“Will the maths teacher give us a test this week?” – “”
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

“Will the maths teacher give us a test this week?” – “”

ID 544228.

“Will the maths teacher give us a test this week?” – “______________”

A. I doubt whether it’s easy.
B. Yes, the test was difficult.
C. I don’t think he will come.
D. No, he probably won’t.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Nhanhlucbinh là sao ạ
16/5/2018 lúc 5:23
namtrn588 câu này là sao zợ?
16/5/2019 lúc 20:54
sonny143 Đề bài: Giáo viên dạy toán sẽ chúng mình kiểm tra trong tuần này à?
A. Tớ e rằng đề khó lắm. (không trả lời vào trọng tâm có kiểm tra VÀO TUẦN NÀY hay không => loại)
B. Ừ, đề kiểm tra khó lắm. (câu này chia quá khứ, tức là bình luận về đề kiểm tra đã được làm rồi => loại luôn.)
C. Tớ không nghĩ là thầy sẽ đến lớp đâu. (Trả lời không đúng trọng tâm vào việc CÓ KIỂM TRA HAY KHÔNG => loại)
D. Không, có lẽ là thầy sẽ không kiểm tra đâu.
16/5/2019 lúc 22:12 (1) Cảm ơn