Trường hợp nào sau đây tạo hai muối của sắt?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trường hợp nào sau đây tạo hai muối của sắt?

ID [756104]

Trường hợp nào sau đây tạo hai muối của sắt?

A. FeO tác dụng với HCl.
B. Fe(OH)3 tác dụng với HCl.
C. Fe2O3 tác dụng với HCl.
D. Fe3O4 tác dụng với HCl.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

bita148 Fe3O4 + HCl -> 2 muối
16 Tháng 6 lúc 21:0