Từ m gam tinh bột điều chế ancol etylic bằng phương pháp lên men với hiệu suất của cả quá trình là 85%. Lượng CO2 sinh r?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Từ m gam tinh bột điều chế ancol etylic bằng phương pháp lên men với hiệu suất của cả quá trình là 85%. Lượng CO2 sinh r?

ID [0]

Từ m gam tinh bột điều chế ancol etylic bằng phương pháp lên men với hiệu suất của cả quá trình là 85%. Lượng CO2 sinh ra từ quá trình trên được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 40 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 200 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

A. 76,24 gam.
B. 55,08 gam.
C. 57,18 gam.
D. 50,82 gam.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Giải: Thêm NaOH vào vẫn có kết tủa ⇒ Trước đó đã tạo cả 2 muối CO32– và HCO3.

Với nCO32– = nCaCO3 = 40 ÷ 100 = 0,4 mol || nHCO3 = nNaOH pứ × 2 = 0,4 mol

+ Bảo toàn cacbon ta có ∑nCO2 = nCO32– + nHCO3 = 0,8 mol

Phản ứng lên men rượu: C6H10O5 + H2O → 2C2H5OH + 2CO2.

⇒ nTinh bột = 0,8 ÷ 2 ÷ 0,85 = \(\dfrac{8}{17}\) mol ⇒ mTinh bột ≈ 76,24 gam ⇒ Chọn A
____________________________________________________________

Vì NaOH dùng 1 lượng tối thiểu nên ta có phản ứng:

Ca(HCO3)2 + NaOH → CaCO3 + NaHCO3 + H2O.

⇒ nCa(HCO3)2 = nNaOH pứ ⇒ ∑nHCO3 = 2nNaOH

Bình luận
soulthewind Là sao ? Nhỉ tưởng C
Trả lời 21 Tháng 3 lúc 23:1
minhngoc0711 tớ cũng ra c
21 Tháng 3 lúc 23:2 Cảm ơn
truong237 me too
Trả lời 21 Tháng 3 lúc 23:3
soulthewind HCO3- + OH- ----> CO3(2-) + H2O tỉ lệ 1:1 chứ ạ ! Sao HCO3- = 2nOH- đc ?
Trả lời 21 Tháng 3 lúc 23:6
soulthewind A @!@ Hay quá xD Biết sai r xD
21 Tháng 3 lúc 23:30 Cảm ơn
satthumaulanh109 ahihi
22 Tháng 3 lúc 0:5 Cảm ơn
ledangkhoa26122000 câu này sai rồi chắc lộn vs nung Ca(HCO3)2 đây mà
21 Tháng 3 lúc 23:34
doyenngoc éc ra NaHCO3 chứ kp Na2CO3
21 Tháng 3 lúc 23:35
anvuong2k Cay
21 Tháng 3 lúc 23:57
daihoctienti30 nó bảo thu đc lượng kết tủa lớn nhất thif HCO3- hết bằng số mol OH- tối thiểu chứ
22 Tháng 3 lúc 5:25
levantamtam cho em hỏi vì sao nHCO3-=nNaOH *2 ạ
Trả lời 22 Tháng 3 lúc 14:56
tranduchoanghuy Em nhìn ptpứ ở cuối LG có ghi ấy em ^_^ nCa(HCO₃)₃ = nOH⁻
Mặt khác, nHCO₃⁻ = 2nCa(HCO₃)₂ ⇒ ...
Hoặc em suy luận vầy cũng được, do HCO₃⁻ + OH⁻ → CO₃²⁻ + H₂O
Nhưng do chỉ cần lượng TỐI THIỂU NaOH để ↓ max thôi
nên chỉ cần pứ với 1 gốc HCO₃⁻ ⇒ còn 1 gốc HCO₃⁻
⇒ nHCO₃⁻ = 2nNaOH
22 Tháng 3 lúc 16:31 Cảm ơn
dungtintao Dungtintao nhưng lượng kết tủa là lớn nhất mà anh . 21/4/2018
21 Tháng 4 lúc 16:4
ducphu1999 Dề minh hoa ra y chang
30 Tháng 4 lúc 15:23