Từ m gam tinh bột điều chế ancol etylic bằng phương pháp lên men với hiệu suất của cả quá trình là 85%. Lượng CO2 sinh r?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Từ m gam tinh bột điều chế ancol etylic bằng phương pháp lên men với hiệu suất của cả quá trình là 85%. Lượng CO2 sinh r?

ID [507646]

Từ m gam tinh bột điều chế ancol etylic bằng phương pháp lên men với hiệu suất của cả quá trình là 85%. Lượng CO2 sinh ra từ quá trình trên được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 40 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 200 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

A.76,24 gam.
B.55,08 gam.
C.57,18 gam.
D.50,82 gam.
Nhóm hỗ trợ Hóa học - Thầy Phạm Hùng Vương
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrohoahoc
Đáp án AGiải: Thêm NaOH vào vẫn có kết tủa ⇒ Trước đó đã tạo cả 2 muối CO32– và HCO3.

Với nCO32– = nCaCO3 = 40 ÷ 100 = 0,4 mol || nHCO3 = nNaOH pứ × 2 = 0,4 mol

+ Bảo toàn cacbon ta có ∑nCO2 = nCO32– + nHCO3 = 0,8 mol

Phản ứng lên men rượu: C6H10O5 + H2O → 2C2H5OH + 2CO2.

⇒ nTinh bột = 0,8 ÷ 2 ÷ 0,85 = \(\dfrac{8}{17}\) mol ⇒ mTinh bột ≈ 76,24 gam ⇒ Chọn A
____________________________________________________________

Vì NaOH dùng 1 lượng tối thiểu nên ta có phản ứng:

Ca(HCO3)2 + NaOH → CaCO3 + NaHCO3 + H2O.

⇒ nCa(HCO3)2 = nNaOH pứ ⇒ ∑nHCO3 = 2nNaOH

ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ

Bước 1: Đăng ký là thành viên nhóm Hỗ trợ môn hóa bên dưới (bắt buộc)

Chú ý: Click vào nút "Tham gia nhóm" xong, bạn nhớ trả lời câu hỏi vào nhóm để được duyệt vào nhóm ngay lập tức. Nếu bạn bỏ qua bạn cần quay lại để trả lời câu hỏi vào nhóm.

Bước 2: Lấy mã kích hoạt trong nhóm Hỗ trợ môn hóa: Click lấy mã

Chú ý: Nếu bạn không đọc được mã, bạn cần xem lại chú ý ở Bước 1.

Bước 3:
Đăng ký thành công cửa sổ đăng ký sẽ tự động ẩn cho mọi lần truy cập tiếp theo.
Bình luận
locnguyen31072003
ducphu1999 Dề minh hoa ra y chang
dungtintao Dungtintao nhưng lượng kết tủa là lớn nhất mà anh . 21/4/2018
levantamtam cho em hỏi vì sao nHCO3-=nNaOH *2 ạ
tranduchoanghuy Em nhìn ptpứ ở cuối LG có ghi ấy em ^_^ nCa(HCO₃)₃ = nOH⁻
Mặt khác, nHCO₃⁻ = 2nCa(HCO₃)₂ ⇒ ...
Hoặc em suy luận vầy cũng được, do HCO₃⁻ + OH⁻ → CO₃²⁻ + H₂O
Nhưng do chỉ cần lượng TỐI THIỂU NaOH để ↓ max thôi
nên chỉ cần pứ với 1 gốc HCO₃⁻ ⇒ còn 1 gốc HCO₃⁻
⇒ nHCO₃⁻ = 2nNaOH
daihoctienti30 nó bảo thu đc lượng kết tủa lớn nhất thif HCO3- hết bằng số mol OH- tối thiểu chứ
anvuong2k Cay
doyenngoc éc ra NaHCO3 chứ kp Na2CO3
ledangkhoa26122000 câu này sai rồi chắc lộn vs nung Ca(HCO3)2 đây mà
soulthewind HCO3- + OH- ----> CO3(2-) + H2O tỉ lệ 1:1 chứ ạ ! Sao HCO3- = 2nOH- đc ?
soulthewind A @!@ Hay quá xD Biết sai r xD
satthumaulanh109 ahihi
truong237 me too
soulthewind Là sao ? Nhỉ tưởng C
minhngoc0711 tớ cũng ra c
BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Phương pháp định tính - định lượng và Bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ
Bài toán định lượng CO₂ bằng dùng dịch bazơ (NaOH, Ca(OH)₂)
Tính chất hóa học của nhóm chức "C=C" trong gốc hiđrocacbon
Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –OH của ancol - phenol
Chuyên đề bài tập ancol - phenol cơ bản
Giải đáp khái niệm ESTE - Tại sao thay thế nhóm OH của axit mà không phải OH của ancol
LT. I.2. Phân loại - Phân tích giả thiết chữ về ESTE
LT. I.3. Cách đếm đồng phân ESTE đơn chức
Giải đáp về nhiệt độ sôi và độ tan của ESTE
LT. II.1. Tính chất hóa học - Thủy phân este thường

Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp phần 1 (phương pháp chọn f'(x) và bảng biến thiên kép)
Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp phần 2 (kết hợp bài toán tương giao)
Cực trị hàm hợp phần 1
Cực trị của hàm hợp phần 2 (bảng BT kép và tương giao đồ thị)
Tiệm cận của đồ thị hàm số phần 1
Nhận diện đồ thị hàm số bậc 3 và bậc 4 trùng phương
Tìm số nghiệm của phương trình f(u)=k phần 1
Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 2 (công thức 1-c-k-h)
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 1 (công thức 1-c-k-h)
Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách)