Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Thể tích axit nitric 95% (có k?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Thể tích axit nitric 95% (có k?

ID [655322]

Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Thể tích axit nitric 95% (có khối lượng riêng 1,52 g/mL) cần để sản xuất 44,55 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất phản ứng 85%) là

A. 36,508 lít.
B. 31,128 lít.
C. 27,486 lít.
D. 23,098 lít.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng - Lần 2 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D
Bình luận
vietga1612 ??? làm hộ
13 Tháng 5 lúc 22:24
long2911 Làm tuần tự thôi bạn , tính ra số mol Xenlulozo trinitrat = 0,15 , chia cho hs pư rồi x 3 là ra số mol HNO3 chia phần trăm một lần nữa là ra , rồi chia tiếp cho 1,52 :v
14 Tháng 5 lúc 13:27 Cảm ơn
trinhhoanghuelinh09 CM= C%.d.10/M ---> n=CM/V rút V ra nhớ nhân H
22 Tháng 5 lúc 19:2 Cảm ơn
trinhhoanghuelinh09 nhầm n= CM.v
22 Tháng 5 lúc 19:3 Cảm ơn
s2toiyeuchipus2 Ai giải chi tiết giúp mk vs
Trả lời 23 Tháng 5 lúc 18:29
ledanghoang12a2hv ta có số mol xelulozotrinitrat=0.15=> số mol HNO3=0.15x3x100/85=9/17mol ta có D=m/V =>V=m/D (9/17x63)/1.52=21.94l mà đây mới là 95%=> V=21.94x100/95=23.098l
23 Tháng 5 lúc 20:14 Cảm ơn