Trong số các tơ sau: tơ lapsan, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron và tơ nilon-7. Số tơ nhân tạo là
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Chương trình hỗ trợ học sách TỔNG ÔN NGỮ PHÁP

Trong số các tơ sau: tơ lapsan, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron và tơ nilon-7. Số tơ nhân tạo là

ID [660204]

Trong số các tơ sau: tơ lapsan, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron và tơ nilon-7. Số tơ nhân tạo là

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Liên Trường - Sở GD & ĐT Nghệ An - MĐ 201 - Lần 2 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A
Bình luận
math12345 chỉ có tơ visco và tơ axetat là tơ nhân tạo à ad
Trả lời 29 Tháng 5 lúc 15:52
nhii2906 đúng vậy
20 Tháng 6 lúc 21:26 Cảm ơn