Yếu tố nào quyết định sự khác biệt về kết quả của hai cuộc cách mạng ở Nga trong năm 1917?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Yếu tố nào quyết định sự khác biệt về kết quả của hai cuộc cách mạng ở Nga trong năm 1917?

ID [747444]

Yếu tố nào quyết định sự khác biệt về kết quả của hai cuộc cách mạng ở Nga trong năm 1917?

A. Giai cấp lãnh đạo.
B. Mục tiêu của mỗi cuộc cách mạng.
C. Động lực tham gia.
D. Hình thức giành chính quyền.
Lại Thị Lan
Đáp án A
Bình luận
nntq201 tại sao lại A vậy? đều do giai cấp vô sản lãnh đạo mà ạ
16 Tháng 6 lúc 16:4
myaanhthichem Đồng quan điểm
18 Tháng 6 lúc 22:17
daisonyb97 giai cấp lãnh đạo là đảng bôn sê vích mà
19 Tháng 6 lúc 10:21