Yếu tố kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga đầu thế kỉ XX là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Yếu tố kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga đầu thế kỉ XX là

ID [0]

Yếu tố kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga đầu thế kỉ XX là

A.chính sách thuế khóa nặng nề của chế độ tư bản Nga.
B.những phản đối chế độ quân chủ lập hiến của nông dân.
C.sự tồn tại của chế độ quân chủ và tàn tích phong kiến.
D.chính sách thỏa hiệp với bên ngoài của Chính phủ Nga.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án C
Bình luận