Trong phương trình phản ứng: aK2SO3 + bKMnO4 + cKHSO4→dK2SO4 + eMnSO4 + gH2O (các hệ số a, b, c... là những số nguyên, ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong phương trình phản ứng: aK2SO3 + bKMnO4 + cKHSO4→dK2SO4 + eMnSO4 + gH2O (các hệ số a, b, c... là những số nguyên, ?

ID [557825]

Trong phương trình phản ứng: aK2SO3 + bKMnO4 + cKHSO4→dK2SO4 + eMnSO4 + gH2O
(các hệ số a, b, c... là những số nguyên, tối giản). Tổng hệ số các chất tham gia phản ứng là

A. 13.
B. 10.
C. 15.
D. 18.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A
Bình luận