Trong mạch dao động điện từ, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 thì?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Đề tổng hợp phần 1

Trong mạch dao động điện từ, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 thì?

ID [633121]

Trong mạch dao động điện từ, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 thì chu kì dao động điện từ trong mạch là

A. 1a.png
B. 1a.png
C. 1a.png
D. 1a.png

👉 Câu hỏi trong đề: Đề KSCL THPT Quốc Học - Thừa Thiên Huế - Lần 1 - Năm 2018

Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án D 1a.png
Bình luận