You need to stay longer, ................................?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

You need to stay longer, ................................?

ID 303680.

You need to stay longer, ................................?

A. needn't you
B. need you
C. do you
D. don't you
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
teachingassistant24h ( Teaching Assistant ) 22/1/2017 lúc 16:50 Link fb:
Need ở đây được dùng là một động từ thường nên trợ động từ trong phần câu hỏi đuôi là " do/ does"
Dịch: Bạn cần phải sống lâu hơn đúng chứ?
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Teaching Assistant nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
quangthinh321 ???? ai g.thích hộ cái TT.TT . 4/2/2017
4/2/2017 lúc 17:25
minhnhat779 Need là V => Mượn Do/does làm câu hỏi đuôi. . 5/2/2017
5/2/2017 lúc 13:4
hamlsa99 Need nếu sau nó là V nguyên thể thì nó là khuyết thiếu nhé. Khi đó, dùng tag question, bạn sử dụng needn't (need) + S nhé. Còn nếu need sau nó là to V, thì nó là động từ thường, khi dùng hỏi đuôi, bạn dùng do/does ( don't/doesn't) + S nhé . 5/2/2017
5/2/2017 lúc 22:42
loveletter1999 giải thích mk vs . 5/2/2017
5/2/2017 lúc 22:35
Fralone Fralone 9 box ... need trong câu là main verb nên dont you thôi bạn . 5/2/2017
5/2/2017 lúc 22:38
clovers293 k đc box nào . 5/2/2017
5/2/2017 lúc 22:41
Fralone Fralone chị vân . 5/2/2017
5/2/2017 lúc 22:42
clovers293 :P . 5/2/2017
5/2/2017 lúc 22:43
Fralone Fralone rất nghi ngờ :P . 5/2/2017
5/2/2017 lúc 22:44
clovers293 cu nghi ngờ gì chỊ? :v . 5/2/2017
5/2/2017 lúc 22:45
Thuyen2803 Thuyen2803 Sai... . 21/4/2017
21/4/2017 lúc 21:57
TienDat962000 trưtr24t34t
29/4/2018 lúc 16:26
alivepool99 sao vậy b? .-.
29/4/2018 lúc 17:14
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: