Two years in a strange country like a long time for lonely people.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Two years in a strange country like a long time for lonely people.

ID [765943]

Two years in a strange country _______________ like a long time for lonely people.

A. is appearing
B. has appeared
C. appears
D. appeared
Cô Trang Anh
https://fb.com/mrstranganh87
Đáp án C Trong câu chủ ngữ là đại lượng chỉ thời gian nên động từ chia số ít.

Dịch nghĩa:
Hai năm ở một đất nước xa lạ dường như quá lâu với những người cô đơn.
Bình luận
vudzey Ý B chứ nhỉ
Trả lời 24 Tháng 9 lúc 20:35
cotranganh tại sao e lại nghĩ la B nhỉ
24 Tháng 9 lúc 21:11 (8) Cảm ơn
nhai123 cô giáo giải thích rõ hơn được không ạ !!!
Trả lời 25 Tháng 9 lúc 20:8
trangdidi e lại nghĩ là b cô
Trả lời 21 Tháng 10 lúc 23:40
captain2604 Nếu câu này được đặt vào ngữ cảnh rõ rệt hơn thì anh nghĩ mới chia HTHT được em nhé. Còn đây khơi khơi như thế thì khó chia HTHT lắm, dù có thể hiểu là 1 hành động quá khứ k rõ thời gian đi nữa.
23 Tháng 10 lúc 0:36 (3) Cảm ơn
chi0911 cô giải thích cho e câu này về thì dc ko ạ. e ko rõ lắm
Trả lời 21 Tháng 10 lúc 23:22
captain2604 Anh nghĩ nó k có gì để chia HTHT đâu em, đây là một câu nói bình thường mà theo kiểu diễn tả quan điểm của người nói, thì dùng HTĐ thôi em.
23 Tháng 10 lúc 0:34 (1) Cảm ơn
trahuong123 E nghĩ đây là chuyện xảy ra trong qk vẫn kéo dài đến hiện tại (vì trong câu k có dấu hiệu đã kthuc) nên chia HTHT chứ kp HTĐ ạ!
Trả lời 4 Tháng 10 lúc 19:47