“Whose glasses are these?” she asked.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

“Whose glasses are these?” she asked.

ID [0]

“Whose glasses are these?” she asked.

A. She wanted to know who was the owner of those glasses.
B. She wanted to know whose those glasses belonged to.
C. She wanted to know who those glasses belonged to.
D. She wanted to know who own those glasses.
Nguyễn Thị Oanh
https;//fb.com/moon.vn
Đáp án C Câu gốc: Cô ấy hỏi: “Cái kính này là của ai?”
Đáp án: C. Cô ấy muốn biết cái kính đó thuộc về ai?
Các lựa chọn khác không phù hợp vì:
- A phải là “who the owner of those glasses was”.
- B sai vì “whose” đã có nghĩa sở hữu rồi nên không cần dùng “belonged to” nữa.
- D phải là “who owns those”.
Bình luận
truongthimyhue cho em hỏi câu D tại sao own phải thêm s ạ
Trả lời 30 Tháng 3 lúc 19:56
anhtuyethanhduyen own (v) :sở hữu, có cái gì là tài sản của mình (vì động từ nên phải chia thì)
lời giải bị nhầm nhé OvO , phải là who owned those glasses^^
30 Tháng 3 lúc 20:52 Cảm ơn
tudiepthao1007 A sao lại sai ạ ? sao lại phải sửa thành như trên ạ ?
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 8:23
fralone A sai cấu trúc nhé bạn who WAS the owner of those glasses chuyển thành who the owner of those glasses was mới đúng nhé
29 Tháng 4 lúc 9:7 Cảm ơn
bichngoc31 Cho hỏi ở câu B: belonged to có nghĩa là j, còn câu D tại sao owns phải thêm s chi z???
Trả lời 1 Tháng 5 lúc 22:55
alivepool99 *belong to sb: thuộc về ai
*vì chỉ có 1 ng` sỡ hữu cặp kính, nên đt chia số ít .-. nhưng mà D phải chia "owned" cơ .-.
1 Tháng 5 lúc 22:59 Cảm ơn
trampham21122001 câu C whom?
Trả lời 10 Tháng 2 lúc 18:53
weaponarmed "who" đúng rồi bn, "who... belong to" hoặc "to whom... belong"
10 Tháng 2 lúc 20:15 Cảm ơn
trampham21122001 those glasses k phải chủ từ à
10 Tháng 2 lúc 20:22 Cảm ơn
trampham21122001 lộn
10 Tháng 2 lúc 20:22 Cảm ơn
trampham21122001 ừ chủ ngữ hay chủ từ gì đấy, k phải à
10 Tháng 2 lúc 20:25 Cảm ơn
alivepool99 thì nó là chủ ngữ .-.
10 Tháng 2 lúc 22:29 Cảm ơn
trampham21122001 thì trước nó là whom?
10 Tháng 2 lúc 22:42 Cảm ơn
captain2604 whom có vẻ hợp phong thủy hơn
10 Tháng 2 lúc 22:48 Cảm ơn
sonny143 "Who" có thể dùng thay "Whom" với điều kiện là không đảo giới từ lên trước nha
11 Tháng 2 lúc 16:6 Cảm ơn
captain2604 Ủa là sao Sơn
11 Tháng 2 lúc 16:7 Cảm ơn
trampham21122001 thế mà vẫn có đầy bài đề cho điền who whom hoặc which
11 Tháng 2 lúc 16:26 Cảm ơn
captain2604 Gì gì, đứa nào chọc cô Châm đấy
11 Tháng 2 lúc 16:27 Cảm ơn
trampham21122001 chọc gì, m ngố quá, chả hiểu ý người khác gì à
11 Tháng 2 lúc 16:33 Cảm ơn
captain2604 Tôi có đi dạo trong lòng cô đâu mà tôi biết :v
11 Tháng 2 lúc 16:34 Cảm ơn
nhungocnguyen2610 ad ơi trong trang 219 sách ProS 2 của cô có ghi be có thể đứng trước hoặc sau bổ ngữ, vậy câu A cũng đúng ạ?
Trả lời 17 Tháng 3 lúc 10:16
huyenvy29 cái đó chỉ đúng với cấu trúc "who/what/which + be" + bổ ngữ" thôi nhé
17 Tháng 3 lúc 13:58 (2) Cảm ơn
trananhcong Sao B sai vậy
Trả lời 23 Tháng 3 lúc 22:11
fralone B. whose chuyển thành who/whom mới đúng nhé bạn
23 Tháng 3 lúc 22:15 (2) Cảm ơn
captain2604 Câu này chắc k thi đâu bạn ơi :v
24 Tháng 3 lúc 15:31 (1) Cảm ơn