Ứng với công thức phân tử C3H6O2, có x đồng phân làm quỳ tím hóa đỏ; y đồng phân tác dụng được với dung dịch NaOH, nhưng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ứng với công thức phân tử C3H6O2, có x đồng phân làm quỳ tím hóa đỏ; y đồng phân tác dụng được với dung dịch NaOH, nhưng?

ID [652835]

Ứng với công thức phân tử C3H6O2, có x đồng phân làm quỳ tím hóa đỏ; y đồng phân tác dụng được với dung dịch NaOH, nhưng không t c dụng với Na; z đồng phân vừa tác dụng được với dung dịch NaOH và vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 và t đồng phân cấu tạo vừa tác dụng được với Na, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3. Nhận định nào dưới đây là sai?

A. x = 1.
B. t = 2.
C. y = 2.
D. z = 0.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - Lần 4 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D Giải: Các đồng phân làm quỳ tím hóa đỏ gồm : CH3CH2COOH → x = 1

Đồng phân tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với Na, gồm HCOOC2H5, CH3COOCH3 → y = 2

Đồng phân vừa tác dụng được với dung dịch NaOH và vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 : HCOOC2H5 → z = 1

Đồng phân vừa tác dụng được với Na, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 gồm HO-CH2-CH2-CHO, CH3-CH(OH)-CHO → t= 2

⇒ Chọn D

Bình luận
abcdef12345678 y=3 chứ nhỉ, hcooc2h5, ch3cooch3, c2h5cooh
Trả lời 22 Tháng 4 lúc 9:54
ledangkhoa26122000 câu này cả C và D sai nhé
22 Tháng 4 lúc 10:2 Cảm ơn
nqtuan94 x=1 , y=2 , z=2 ,t=2 nên D sai
22 Tháng 4 lúc 11:11 Cảm ơn
thidaihoc9 y các chất tác dụng được với naoh k td với na mà ,c2h5cooh td với na rồi còn đâu
24 Tháng 4 lúc 17:58
kivophong901 Y là 3 mà
4 Tháng 6 lúc 21:29