Uranium phân hạch theo phản ứng: n + 23592U → 14058Ce + 9341Nb + xn + ye-. Biết năng lượng liên kết riêng của các hạt nh?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Uranium phân hạch theo phản ứng: n + 23592U → 14058Ce + 9341Nb + xn + ye-. Biết năng lượng liên kết riêng của các hạt nh?

ID [305035]

Uranium phân hạch theo phản ứng: n + 23592U → 14058Ce + 9341Nb + xn + ye-. Biết năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân 23592U là 7,7 MeV; của 14058Ce là 8,43 MeV; của 9341Nb là 8,7 MeV; NA = 6,022.1023 hạt/mol. Khi 1 kg Uranium phân hạch thì toả hay thu bao nhiêu năng lượng?

A.Toả năng lượng 4,61.1026  MeV
B.Toả năng lượng 4,61.1023 MeV
C.Toả năng lượng 241,6.1023 MeV
D.Thu năng lượng 4,61.1026 MeV
Nhóm hỗ trợ Vật lý - Thầy Lại Đắc Hợp
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrovatly
Đáp án A
Bình luận
daipham09hn - sao ko tính năng lượng của n vậy ạ?

Trả lời

snphnams Vì n là 1 hạt notron nên nó không có năng lượng liên kết hạt nhân.

daipham09hn thank a
snphnams Không có chi!

trang2111 - trời đất quên đổi kg sang g

Trả lời

hpgn29 - Clawdragon93 giải sai

Trả lời

reus98 - Bài này đáp án A đúng e nha :
+ Ta có : công thức tính năng lượng :
đen ta W = 140.WLK(Ce) + 93.WLK(Nb) - 235.WLK(U)
=> W = (1000/235).Na.đen ta W = 4,61.10^26 Mev
=> A
dieuhuyen2000 Dieuhuyen2000 năng lượng liên kết thì chỉ sau trừ trước thôi chứ a?còn wlkr thì mới nhân với A chứ . 12/4/2018
kabutoseisen - dm tươrn g1 gam . 13/5/2017

Trả lời

vudinhsang - Bài này là thu năng lượng chứ mod lấy trc trừ sau ra âm mà . 23/4/2017

Trả lời

h696969 đề cho năng lượng liên kết riêng mà, phải ngược lại mới đúng. 23/4/2017
vudinhsang c.ơn bạn 23/4/2017
gatapdi - tại s phải đổi ra gam? . 9/4/2017

Trả lời

vytran030299 - mod ơi. sao câu này mk ra đáp án là C. tính đũng như cách mod nói . 23/3/2017

Trả lời

vtvuthang đổi đv chưa bạn tính mol dùng gam còn bài cho kg 31/3/2017
phuongcherry123 - Phuongcherry123 mod giúp e câu này với ạ?? . 14/3/2017

Trả lời

ghostrider1999 B1: bạn tính EtỏaB2: tính số hạt U trong 1 gam UB3: tỏa năng lượng = số hạt.Etỏa 14/3/2017