Vinyl axetat có công thức là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Vinyl axetat có công thức là

ID [661940]

Vinyl axetat có công thức là

A. CH3COOCH3
B. HCOOC2H5
C. CH3COOCH=CH2
D. C2H5COOCH3

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Hải Lăng - Quảng Trị - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận