Xà phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch KOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m g?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xà phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch KOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m g?

ID [654245]

Xà phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch KOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 11,3.
B. 4,2.
C. 6,6.
D. 8,4.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Sở GD&ĐT Bến Tre - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D Giải: nHCOOK = nHCOOC2H5 = 0,1 mol ⇒ m = 0,1 × 84 = 8,4(g) ⇒ chọn D.

Bình luận