X là hợp chất hữu cơ được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O có mạch cacbon không phân nhánh. Đun nóng m gam X với 100 mL ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

X là hợp chất hữu cơ được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O có mạch cacbon không phân nhánh. Đun nóng m gam X với 100 mL ?

ID [0]

X là hợp chất hữu cơ được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O có mạch cacbon không phân nhánh. Đun nóng m gam X với 100 mL dung dịch NaOH 1M, kết thúc phản ứng cần thêm 20 mL dung dịch HCl 1M để trung hòa lượng kiềm dư. Làm bay hơi cẩn thận dung dịch sau trung hòa thu được 3,68 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức Y, Z và 7,57 gam hỗn hợp chất rắn khan (trong đó có một muối natri của axit cacboxylic T). Kết luận nào sau đây là đúng?

A.Hợp chất hữu cơ X có chứa 1 liên kết π trong phân tử.
B.Y và Z là hai hợp chất hữu cơ kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng ancol metylic.
C.Công thức phân tử của X là C8H14O5.
D.T chỉ có duy nhất một công thức cấu tạo thỏa mãn.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận