X, Y, Z là ba axit cacboxylic đơn chức cùng dãy đồng đẳng (MX< MY< MZ), T là este tạo bởi X, Y, Z với một ancol no?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

X, Y, Z là ba axit cacboxylic đơn chức cùng dãy đồng đẳng (MX< MY< MZ), T là este tạo bởi X, Y, Z với một ancol no?

ID [0]

X, Y, Z là ba axit cacboxylic đơn chức cùng dãy đồng đẳng (MX< MY< MZ), T là este tạo bởi X, Y, Z với một ancol no, ba chức, mạch hở E.Hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T. Chia 74,7 gam hỗn hợp M thành 3 phần bằng nhau.
Phần 1: Đem đốt cháy hết bằng lượng vừa đủ khí O2, thu được 25,76 lít CO2 (đktc) và 13,5 gam H2O.
Phần 2: Cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 đến khi xảy ra hoàn toàn, thu được 10,8 gam Ag.
Phần 3: Cho phản ứng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M và đun nóng, thu được dung dịch G. Cô cạn dung dịch G thu được m gam chất rắn khan.
Giá trị của m gần nhất với

A.28,65
B.27,35
C.25,10.
D.24,75
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận
dangduc016 - Mất tinh thần quá

Trả lời

superhero244 - axit cungd dãy đồng đẳng mà

Trả lời

losttowin - Cũng thấy đề sai

Trả lời

sasukeduy113 định hướng cách làm thôi em chứ giải vẫn đc mà
duyvip28 - bài này sai đề

Trả lời

khang289 - Mod ơi mình thấy có gì đó sai sai.BTKL=>nCOO-=0,3.Lại có nH2O-nCO2=0,4=>nEste=0,2=> nCOO- ít nhất phải bằng 0,6 ????

Trả lời

sasukeduy113 sao vậy đc v em
nCO2-nH2o mới ra 0,4 chứ
với lại em bảo toàn KL thế nào mà ra đc nCOO vậy e @@
khang289 m hỗn hợp mỗi phần =24,7.Từ nCO2 và H2O thay số mol C và H ngược lại thì=> nO trong hỗn hợp=> nCOO- trong hỗn hợp
khang289 Em type lộn 24,9 k phải 24,7
khang289 Cứ sai sai chỗ nào ??
khang289 có chỗ hỏi trên em cx type lộn vị trí CO2 vs H20
sasukeduy113 tks em
chắc do đề không giải theo hướng này nên sai sót chỗ đó, thi đề sẽ chuẩn hơn nha
tham khảo hướng giải thôi
holacthiena4k44 Cái Đoạn HCOO hình như cũng không chuẩn nữa anh ạ
sasukeduy113 sao e @@
thekhai15 - giải bài này với ạ

Trả lời

sasukeduy113 M tráng Ag nên X,Y, Z đều no đơn chức (vì cùng dãy đồng đẳng)
T có độ bất bão hòa k=3 => nT=(nCO2-nH2O)/(3-1)=0,2
T =X+Y+Z+E-3H2O (do este 3 chức)
quy hỗn hợp về: CnH2nO2: a mol; CmH2m+2O3 b mol; H2O -0,2*3=-0,6 mol
nCO2=na+mb=1,15 mol
nH2O=na+b(m+1)-0,6=0,75 hệ ra : b=0,2 và a=0,3
axit gồm HCOOH=nAg/2=0,05 và nYCOOH+nZCOOH=0,25
đặt Ctb Y, Z là u => bảo toàn C: nCO2=0,05*1+0,25u+0,2m=1,15
=> 5u+4m=22
do u lớn hơn 1 và m lớn hơn hoặc bằng 3 => u=2 và m=3

xét phần 3: HCOOH 0,05; CuH2uO2 (u=2) 0,25 mol; C3H8O3 0,2 mol và H2O -0,6 mol
=> rắn gồm HCOONa 0,05; C2H3O2Na 0,25, NaOH dư 0,1 mol
=> m => KQ
vankhoai123 - Làm ntn ạ???

Trả lời

sasukeduy113 giải rồi nha e
uyenuyen2000 - mod ơi giải bài này hộ e vs

Trả lời

sasukeduy113 đã giải ^^
vothivantrangmoon - giúp e bài này vs ạ

Trả lời

sasukeduy113 anh giải ở dưới nha e