You need to stay longer, ................................?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

You need to stay longer, ................................?

ID [0]

You need to stay longer, ................................?

A. needn't you
B. need you
C. do you
D. don't you
Teaching Assistant
Đáp án D Need ở đây được dùng là một động từ thường nên trợ động từ trong phần câu hỏi đuôi là " do/ does"
Dịch: Bạn cần phải sống lâu hơn đúng chứ?
Bình luận
quangthinh321 ???? ai g.thích hộ cái TT.TT . 4/2/2017
4 Tháng 2 lúc 17:25
minhnhat779 Need là V => Mượn Do/does làm câu hỏi đuôi. . 5/2/2017
5 Tháng 2 lúc 13:4 Cảm ơn
hamlsa99 Need nếu sau nó là V nguyên thể thì nó là khuyết thiếu nhé. Khi đó, dùng tag question, bạn sử dụng needn't (need) + S nhé. Còn nếu need sau nó là to V, thì nó là động từ thường, khi dùng hỏi đuôi, bạn dùng do/does ( don't/doesn't) + S nhé . 5/2/2017
5 Tháng 2 lúc 22:42 Cảm ơn
loveletter1999 giải thích mk vs . 5/2/2017
Trả lời 5 Tháng 2 lúc 22:35
fralone Fralone 9 box ... need trong câu là main verb nên dont you thôi bạn . 5/2/2017
5 Tháng 2 lúc 22:38 Cảm ơn
clovers293 k đc box nào . 5/2/2017
5 Tháng 2 lúc 22:41 Cảm ơn
fralone Fralone chị vân . 5/2/2017
5 Tháng 2 lúc 22:42 Cảm ơn
clovers293 :P . 5/2/2017
5 Tháng 2 lúc 22:43 Cảm ơn
fralone Fralone rất nghi ngờ :P . 5/2/2017
5 Tháng 2 lúc 22:44 Cảm ơn
clovers293 cu nghi ngờ gì chỊ? :v . 5/2/2017
5 Tháng 2 lúc 22:45 Cảm ơn
thuyen2803 Thuyen2803 Sai... . 21/4/2017
21 Tháng 4 lúc 21:57
tiendat962000 trưtr24t34t
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 16:26
alivepool99 sao vậy b? .-.
29 Tháng 4 lúc 17:14 Cảm ơn