Xà phòng hóa hoàn toàn 33,3 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai a?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xà phòng hóa hoàn toàn 33,3 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai a?

ID [660723]

Xà phòng hóa hoàn toàn 33,3 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 140°C, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là

A. 4,050.  
B. 8,100.   
C. 18,000.   
D. 2,025. 

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần 3 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A HD: Tổng quát: RCOOR' + NaOH → RCOONa (muối) + R'OH (ancol).

sau đó: 2R'OH –––to–→ R'OR' + H2O. (2ancol → 1ete + 1H2O).

kết hợp đặc biệt: MHCOOC2H5 = MCH3COOCH3 = 74 ⇒ ∑neste = 33,3 ÷ 74 = 0,45 mol.

⇒ Từ tỉ lệ các phản ứng có nH2O = ½.nancol = ½.neste = 0,225 mol

⇒ Yêu cầu: m = mH2O = 0,225 × 18 = 4,05 gam ⇝ Chọn đáp án A. ♥

Bình luận