Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Trong sự phóng xạ α vị trí hạt nhân con so với hạt nhân mẹ trong bảng THHT 

Trong sự phóng xạ α vị trí hạt nhân con so với hạt nhân mẹ trong bảng THHT 

A.  lùi 4 ô.

B. lùi 2 ô.

C. tiến 4 ô.

D. lùi 1 ô.

Đáp án B

Phản ứng: \(_{Z }^{A }\textrm{}X \Rightarrow _{2 }^{4}\textrm{}\alpha + _{ Z-2}^{A-4 }\textrm{ Y}\)

Hạt nhân con Y có điện tích = Z - 2 → lùi 2 ô so với hạt nhân mẹ X.

→ Chọn B.

Hoàng Tú Uyên haizzzz
. 13/06/2017
Giang Lê Đức Tuệ CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY
. 04/06/2017
Trần Thị Thủy
. 03/06/2017
Trần Thị Thủy 17,,,
. 03/06/2017
phạm jenny HỌC LẠI ..........
. 09/05/2017
mooner99 thầy giảng hay quá, thực sự t thấy phần điện thầy giảng hay hơn thầy Hà mà
. 09/05/2017
nguyễn chí nghĩa Lại học team kt
. 05/05/2017
Trần Quang Hà học lại @@
. 21/04/2017
Trần Quang Hà học lsij
. 21/04/2017
Lê Huy Khang sao vd2 thầy giảo kì kì sao ấy
. 10/04/2017
Lê Huy Khang mầy là ai mà dám nhận xét thầy
. 09/04/2017
Lê Huy Khang câm miệng
. 09/04/2017
Phan Cảnh Lộc ^_^ đếnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
. 23/03/2017
Phan Cảnh Lộc HCMUS
. 23/03/2017
Vũ Hoàng Thắng mục tiêu 27 điểm ( cả điểm cộng )
. 15/03/2017
Vũ Ngọc Trung nghe thầy giảng cái mà thông luôn
. 07/03/2017
Lê Huy Khang jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
. 07/03/2017
ngo sy ha cái này giống ứng dụng tích phân tính diện tích
. 05/03/2017
ngo sy ha gutdy
. 05/03/2017
Trần Thị Thủy
. 23/02/2017
Xem thêm bình luận (12/32)