Xenlulozơ tác dụng với anhiđrit axetic (có H2SO4 làm xúc tác) tạo ra 9,84 gam xenlulozơ axetat X và 4,8 gam CH3COOH. Côn?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xenlulozơ tác dụng với anhiđrit axetic (có H2SO4 làm xúc tác) tạo ra 9,84 gam xenlulozơ axetat X và 4,8 gam CH3COOH. Côn?

ID 456933.

Xenlulozơ tác dụng với anhiđrit axetic (có H2SO4 làm xúc tác) tạo ra 9,84 gam xenlulozơ axetat X và 4,8 gam CH3COOH. Công thức của X là:

A. [C6H7O2(OOC-CH3)3]n.
B. [C6H7O2(OOC-CH3)2OH]n.
C. [C6H7O2(OOC-CH3)(OH)2]n.
D. [C6H7O2(OOC-CH3)3]n và [C6H7O2(OOC-CH3)2OH]n.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
ducmuoi1995

Lê Đức Mười

\([C_6H_7O_2(OH)_3]_n + nx(CH_3CO)_2O = C_6H_7O_2(OH)_{3-x}(OOCCH_3)_x]_n + nxCH_3COOH \)

\(n_{CH_3COOH}=\dfrac{4,8}{60}=0,08 \Rightarrow n_X=\dfrac{0,08}{nx}\)

\(\Rightarrow m_X=\dfrac{0,08}{nx}*n*(162+42x)=9,84 \Rightarrow 162=81x \Rightarrow x=2\)

\(\Rightarrow X: [C_6H_7O_2(OOCCH_3)_2OH]_n\)

Chọn B
binhnguyentrang

Trần Duy Trang

\([C_6H_7O_2(OH)_3]_n + nx(CH_3CO)_2O = C_6H_7O_2(OH)_{3-x}(OOCCH_3)_x]_n + nxCH_3COOH \)

\(n_{CH_3COOH}=\dfrac{4,8}{60}=0,08 \Rightarrow n_X=\dfrac{0,08}{nx}\)

\(\Rightarrow m_X=\dfrac{0,08}{nx}*n*(162+42x)=9,84 \Rightarrow 162=81x \Rightarrow x=2\)

\(\Rightarrow X: [C_6H_7O_2(OOCCH_3)_2OH]_n\)

Chọn B
namdeptrai1605 sai . 27/8/2015
27 Tháng 8 lúc 19:44
military #note . 27/8/2015
27 Tháng 8 lúc 19:47
batiena1mdb thử đáp án =.= . 27/8/2015
27 Tháng 8 lúc 20:57
phuongjunior thử )) . 30/8/2015
30 Tháng 8 lúc 11:11
nhanchoa51 thử số đẹp lấy hí . 25/9/2015
25 Tháng 9 lúc 16:20
ngocanha1 hay . 27/5/2016
27 Tháng 5 lúc 16:55
diepanh2002 Cách thử đáp án thế nào vậy Ad
14 Tháng 8 lúc 0:48
namdeptrai1605 sai . 27/8/2015
28 Tháng 8 lúc 19:44
military #note . 27/8/2015
28 Tháng 8 lúc 19:47
batiena1mdb thử đáp án =.= . 27/8/2015
28 Tháng 8 lúc 20:57
phuongjunior thử )) . 30/8/2015
31 Tháng 8 lúc 11:11
nhanchoa51 thử số đẹp lấy hí . 25/9/2015
26 Tháng 9 lúc 16:20
ngocanha1 hay . 27/5/2016
28 Tháng 5 lúc 16:55
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: