Xuất phát điểm của nền kinh tế nước Nga khi ban hành Chính sách Kinh tế mới (NEP, 1921) là gì?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xuất phát điểm của nền kinh tế nước Nga khi ban hành Chính sách Kinh tế mới (NEP, 1921) là gì?

ID [304399]

Xuất phát điểm của nền kinh tế nước Nga khi ban hành Chính sách Kinh tế mới (NEP, 1921) là gì?

A.Đang trên con đường phát triển bền vững.
B.Vẫn còn khủng hoảng, gặp nhiều khó khăn.
C.Nền công thương nghiệp phát triển mạnh.
D.Xây dựng được bước đầu cơ sở vật chất.
Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án B
Bình luận