Xét cho cùng, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập (1949) là kết quả của
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream Tiếng Anh: Chữa Đề Thi Thử Chuyên Hùng Vương

Xét cho cùng, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập (1949) là kết quả của

ID [778561]

Xét cho cùng, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập (1949) là kết quả của

A. cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân phương Tây.
B. cuộc nội chiến giữa Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản.
C. cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến.
D. cuộc kháng chiến chống quân phiệt Nhật.
Lại Thị Lan
Đáp án A
Bình luận
cshbrennat32 sao la dap an A
18 Tháng 9 lúc 10:21
nguyenthihuyenanhsu Vì đăng sau Quốc dân Đảng và Mĩ
20 Tháng 9 lúc 10:50 Cảm ơn
nguyenthihuyenanhsu Xét cho cùng thì Quốc dân Đảng được sự giúp đỡ của Mĩ, cuộc đấu tranh này kết thúc đã hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Trung Quốc
20 Tháng 9 lúc 10:49