Vật nhỏ của con lắc lò xo dao động điều hoà với tần số 2,5 Hz, mốc thế năng tại vị trí vật cân bằng. Khi vật có li độ x ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Vật nhỏ của con lắc lò xo dao động điều hoà với tần số 2,5 Hz, mốc thế năng tại vị trí vật cân bằng. Khi vật có li độ x ?

ID [33545]

Vật nhỏ của con lắc lò xo dao động điều hoà với tần số 2,5 Hz, mốc thế năng tại vị trí vật cân bằng. Khi vật có li độ x = 1,2 cm thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật là 0,96. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động bằng:

A.75 cm/s.
B.90 cm/s.
C.60 cm/s.
D.45 cm/s.
Thầy Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án C
Bình luận
kaixd4112 - sao Wt/W = 1/25 vậy ạ

Trả lời

reus98 - e hiểu đoạn đó như thế này nha :
+ Theo đề ra thì ta có : Khi vật có li độ x = 1,2 cm thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật là 0,96
=> Wd/W = 0,96
mà : W = Wd + Wt
=> Wt = W - 0,96W = W/25
=> Wt/W = 1/25
caoloi - vận tốc trung bình đã giảm tải

Trả lời

trangnhunglee Tốc độ trung bình vẫn thi bình thường
panda18 khong phai giam tai ma la tu hoc co huong dan