Ứng với công thức phân tử C3H6O2, có x đồng phân làm quỳ tím hóa đỏ; y đồng phân tác dụng được với dung dịch NaOH, nhưng?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ứng với công thức phân tử C3H6O2, có x đồng phân làm quỳ tím hóa đỏ; y đồng phân tác dụng được với dung dịch NaOH, nhưng?

ID 652835.

Ứng với công thức phân tử C3H6O2, có x đồng phân làm quỳ tím hóa đỏ; y đồng phân tác dụng được với dung dịch NaOH, nhưng không t c dụng với Na; z đồng phân vừa tác dụng được với dung dịch NaOH và vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 và t đồng phân cấu tạo vừa tác dụng được với Na, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3. Nhận định nào dưới đây là sai?

A. x = 1.
B. t = 2.
C. y = 2.
D. z = 0.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tho101

Thỏ

Giải: Các đồng phân làm quỳ tím hóa đỏ gồm : CH3CH2COOH → x = 1

Đồng phân tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với Na, gồm HCOOC2H5, CH3COOCH3 → y = 2

Đồng phân vừa tác dụng được với dung dịch NaOH và vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 : HCOOC2H5 → z = 1

Đồng phân vừa tác dụng được với Na, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 gồm HO-CH2-CH2-CHO, CH3-CH(OH)-CHO → t= 2

⇒ Chọn D

Abcdef12345678 y=3 chứ nhỉ, hcooc2h5, ch3cooch3, c2h5cooh
22 Tháng 4 lúc 9:54
ledangkhoa26122000 câu này cả C và D sai nhé
22 Tháng 4 lúc 10:2 Cảm ơn
nqtuan94 x=1 , y=2 , z=2 ,t=2 nên D sai
22 Tháng 4 lúc 11:11 Cảm ơn
thidaihoc9 y các chất tác dụng được với naoh k td với na mà ,c2h5cooh td với na rồi còn đâu
24 Tháng 4 lúc 17:58
kivophong901 Y là 3 mà
4 Tháng 6 lúc 21:29
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: