Xà phòng hóa triglixerit X, thu được hỗn hợp hai muối natriolat và natri panmitat có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Số cô?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xà phòng hóa triglixerit X, thu được hỗn hợp hai muối natriolat và natri panmitat có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Số cô?

ID [655919]

Xà phòng hóa triglixerit X, thu được hỗn hợp hai muối natriolat và natri panmitat có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D
Bình luận