Trong quá trình thực hiện mục tiêu chiến lược toàn cầu (1945 – 2000), Mĩ tuy rất cố gắng, nỗ lực nhưng vẫn không đạt đượ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong quá trình thực hiện mục tiêu chiến lược toàn cầu (1945 – 2000), Mĩ tuy rất cố gắng, nỗ lực nhưng vẫn không đạt đượ?

ID 756036.

Trong quá trình thực hiện mục tiêu chiến lược toàn cầu (1945 – 2000), Mĩ tuy rất cố gắng, nỗ lực nhưng vẫn không đạt được mục tiêu nào dưới đây?

A. Góp phần làm sụp đổ nhanh chóng chủ nghĩa xã hội ở châu Âu.
B. Lôi kéo và khống chế nhiều nước tư bản đồng minh ủng hộ Mĩ.
C. Làm chậm lại sự thắng lợi của phong trào cách mạng trên thế giới.
D. Duy trì và áp đặt được các nước trên thế giới phải lệ thuộc vào Mĩ.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ