Xét một cơ thể đực có kiểu gen frac{{{rm{ABDEMnPq}}}}{{{rm{abdEmNpq}}}}tiến hành giảm phân?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xét một cơ thể đực có kiểu gen frac{{{rm{ABDEMnPq}}}}{{{rm{abdEmNpq}}}}tiến hành giảm phân?

ID 707686.

Xét một cơ thể đực có kiểu gen \(\dfrac{{ABDE}}{{abdE}}\dfrac{{MnPq}}{{mNpq}}\) tiến hành giảm phân tạo giao tử. Giả sử trong quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng ở tất cả các tế bào đều xảy ra trao đổi chéo dẫn tới hoán vị gen. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Có 3 tế bào giảm phân tạo ra tối đa 12 loại giao tử.
II. Có 20 tế bào giảm phân tạo ra tối đa 64 loại giao tử.
III. Có 2 tế bào giảm phân và mỗi tế bào chỉ có trao đổi chéo tại 1 điểm thì tạo ra tối đa 6 loại giao tử.
IV. Có 8 tế bào giảm phân và mỗi tế bào chỉ có trao đổi chéo tại 1 điểm thì tạo ra tối đa 12 loại giao tử.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
NinhDuong ( Thanh Ha Nguyen )

13 Tháng 1 lúc 12:39 Link fb: https://www.facebook.com/ThanhHaNguyen.HUSer.K63

nhulan ( Lại Thị Lan ) 7 Tháng 12 lúc 15:39 Link fb:
Có 2 phát biểu đúng, đó là I, II. → Đáp án B.
Khi có 2 cặp NST trở lên thì một tế bào giảm phân có hoán vị ở 2 cặp NST sẽ tạo ra 4 loại giao tử. Do đó, 3 tế bào giảm phân sẽ tạo ra số loại giao tử tối đa = 3×4 = 12 loại (I đúng). Tuy nhiên, khi có rất nhiều tế bào giảm phân thì số loại giao tử không vượt quá 2n (n là số cặp gen dị hợp của cơ thể). Vì vậy, cơ thể này có 6 cặp gen dị hợp thì số loại giao tử không vượt quá 26 = 64.
Khi có 2 tế bào giảm phân thì số loại giao tử tối đa = 2 × 4 = 8 loại. → III sai.
Khi mỗi tế bào có trao đổi chéo tại 1 điểm thì ở trên cặp NST thứ nhất có 3 cặp gen dị hợp nên sẽ có 2 điểm trao đổi chéo (cặp NST này có tối đa 6 loại giao tử, 2 loại liên kết và 4 loại hoán vị); Trên cặp NST số 2 có 3 cặp gen dị hợp nên có 2 điểm trao đổi chéo (cặp NST này có tối đa 6 loại giao tử, 2 loại liên kết và 4 loại hoán vị). Vì vậy, khi có 8 tế bào giảm phân thì số loại giao tử tối đa là 20 loại (vì số loại giao tử tối đa của 2 cặp NST này là 6×6 – 4×4 = 20).
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
quyettamy97 s k giai ạ
17 Tháng 1 lúc 12:25
NinhDuong Ừm mình quên @@
Nhập vip sau nhé!
17 Tháng 1 lúc 13:2 Cảm ơn
01286310324 giúp vs mod ơi
25 Tháng 1 lúc 11:41
nhoksieuquay2610 cho em xin công thức giải ý 3 với ạ
22 Tháng 2 lúc 21:19
Dichduongthienti2811 Giải thích giúp em cái này với ạ : theo như em bt thì mỗi tế bào gp xảy ra TĐc tại 1 điểm thì có 4 điểm trao đổi chéo => Gthv = 4*2=8 rồi đi cộng thêm gtlk nữa là ra số loại giao tử. Nếu như vậy ko có phép tính nào liên quan đến số tb tham gia giảm phân nên với cách hiểu đó em làm ra ý 3 và 4 đều chung 1 kêt quả ^^
24 Tháng 2 lúc 22:46
thien6789 ý 3 gt liên kết là 4 chứ ạ ? 2x2 +4 loại gt lk=8 chứ ạ ?
27 Tháng 2 lúc 13:39
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ