Why study IPA?The spelling of English words is inconsistent (not the same every time)You can learn the pronunciation of ?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Why study IPA?The spelling of English words is inconsistent (not the same every time)You can learn the pronunciation of ?

ID 263483.

Why study IPA?

A. The spelling of English words is inconsistent (not the same every time)
B. You can learn the pronunciation of words on your own if you know the sounds that characters in IPA represent
C. It will help you understand which speech sounds are/aren’t part of the English language
D. All of the above
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
skydinh04 mấy đáp án dịch làm sao ạ?Đáp án ?
3/8/2017 lúc 8:35
baochau1112 A. Cách phát âm của từ tiếng Anh không nhất quán (không giống nhau mỗi lần)
B. Bạn có thể học cách phát âm các từ một mình nếu bạn biết âm thanh mà các ký tự trong IPA đại diện
C. Nó sẽ giúp bạn hiểu được những âm thanh nào là / không phải là một phần của ngôn ngữ tiếng Anh
3/8/2017 lúc 13:44
baochau1112 Từ đây nhận ra đc vai trò của việc học IPA. Do đó chúng ta chọn D
3/8/2017 lúc 13:44
skydinh04 cảm ơn bạn
3/8/2017 lúc 14:2
alivepool99 ??? .-.
3/10/2017 lúc 0:39
alivepool99 key D .-.
3/10/2017 lúc 0:40
alivepool99 chọn D vì cả 3 ý ở trên đều đúng .-.
3/10/2017 lúc 0:40
conghau0002 wow one more time kìa
3/10/2017 lúc 0:40
duythang0123 có " tất cả" auto đúng
7/1/2018 lúc 22:52
camha123 WHAT IPA
29/4/2018 lúc 22:10
ceothuytrang Bạn có thể hiểu là cái bảng phiên âm TA ý, bạn có thể gõ gg để hiểu sâu sắc
29/4/2018 lúc 22:14
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: