VD 7. Màu sắc đồ vật dưới ánh sáng đơn sắc Trong bóng tối, khi chiếu một chùm sáng đơn sắc lên một bề mặt. Giả sử không ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

VD 7. Màu sắc đồ vật dưới ánh sáng đơn sắc Trong bóng tối, khi chiếu một chùm sáng đơn sắc lên một bề mặt. Giả sử không ?

ID [421902]

VD 7. Màu sắc đồ vật dưới ánh sáng đơn sắc
Trong bóng tối, khi chiếu một chùm sáng đơn sắc lên một bề mặt. Giả sử không xảy ra trường hợp quang phát quang trong vùng nhìn thấy, màu sắc của vật quan sát được

A. là màu đen.
B. là màu đơn sắc của ánh đèn.
C. tùy thuộc vào bản chất vật lý và hóa học của bề mặt.
D. là màu đen hoặc màu đơn sắc của ánh đèn.
Đáp án.
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lê Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ