Xét cho cùng, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập (1949) là kết quả của
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xét cho cùng, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập (1949) là kết quả của

ID [0]

Xét cho cùng, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập (1949) là kết quả của

A.cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân phương Tây.
B.cuộc nội chiến giữa Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản.
C.cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến.
D.cuộc kháng chiến chống quân phiệt Nhật.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án A
Bình luận
anhphong1998 - Câu này là B chứ ạ

Trả lời

nguyenthihuyenanhsu - Xét cho cùng thì Quốc dân Đảng được sự giúp đỡ của Mĩ, cuộc đấu tranh này kết thúc đã hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Trung Quốc

Trả lời

cshbrennat32 - sao la dap an A

Trả lời

nguyenthihuyenanhsu Vì đăng sau Quốc dân Đảng và Mĩ