Xét cho cùng, những quyết định của Hội nghị Ianta (2 - 1945) và sự thỏa thuận giữa các cường quốc tại những hội nghị quố?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xét cho cùng, những quyết định của Hội nghị Ianta (2 - 1945) và sự thỏa thuận giữa các cường quốc tại những hội nghị quố?

ID [756029]

Xét cho cùng, những quyết định của Hội nghị Ianta (2 - 1945) và sự thỏa thuận giữa các cường quốc tại những hội nghị quốc tế sau này đều khẳng định vị thế hàng đầu của

A. Liên Xô và Mĩ.
B. các nước phương Tây.
C. Nga và Mĩ.
D. Liên Xô và Anh.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN