Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích d?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích d?

ID [507388]

Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là

A.300 ml.
B.200 ml.
C.150 ml.
D.400 ml.
Nhóm hỗ trợ Hóa học - Thầy Phạm Hùng Vương
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrohoahoc
Đáp án AGiải: Vì 2 este có cùng CTPT là C3H6O2

⇒ nHỗn hợp este = 22,2÷74 = 0,3 mol = nNaOH pứ

⇒ VNaOH cần dùng = \(\dfrac{0,3}{1}\) = 0,3 lít = 300ml ⇒ Chọn A

Bình luận