Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, với R là một biến trở. Đặt vào hai đầu lần lượt các điện áp u1 = U01.cosω1t và ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, với R là một biến trở. Đặt vào hai đầu lần lượt các điện áp u1 = U01.cosω1t và ?

ID [49923]

Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, với R là một biến trở. Đặt vào hai đầu lần lượt các điện áp u1 = U01.cosω1t và u2 = U02.cosω2t thì công suất tiêu thụ trên mạch tương ứng là P1 và P2 phụ thuộc vào giá trị biến trở R như hình vẽ. Hỏi khi P2 đạt cực đại thì P1 có giá trị là
37 4.png

A.120,5 W.
B.114,9 W.
C.130,5 W.
D.126,3 W.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án B
Bình luận
tlinh1234 - Xin lời giải vs ạ

Trả lời

thattinh77 - Xin key với ạ

Trả lời