Vạch quang phổ có tần số nhỏ nhất trong dãy Ban-me là tần số f1. Vạch quang phổ có tần số nhỏ nhất trong dãy Lai-man là ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Vạch quang phổ có tần số nhỏ nhất trong dãy Ban-me là tần số f1. Vạch quang phổ có tần số nhỏ nhất trong dãy Lai-man là ?

ID 535581.

Vạch quang phổ có tần số nhỏ nhất trong dãy Ban-me là tần số f1. Vạch quang phổ có tần số nhỏ nhất trong dãy Lai-man là tần số f2. Vạch quang phổ trong dãy Lai-man sát với vạch có tần số f2 sẽ có tần số bao nhiêu?

A. f2 - f1.
B. f1.f2.
C. 29f.png
D. f1+f2
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dachop_tiendu ( Lại Đắc Hợp )

1/6/2017 lúc 17:23 Link fb: https://www.facebook.com/laidachop


themisme cái này giảm tải k ta . 1/6/2017
1/6/2017 lúc 23:4
ngocdiem259 phần này có thi k ta . 1/6/2017
1/6/2017 lúc 23:49
ngocdiem259 phần này có thi k ta . 1/6/2017
1/6/2017 lúc 23:49
hongnhungca185 hình như ko thi phần này đâu . 2/6/2017
2/6/2017 lúc 16:59
tung28 chẳng biết được đâu! 2/6/2017
2/6/2017 lúc 22:14 Cảm ơn
nhung12c1 phần này h như ko thi mà??? . 6/6/2017
6/6/2017 lúc 7:58
sangtran2018 phàn này hình như có thi thì phải
2/6/2018 lúc 20:4
reus98 - Đúng rồi e nhé , phần này có thi nhưng nó cũng khá dễ :
+ Vạch có tần số bé nhất trong mỗi dãy (bước sóng lớn nhất ) tương ứng với sự chuyển từ mức năng lượng gần thấp nhất về mức thấp nhất. Vậy ta có :
hf1= E3 - E2
hf2 = E2 - E1
Vạch cần tìm hf = E3 - E1 = E3 - E2 + E2 - E1 = hf1 + hf2
Nghĩa là f = f1 + f2
2/6/2018 lúc 20:14 Cảm ơn
sangtran2018 phần này có thi thì phải
2/6/2018 lúc 20:5
reus98 - Vẫn thi bình thường e nhé :
+ Ta có : hf1= E3 - E2
hf2 = E2 - E1
Vạch cần tìm hf = E3 - E1 = E3 - E2 + E2 - E1 = hf1 + hf2
Nghĩa là f = f1 + f2
6/6/2018 lúc 7:32 Cảm ơn
sangtran2018 Cho em hỏi vạch quang phổ trong dãy laiman sát với vạch có tần số f2 tại sao là E3-E1 vậy ???? ai giải thích hộ em với sắp thi rồi =((((((
2/6/2018 lúc 20:7
votantrinh f2 là fmin của lai man landa max là landa 21. gần nhất với f2 thì landa gần nhất với 21 là 31
5/6/2018 lúc 0:4
hangactiviti phần này nhớ các dãy mới làm dk ạ??? nhưng các dãy giảm tải rồi mà ạ
6/6/2018 lúc 5:42
reus98 - Vẫn thi bình thường e nhé :
+ Ta có : hf1= E3 - E2
hf2 = E2 - E1
Vạch cần tìm hf = E3 - E1 = E3 - E2 + E2 - E1 = hf1 + hf2
Nghĩa là f = f1 + f2
6/6/2018 lúc 7:51 Cảm ơn
mrbean123 hần này giảm tảỉ rồi còn gì nữa. ko thi đâu mn
19/6/2018 lúc 23:35