Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglixerit X bằng lượng vừa đủ NaOH thu được 0,5 mol glixerol và 459 gam muối khan. Giá tr?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglixerit X bằng lượng vừa đủ NaOH thu được 0,5 mol glixerol và 459 gam muối khan. Giá tr?

ID [654098]

Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglixerit X bằng lượng vừa đủ NaOH thu được 0,5 mol glixerol và 459 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 442.
B. 443.
C. 445.
D. 444.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Sở GD&ĐT Bắc Giang - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C Giải: Ta có nNaOH pứ = 3nGlixerol = 1,5 mol

BTKL ta có: m = 0,5×92 + 459 – 1,5×40 = 445 ⇒ Chọn C

Bình luận