Từ m gam tinh bột điều chế ancol etylic bằng phương pháp lên men với hiệu suất của cả quá trình là 85%. Lượng CO2 sinh r?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Từ m gam tinh bột điều chế ancol etylic bằng phương pháp lên men với hiệu suất của cả quá trình là 85%. Lượng CO2 sinh r?

ID [0]

Từ m gam tinh bột điều chế ancol etylic bằng phương pháp lên men với hiệu suất của cả quá trình là 85%. Lượng CO2 sinh ra từ quá trình trên được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 40 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 200 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

A.76,24 gam.
B.55,08 gam.
C.57,18 gam.
D.50,82 gam.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AGiải: Thêm NaOH vào vẫn có kết tủa ⇒ Trước đó đã tạo cả 2 muối CO32– và HCO3.

Với nCO32– = nCaCO3 = 40 ÷ 100 = 0,4 mol || nHCO3 = nNaOH pứ × 2 = 0,4 mol

+ Bảo toàn cacbon ta có ∑nCO2 = nCO32– + nHCO3 = 0,8 mol

Phản ứng lên men rượu: C6H10O5 + H2O → 2C2H5OH + 2CO2.

⇒ nTinh bột = 0,8 ÷ 2 ÷ 0,85 = \(\dfrac{8}{17}\) mol ⇒ mTinh bột ≈ 76,24 gam ⇒ Chọn A
____________________________________________________________

Vì NaOH dùng 1 lượng tối thiểu nên ta có phản ứng:

Ca(HCO3)2 + NaOH → CaCO3 + NaHCO3 + H2O.

⇒ nCa(HCO3)2 = nNaOH pứ ⇒ ∑nHCO3 = 2nNaOH

Bình luận
ducphu1999 - Dề minh hoa ra y chang

Trả lời

dungtintao - Dungtintao nhưng lượng kết tủa là lớn nhất mà anh . 21/4/2018

Trả lời

levantamtam - cho em hỏi vì sao nHCO3-=nNaOH *2 ạ

Trả lời

tranduchoanghuy Em nhìn ptpứ ở cuối LG có ghi ấy em ^_^ nCa(HCO₃)₃ = nOH⁻
Mặt khác, nHCO₃⁻ = 2nCa(HCO₃)₂ ⇒ ...
Hoặc em suy luận vầy cũng được, do HCO₃⁻ + OH⁻ → CO₃²⁻ + H₂O
Nhưng do chỉ cần lượng TỐI THIỂU NaOH để ↓ max thôi
nên chỉ cần pứ với 1 gốc HCO₃⁻ ⇒ còn 1 gốc HCO₃⁻
⇒ nHCO₃⁻ = 2nNaOH
daihoctienti30 - nó bảo thu đc lượng kết tủa lớn nhất thif HCO3- hết bằng số mol OH- tối thiểu chứ

Trả lời

anvuong2k - Cay

Trả lời

doyenngoc - éc ra NaHCO3 chứ kp Na2CO3

Trả lời

ledangkhoa26122000 - câu này sai rồi chắc lộn vs nung Ca(HCO3)2 đây mà

Trả lời

soulthewind - HCO3- + OH- ----> CO3(2-) + H2O tỉ lệ 1:1 chứ ạ ! Sao HCO3- = 2nOH- đc ?

Trả lời

soulthewind A @!@ Hay quá xD Biết sai r xD
satthumaulanh109 ahihi
truong237 - me too

Trả lời

soulthewind - Là sao ? Nhỉ tưởng C

Trả lời

minhngoc0711 tớ cũng ra c