Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, sử dụng nguồn sáng đơn sắc, khi khoảng cách giữa hai khe sáng là a1 v?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, sử dụng nguồn sáng đơn sắc, khi khoảng cách giữa hai khe sáng là a1 v?

ID 538817.

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, sử dụng nguồn sáng đơn sắc, khi khoảng cách giữa hai khe sáng là a1 và màn quan sát cách màn chắn chứa hai khe đoạn D1 thì người ta nhận được một hệ vân giao thoa. Dời màn quan sát theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe, đến vị trí cách màn chắn chứa hai khe đoạn D2 = 2D1, đồng thời thay đổi khoảng cách giữa hai khe sáng đến giá trị a2 thì người ta nhận được một hệ vân khác trên màn mà vị trí vân tối thứ k trùng với vị trí vân sáng bậc k của hệ vân ban đầu. Mối quan hệ giữa a1 và a2

A. 25a.png
B. 25b.png
C. 25c.png
D. 25d.png
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dachop_tiendu ( Lại Đắc Hợp )

8/6/2017 lúc 16:8 Link fb: https://www.facebook.com/laidachop


h696969 Có ai làm ra D ko :v . 8/6/2017
8/6/2017 lúc 23:5
phuong29519 Tui
8/6/2017 lúc 23:6
tintuongcm1 D là tỉ số a2/a1 bạn ạk . 8/6/2017
8/6/2017 lúc 23:7
hoctotmontoan12 tai s x(t)=(k-0.5)....ma ko phai la (k+0.5) v mn . 9/6/2017
9/6/2017 lúc 11:34
soainuong hỏi chúa để biết thêm thông tin chi tiết. :v 9/6/2017
9/6/2017 lúc 11:35
thythysb bạn rút cái tỉ lệ ra chúa cũng quỳ
9/6/2017 lúc 11:36
soainuong 9/6/2017
9/6/2017 lúc 11:37
hoctotmontoan12 theo li thuyet la v :x(t)=(k+0,5).i 9/6/2017
9/6/2017 lúc 11:38
thythysb chỗ đó + hay - đều đc B mà, lúc làm mình viết K+ 0,5 vẫn ra
9/6/2017 lúc 12:10
thidaihoc1999 thứ k 14/6/2017
14/6/2017 lúc 21:13
Kholai Kholai làm mình quá rồi . 14/6/2017
14/6/2017 lúc 11:19
hai123nv tính (k-1/2) ra khác mà (k+1/2) ra khác. Rốt cuộc tính theo cái nào và vì sao vậy mod?
31/5/2018 lúc 5:6
reus98 Xt = (k-1/2).lam đa.D/a e nhé:
+ Thay vào ta được : Xt = (k-1/2).lam đa.D2/a2 = ( k-1/2).lam đa.2D1/a2
và Xs = k.lam đa.D1/a1
tiếp theo e lập tỉ số là ra thôi
31/5/2018 lúc 7:22
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: