Why study IPA?The spelling of English words is inconsistent (not the same every time)You can learn the pronunciation of ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Vật lý: Chữa đề minh họa số 7.

Why study IPA?The spelling of English words is inconsistent (not the same every time)You can learn the pronunciation of ?

ID [0]

Why study IPA?

A. The spelling of English words is inconsistent (not the same every time)
B. You can learn the pronunciation of words on your own if you know the sounds that characters in IPA represent
C. It will help you understand which speech sounds are/aren’t part of the English language
D. All of the above
Lại Thị Lan
Đáp án D
Bình luận
skydinh04 mấy đáp án dịch làm sao ạ?Đáp án ?
Trả lời 3 Tháng 8 lúc 8:35
baochau1112 A. Cách phát âm của từ tiếng Anh không nhất quán (không giống nhau mỗi lần)
B. Bạn có thể học cách phát âm các từ một mình nếu bạn biết âm thanh mà các ký tự trong IPA đại diện
C. Nó sẽ giúp bạn hiểu được những âm thanh nào là / không phải là một phần của ngôn ngữ tiếng Anh
3 Tháng 8 lúc 13:44 Cảm ơn
baochau1112 Từ đây nhận ra đc vai trò của việc học IPA. Do đó chúng ta chọn D
3 Tháng 8 lúc 13:44 Cảm ơn
skydinh04 cảm ơn bạn
3 Tháng 8 lúc 14:2
alivepool99 ??? .-.
Trả lời 3 Tháng 10 lúc 0:39
alivepool99 key D .-.
3 Tháng 10 lúc 0:40 (3) Cảm ơn
alivepool99 chọn D vì cả 3 ý ở trên đều đúng .-.
3 Tháng 10 lúc 0:40 (2) Cảm ơn
conghau0002 wow one more time kìa
3 Tháng 10 lúc 0:40 (1) Cảm ơn
duythang0123 có " tất cả" auto đúng
7 Tháng 1 lúc 22:52
camha123 WHAT IPA
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 22:10
ceothuytrang Bạn có thể hiểu là cái bảng phiên âm TA ý, bạn có thể gõ gg để hiểu sâu sắc
29 Tháng 4 lúc 22:14 Cảm ơn