Trong quá trình truyền sóng, khi gặp vật cản thì sóng bị phản xạ. Tại điểm phản xạ thì sóng tới và sóng phản xạ sẽ:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong quá trình truyền sóng, khi gặp vật cản thì sóng bị phản xạ. Tại điểm phản xạ thì sóng tới và sóng phản xạ sẽ:

ID [0]

Trong quá trình truyền sóng, khi gặp vật cản thì sóng bị phản xạ. Tại điểm phản xạ thì sóng tới và sóng phản xạ sẽ:

A.luôn cùng pha.
B.không cùng loại.
C.cùng tần số.
D.luôn ngược pha.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C10e.png
Tùy vào vật cản là cố định hay tự do, ta mới kết luận được về pha của sóng tới và sóng phả xạ tại điểm phản xạ.
Bình luận
trytobest123 - pha của nó ra sao khi biết vật cản là cố định hay tự do

Trả lời

ceothuytrang cố định thì sóng phản xạ ngược pha vs sóng tới, tự do thì cùng pha
reus98 Sóng phản xạ và sóng tới có cùng tần số và bước sóng.
* Nhưng bài này a có thắc mắc như thế này : Theo như lý thuyết thì:
Nếu vật cản là hoàn toàn cố định,phần tử vật chất của môi trường đó bị buộc chặt thì sóng tới và sóng phản xạ tại đó dao động ngược pha với nhau,mặt khác,nếu là vật cản tự do thì sóng tới và sóng phản xạ tại đó dao động cùng pha.
Như vậy thì trong trường hợp này ta chọn hoặc là C (điểm tiếp xúc luôn ngược pha),hoặc là D(luôn cùng tần số)
D luôn đúng ko có j phải bàn rùi,nhưng C sai tại vì trong câu hỏi trên đề bài ko nói rõ sóng thuộc loại j.nếu là sóng trên sợi dây thì điều này hoàn toàn đúng,nhưng nếu là sóng trên mặt nước thì điểm ngay sát vạch là điểm tự do(vì giả sử có một sóng nuớc đang dđ đến 1 vách ngăn thẳng đứng thì chỗ tiếp xúc giữa chúng vẫn dđ tự do)do vậy chúng luôn dao đông cùng pha.Tóm lại trong trường hợp đề ko cho biết loại sóng j thì ta nên chọn phương án luôn đúng,tức là cùng tần số.
trang78783698 - ???????????????????

Trả lời

snphnams Có 2 trường hợp vât cản: vật cản cố định,vật cản tự do.
Do chưa biết là vật cản nào nên chưa thể kết luận được.