Xét mạch dao động điện từ tự do LC. Giá trị cực đại điện tích của tụ điện là q0, cường độ dòng điện cực đại trong mạch l?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Đề tổng hợp phần 1

Xét mạch dao động điện từ tự do LC. Giá trị cực đại điện tích của tụ điện là q0, cường độ dòng điện cực đại trong mạch l?

ID [642093]

Xét mạch dao động điện từ tự do LC. Giá trị cực đại điện tích của tụ điện là q0, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Hệ thức đúng

A. 3a.png
B. 3b.png
C. 3c.png
D. 3d.png

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Đinh Tiên Hoàng - Yên Bái - Lần 3 - Năm 2018

Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án B 10e.png
Bình luận