You need to stay longer, ................................?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

You need to stay longer, ................................?

ID [0]

You need to stay longer, ................................?

A.needn't you
B.need you
C.do you
D.don't you
Moon.vn
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DNeed ở đây được dùng là một động từ thường nên trợ động từ trong phần câu hỏi đuôi là " do/ does"
Dịch: Bạn cần phải sống lâu hơn đúng chứ?
Bình luận
tiendat962000 - trưtr24t34t

Trả lời

alivepool99 sao vậy b? .-.
thuyen2803 - Thuyen2803 Sai... . 21/4/2017

Trả lời

loveletter1999 - giải thích mk vs . 5/2/2017

Trả lời

fralone Fralone 9 box ... need trong câu là main verb nên dont you thôi bạn . 5/2/2017
clovers293 k đc box nào . 5/2/2017
clovers293 :P . 5/2/2017
clovers293 cu nghi ngờ gì chỊ? :v . 5/2/2017
fralone Fralone chị vân . 5/2/2017
fralone Fralone rất nghi ngờ :P . 5/2/2017
quangthinh321 - ???? ai g.thích hộ cái TT.TT . 4/2/2017

Trả lời

minhnhat779 Need là V => Mượn Do/does làm câu hỏi đuôi. . 5/2/2017
hamlsa99 Need nếu sau nó là V nguyên thể thì nó là khuyết thiếu nhé. Khi đó, dùng tag question, bạn sử dụng needn't (need) + S nhé. Còn nếu need sau nó là to V, thì nó là động từ thường, khi dùng hỏi đuôi, bạn dùng do/does ( don't/doesn't) + S nhé . 5/2/2017