Trước năm 1949, Mĩ chưa can thiệp và dính lính vào cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Việt Nam (1945 – 1954), vì
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trước năm 1949, Mĩ chưa can thiệp và dính lính vào cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Việt Nam (1945 – 1954), vì

ID 756019.

Trước năm 1949, Mĩ chưa can thiệp và dính lính vào cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Việt Nam (1945 – 1954), vì

A. Pháp chưa cần đến sự viện trợ về kinh tế, quân sự của Mĩ.
B. Quốc hội Mĩ chưa phê chuẩn kế hoạch ủng hộ nước Pháp.
C. Mĩ chưa quan tâm đến vấn đề chiến tranh ở Đông Dương.
D. Mĩ đang tập trung ngăn chặn chủ nghĩa xã hội ở châu Âu.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ