Trong thực tế người ta thường nấu rượu (ancol etylic) từ gạo (chứa 81% tinh bột). Tinh bột chuyển hóa thành ancol etylic?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong thực tế người ta thường nấu rượu (ancol etylic) từ gạo (chứa 81% tinh bột). Tinh bột chuyển hóa thành ancol etylic?

ID [644410]

Trong thực tế người ta thường nấu rượu (ancol etylic) từ gạo (chứa 81% tinh bột). Tinh bột chuyển hóa thành ancol etylic qua 2 giai đoạn: Tinh bột → Glucozơ → Ancol. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn là 80%, khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 g/ml. Thể tích ancol etylic 46o thu được từ 10 kg gạo là

A. 6 lít.
B. 8 lít.
C. 10 lít.
D. 4 lít.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Chuyên Sơn La - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B Giải: Ta có phản ứng: (C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2C2H5OH.

\(\to V=\underbrace{\underbrace{\underbrace{\underbrace{10.0,81:162}_{\text{so mol glucozo}}.2}_{\text{so mol ancol}}.46}_{\text{khoi luong ancol}}:0,8:0,46}_{\text{the tich dd ancol}}.\underbrace{0,8.0,8}_{\text{hieu suat}}=8 \ lit \\\)

⇒ Chọn B

Bình luận