Từ những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Tây Âu có xu hướng đẩy mạnh liên kết khu vực vì một trong những lí do nào dưới đ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Đề Tổng Ôn Số10

Từ những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Tây Âu có xu hướng đẩy mạnh liên kết khu vực vì một trong những lí do nào dưới đ?

ID [755253]

Từ những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Tây Âu có xu hướng đẩy mạnh liên kết khu vực vì một trong những lí do nào dưới đây?

A. Trình độ kinh tế của khối nước châu Âu đang phát triển mạnh.
B. Chịu tác động bởi cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại.
C. Bị cạnh tranh quyết liệt bởi các nền kinh tế Mĩ và Nhật Bản.
D. Muốn xây dựng mô hình nhà nước mang bản sắc châu Âu.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án B
Bình luận
thuydiem30042002 giải thích cho em với
Trả lời 29 Tháng 11 lúc 12:1