Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam este HCOOC2H5 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần d?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam este HCOOC2H5 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần d?

ID [8373]

Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam este HCOOC2H5 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là

A.200 ml.
B.400 ml.
C.300 ml
D.150 ml.
Nhóm hỗ trợ Hóa học - Thầy Phạm Hùng Vương
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrohoahoc
Đáp án CGiải: Ta có phản ứng:

HCOOC2H5 + NaOH → HCOONa + C2H5OH

Với nEste = nNaOH cần dùng = 22,2 ÷ 74 = 0,3 mol

⇒ VNaOH cần dùng = 0,3 ÷ 1 = 0,3 lít = 300 ml ⇒ Chọn C

Bình luận