Trong thời kì thực hiện công nghiệp hóa, ngành công nghiệp nào chưa được Chính phủ Liên Xô chú trọng đầu tư phát triển?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong thời kì thực hiện công nghiệp hóa, ngành công nghiệp nào chưa được Chính phủ Liên Xô chú trọng đầu tư phát triển?

ID [304407]

Trong thời kì thực hiện công nghiệp hóa, ngành công nghiệp nào chưa được Chính phủ Liên Xô chú trọng đầu tư phát triển?

A.Công nghiệp quốc phòng, an ninh.
B.Công nghiệp hàng không – vũ trụ.
C.Công nghiệp chế tạo máy, nông cụ.
D.Công nghiệp năng lượng, khai khoáng.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án B
Bình luận