X là một polisaccarit chiếm khoảng 20–30% khối lượng của tinh bột, phân tử có cấu tạo mạch cacbon không phân nhánh và x?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ôn tập thi học kì I môn Tiếng Anh - Buổi 2

X là một polisaccarit chiếm khoảng 20–30% khối lượng của tinh bột, phân tử có cấu tạo mạch cacbon không phân nhánh và x?

ID [649613]

X là một polisaccarit chiếm khoảng 20–30% khối lượng của tinh bột, phân tử có cấu tạo mạch cacbon không phân nhánh và xoắn lại thành hình lò xo. Tên gọi của X là

A. glucozơ.
B. amilozơ.
C. amilopectin.
D. saccarozơ.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận