X, Y, Z là 3 axit cacboxylic đều có mạch cacbon không phân nhánh, trong đó X, Y đều no và thuộc cùng dãy đồng đẳng kế ti?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

X, Y, Z là 3 axit cacboxylic đều có mạch cacbon không phân nhánh, trong đó X, Y đều no và thuộc cùng dãy đồng đẳng kế ti?

ID [0]

X, Y, Z là 3 axit cacboxylic đều có mạch cacbon không phân nhánh, trong đó X, Y đều no và thuộc cùng dãy đồng đẳng kế tiếp, Z không no chứa một liên kết C = C. Cho 7,78 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z tác dụng với NaHCO3 dư thu được 3,36 lít CO2 (đktc). Mặt khác đốt cháy 7,78 gam hỗn hợp E bằng lượng Oxi dư. Sản phẩm cháy dẫn qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 12,74 gam. Phần trăm khối lượng của axit có khối lượng phân tử nhỏ nhất có giá trị gần nhất

A.47,3%.
B.57,37%.
C.37,97%.
D.54,47%.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A HD: có ∑n–COOH = 0,15 mol → nO trong E = 0,3 mol.

Gọi số mol CO2; H2O là x, y mol. ∑mCO2 + H2O = 12,74 gam; mC + H = 2,98 gam

||→ giải hệ được x = 0,22 mol và y = 0,17 mol ||→ ∑nCO2 – ∑nH2O = 0,05 mol.

X, Y, Z đều không phân nhánh → chúng là các axit chứa không quá 2 nhóm chức.

||→ nX, Y, Z ≥ 0,15 ÷ 2 = 0,075 > 0,05 → chỉ có thể xảy ra: X, Y no đơn chức. Z chia làm 2 TH:

♦ TH1: Z đơn chức → nZ = 0,05 mol → nX, Y = 0,1 mol ||→ Ctrung bình = 1,47

||→ X là HCOOH, Y là CH3COOH; Z dạng CnH2n–2O2 với số mol tương ứng là x, y, 0,05.

ta có: x + y = 0,1 mol và ∑nC = x + 2y + 0,05n = 0,22 ||→ n ≤ 2,4 loại.!

♦ TH2: Z hai chức → nZ = 0,025 mol; nX, Y = 0,1 mol; tương tự Z dạng CnH2n – 4O4

với điều kiện n ≥ 4 và chặn n ≤ 4,8 ||→ chỉ có thể n = 4 → Z là HOOC-CH=CH-COOH.

Quay lại giải x = 0,08 mol; y = 0,02 mol ||→ %mHCOOH trong E = 0,08 × 46 ÷ 7,78 ≈ 47,30 %

Bình luận
vothivantrangmoon - chỗ nX,Y,Z lớn hơn bằng 0,75 lớn hơn 0,5 suy ra X,Y Z dơn chức e ko hiểu ạ, giúp em vs ạ

Trả lời

sasukeduy113 chỗ đó sử dụng công thức nCO2-nH2O=(k-1)nX đó em (với k là số liên kết pi+vòng của chất X)
ta thấy nX,Y,Z lớn hơn nCO2-nH2O
thay công thức ở trên vào ta được (nCO2-nH2O)/(k-1) lớn hơn (nCO2-nH2O)
=> k-1 bé hơn 1 => k bé hơn 2 => X Y Z không có quá 2 liên kết pi => X Y phải đơn chức
valam12 - tổng n(X+Y+Z) >= 0,075 chứ? suy ra X,Y đơn chức như thế nào chưa hiểu lắm??

Trả lời

sasukeduy113 anh đã giải thích ở cmt dưới nha e ^^
huy2004 - trong TH1 làm sao tìm dc nX,Y ạ

Trả lời

tranduchoanghuy có nCOO = 0,15 mol (ở dòng 1) với nZ = 0,05 mol ^_^
Lại có X, Y và Z đơn chức ⇒ nCOO = n(X,Y) + nZ ⇒ nX,Y