Từ thực tiễn thành công của Chính sách kinh tế mới ở Nga đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho các nước trong quá trình bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Từ thực tiễn thành công của Chính sách kinh tế mới ở Nga đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho các nước trong quá trình bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã

ID [0]

Từ thực tiễn thành công của Chính sách kinh tế mới ở Nga đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho các nước trong quá trình bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội?

A.Tập trung toàn lực phát triển ngành kinh tế mũi nhọn.
B.Quan tâm đến lợi ích của các tập đoàn, tổng công ti lớn.
C.Áp dụng nền kinh tế nhiều thành phần, do nhà nước kiểm soát.
D.Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp nặng và chế biến.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án C
Bình luận