Vật nhỏ của con lắc lò xo dao động điều hoà với tần số 2,5 Hz, mốc thế năng tại vị trí vật cân bằng. Khi vật có li độ x ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream toán học: Chữa đề thi Học kỳ I

Vật nhỏ của con lắc lò xo dao động điều hoà với tần số 2,5 Hz, mốc thế năng tại vị trí vật cân bằng. Khi vật có li độ x ?

ID [657001]

Vật nhỏ của con lắc lò xo dao động điều hoà với tần số 2,5 Hz, mốc thế năng tại vị trí vật cân bằng. Khi vật có li độ x = 1,2 cm thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật là 0,96. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động bằng:

A. 75 cm/s.
B. 90 cm/s.
C. 60 cm/s.
D. 45 cm/s.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án C
Bình luận
caoloi vận tốc trung bình đã giảm tải
24 Tháng 5 lúc 9:10
trangnhunglee Tốc độ trung bình vẫn thi bình thường
6 Tháng 6 lúc 21:28 Cảm ơn
kaixd4112 sao Wt/W = 1/25 vậy ạ
Trả lời 18 Tháng 6 lúc 10:39
reus98 - e hiểu đoạn đó như thế này nha :
+ Theo đề ra thì ta có : Khi vật có li độ x = 1,2 cm thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật là 0,96
=> Wd/W = 0,96
mà : W = Wd + Wt
=> Wt = W - 0,96W = W/25
=> Wt/W = 1/25
18 Tháng 6 lúc 11:34 Cảm ơn