“Will the maths teacher give us a test this week?” – “”
Moon.vn - Học để khẳng định mình

“Will the maths teacher give us a test this week?” – “”

ID [0]

“Will the maths teacher give us a test this week?” – “______________”

A.I doubt whether it’s easy.
B.Yes, the test was difficult.
C.I don’t think he will come.
D.No, he probably won’t.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận
namtrn588 - câu này là sao zợ?

Trả lời

sonny143 Đề bài: Giáo viên dạy toán sẽ chúng mình kiểm tra trong tuần này à?
A. Tớ e rằng đề khó lắm. (không trả lời vào trọng tâm có kiểm tra VÀO TUẦN NÀY hay không => loại)
B. Ừ, đề kiểm tra khó lắm. (câu này chia quá khứ, tức là bình luận về đề kiểm tra đã được làm rồi => loại luôn.)
C. Tớ không nghĩ là thầy sẽ đến lớp đâu. (Trả lời không đúng trọng tâm vào việc CÓ KIỂM TRA HAY KHÔNG => loại)
D. Không, có lẽ là thầy sẽ không kiểm tra đâu.
nhanhlucbinh - là sao ạ

Trả lời