Vật nhỏ của con lắc lò xo dao động điều hoà với tần số 2,5 Hz, mốc thế năng tại vị trí vật cân bằng. Khi vật có li độ x ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: LỊCH SỬ THẾ GIỚI 1945 - 2000

Vật nhỏ của con lắc lò xo dao động điều hoà với tần số 2,5 Hz, mốc thế năng tại vị trí vật cân bằng. Khi vật có li độ x ?

ID [657001]

Vật nhỏ của con lắc lò xo dao động điều hoà với tần số 2,5 Hz, mốc thế năng tại vị trí vật cân bằng. Khi vật có li độ x = 1,2 cm thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật là 0,96. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động bằng:

A. 75 cm/s.
B. 90 cm/s.
C. 60 cm/s.
D. 45 cm/s.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
lyhung9586

Thầy Đặng Việt Hùng


caoloi vận tốc trung bình đã giảm tải
24 Tháng 5 lúc 9:10
trangnhunglee Tốc độ trung bình vẫn thi bình thường
6 Tháng 6 lúc 21:28 Cảm ơn
kaixd4112 sao Wt/W = 1/25 vậy ạ
18 Tháng 6 lúc 10:39
reus98 - e hiểu đoạn đó như thế này nha :
+ Theo đề ra thì ta có : Khi vật có li độ x = 1,2 cm thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật là 0,96
=> Wd/W = 0,96
mà : W = Wd + Wt
=> Wt = W - 0,96W = W/25
=> Wt/W = 1/25
18 Tháng 6 lúc 11:34 Cảm ơn