Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là

ID [756103]

Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là

A. CH3COOCH2CH3.
B. CH3COOCH3.
C. CH3COOCH=CH2.
D. CH2=CHCOOCH3.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan