Uranium phân hạch theo phản ứng: n + 23592U → 14058Ce + 9341Nb + xn + ye-. Biết năng lượng liên kết riêng của các hạt nh?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Uranium phân hạch theo phản ứng: n + 23592U → 14058Ce + 9341Nb + xn + ye-. Biết năng lượng liên kết riêng của các hạt nh?

ID 71067.

Uranium phân hạch theo phản ứng: n + 23592U → 14058Ce + 9341Nb + xn + ye-. Biết năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân 23592U là 7,7 MeV; của 14058Ce là 8,43 MeV; của 9341Nb là 8,7 MeV; NA = 6,022.1023 hạt/mol. Khi 1 kg Uranium phân hạch thì toả hay thu bao nhiêu năng lượng?

A. Toả năng lượng 4,61.1026  MeV
B. Toả năng lượng 4,61.1023 MeV
C. Toả năng lượng 241,6.1023 MeV
D. Thu năng lượng 4,61.1026 MeV
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Phuongcherry123 Phuongcherry123 mod giúp e câu này với ạ?? . 14/3/2017
14/3/2017 lúc 23:37
ghostrider1999 B1: bạn tính EtỏaB2: tính số hạt U trong 1 gam UB3: tỏa năng lượng = số hạt.Etỏa 14/3/2017
14/3/2017 lúc 23:39
vytran030299 mod ơi. sao câu này mk ra đáp án là C. tính đũng như cách mod nói . 23/3/2017
23/3/2017 lúc 21:41
vtvuthang đổi đv chưa bạn tính mol dùng gam còn bài cho kg 31/3/2017
31/3/2017 lúc 18:51
gatapdi tại s phải đổi ra gam? . 9/4/2017
9/4/2017 lúc 11:18
Vudinhsang Bài này là thu năng lượng chứ mod lấy trc trừ sau ra âm mà . 23/4/2017
23/4/2017 lúc 22:25
h696969 đề cho năng lượng liên kết riêng mà, phải ngược lại mới đúng. 23/4/2017
23/4/2017 lúc 22:30
Vudinhsang c.ơn bạn 23/4/2017
23/4/2017 lúc 22:37
kabutoseisen dm tươrn g1 gam . 13/5/2017
13/5/2017 lúc 15:54
hpgn29 Clawdragon93 giải sai
25/2/2018 lúc 14:13
reus98 - Bài này đáp án A đúng e nha :
+ Ta có : công thức tính năng lượng :
đen ta W = 140.WLK(Ce) + 93.WLK(Nb) - 235.WLK(U)
=> W = (1000/235).Na.đen ta W = 4,61.10^26 Mev
=> A
25/2/2018 lúc 15:29
Dieuhuyen2000 Dieuhuyen2000 năng lượng liên kết thì chỉ sau trừ trước thôi chứ a?còn wlkr thì mới nhân với A chứ . 12/4/2018
12/4/2018 lúc 14:53
trang2111 trời đất quên đổi kg sang g
26/3/2018 lúc 0:0
daipham09hn sao ko tính năng lượng của n vậy ạ?
29/4/2018 lúc 20:20
snphnams Vì n là 1 hạt notron nên nó không có năng lượng liên kết hạt nhân.

29/4/2018 lúc 21:23
daipham09hn thank a
30/4/2018 lúc 16:32
snphnams Không có chi!

30/4/2018 lúc 16:37
Phuongcherry123 Phuongcherry123 mod giúp e câu này với ạ?? . 14/3/2017
15/3/2017 lúc 23:37
ghostrider1999 B1: bạn tính EtỏaB2: tính số hạt U trong 1 gam UB3: tỏa năng lượng = số hạt.Etỏa 14/3/2017
15/3/2017 lúc 23:39
vytran030299 mod ơi. sao câu này mk ra đáp án là C. tính đũng như cách mod nói . 23/3/2017
24/3/2017 lúc 21:41
vtvuthang đổi đv chưa bạn tính mol dùng gam còn bài cho kg 31/3/2017
1/4/2017 lúc 18:51
gatapdi tại s phải đổi ra gam? . 9/4/2017
10/4/2017 lúc 11:18
Vudinhsang Bài này là thu năng lượng chứ mod lấy trc trừ sau ra âm mà . 23/4/2017
24/4/2017 lúc 22:25
h696969 đề cho năng lượng liên kết riêng mà, phải ngược lại mới đúng. 23/4/2017
24/4/2017 lúc 22:30
Vudinhsang c.ơn bạn 23/4/2017
24/4/2017 lúc 22:37
kabutoseisen dm tươrn g1 gam . 13/5/2017
14/5/2017 lúc 15:54
lingling5665 Giải chi tiết giúp em vs ạ
6/4/2018 lúc 0:24
reus98 - Bài này e làm như thế này nha :
+ Ta có : Năng lượng tỏa ra ở phản ứng là :
đen ta E = ( mn + mU- mCe - mNp - 7mn - 7me).c^2 = đen ta Mc^2
+ Lại có : đen ta M = đen ta mCe + đen ta mNb- đen ta mU + 7mn - 7mp - 7me xấp xỉ đen ta mCe + đen ta mNp - đen ta mU
+ Ta có : WLK = WLKR.A = đen ta m.c^2 => đen ta m = WLKR.A/c^2
- đen ta mU = 235.7,7 = 1809,5 Mev/c^2
đen ta mCe = 1180,2 Mev/c^2
- đen ta mNp = 809,1 Mev/c^2
- Do đó : đen ta E 1180,2 + 809,1 - 1809,5 = 179,8 Mev
=> Khi 1 kg Uranium phân hạch thì toả năng lượng là : E = 1000/235 .6,02.10^23 .179,8 = 4,61.10^26 Mev
=> A
6/4/2018 lúc 0:45
Maispiderman cho em hỏi sao bảo toàn điện tích và số khối lại tìm ra x=7, y=7 vậy. Em tìm ra x=3,y=7
30/5/2018 lúc 20:30
nhungevil2000 sao mk tìm ra x=3;y=7 nhở?@@
18/6/2018 lúc 23:50
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: