Why study IPA?The spelling of English words is inconsistent (not the same every time)You can learn the pronunciation of ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Why study IPA?The spelling of English words is inconsistent (not the same every time)You can learn the pronunciation of ?

ID [0]

Why study IPA?

A.The spelling of English words is inconsistent (not the same every time)
B.You can learn the pronunciation of words on your own if you know the sounds that characters in IPA represent
C.It will help you understand which speech sounds are/aren’t part of the English language
D.All of the above
Lại Thị Lan
Đáp án D
Bình luận
camha123 - WHAT IPA

Trả lời

ceothuytrang Bạn có thể hiểu là cái bảng phiên âm TA ý, bạn có thể gõ gg để hiểu sâu sắc
duythang0123 - có " tất cả" auto đúng

Trả lời

alivepool99 - ??? .-.

Trả lời

alivepool99 key D .-.
alivepool99 chọn D vì cả 3 ý ở trên đều đúng .-.
conghau0002 wow one more time kìa
skydinh04 - cảm ơn bạn

Trả lời

skydinh04 - mấy đáp án dịch làm sao ạ?Đáp án ?

Trả lời

baochau1112 A. Cách phát âm của từ tiếng Anh không nhất quán (không giống nhau mỗi lần)
B. Bạn có thể học cách phát âm các từ một mình nếu bạn biết âm thanh mà các ký tự trong IPA đại diện
C. Nó sẽ giúp bạn hiểu được những âm thanh nào là / không phải là một phần của ngôn ngữ tiếng Anh
baochau1112 Từ đây nhận ra đc vai trò của việc học IPA. Do đó chúng ta chọn D