Trong quá trình thực hiện mục tiêu chiến lược toàn cầu (1945 – 2000), Mĩ tuy rất cố gắng, nỗ lực nhưng vẫn không đạt đượ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Trong quá trình thực hiện mục tiêu chiến lược toàn cầu (1945 – 2000), Mĩ tuy rất cố gắng, nỗ lực nhưng vẫn không đạt đượ?

ID [756036]

Trong quá trình thực hiện mục tiêu chiến lược toàn cầu (1945 – 2000), Mĩ tuy rất cố gắng, nỗ lực nhưng vẫn không đạt được mục tiêu nào dưới đây?

A. Góp phần làm sụp đổ nhanh chóng chủ nghĩa xã hội ở châu Âu.
B. Lôi kéo và khống chế nhiều nước tư bản đồng minh ủng hộ Mĩ.
C. Làm chậm lại sự thắng lợi của phong trào cách mạng trên thế giới.
D. Duy trì và áp đặt được các nước trên thế giới phải lệ thuộc vào Mĩ.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN