You need to stay longer, ................................?

You need to stay longer, ................................?

A. needn't you

B. need you

C. do you

D. don't you

Đáp án D

Need ở đây được dùng là một động từ thường nên trợ động từ trong phần câu hỏi đuôi là " do/ does"
Dịch: Bạn cần phải sống lâu hơn đúng chứ?*
Bòi Chịu
sao vậy b? .-.
Trần Tiến Đạt
trưtr24t34t
Bòi Chịu
sao vậy b? .-.
. 29/04/2018
Trà Thị Thu Yến
Thuyen2803 Sai... . 21/4/2017
Lê Thảo Vân
cu nghi ngờ gì chỊ? :v . 5/2/2017
Bại Não
Fralone rất nghi ngờ :P . 5/2/2017
Lê Thảo Vân
:P . 5/2/2017
Bại Não
Fralone chị vân . 5/2/2017
Lê Thảo Vân
k đc box nào . 5/2/2017
Bại Não
Fralone 9 box ... need trong câu là main verb nên dont you thôi bạn . 5/2/2017
nguyễn phương thảo
giải thích mk vs . 5/2/2017
Lê Thảo Vân
cu nghi ngờ gì chỊ? :v . 5/2/2017
. 05/02/2017
Bại Não
Fralone rất nghi ngờ :P . 5/2/2017
. 05/02/2017
Lê Thảo Vân
:P . 5/2/2017
. 05/02/2017
Bại Não
Fralone chị vân . 5/2/2017
. 05/02/2017
Lê Thảo Vân
k đc box nào . 5/2/2017
. 05/02/2017
Bại Não
Fralone 9 box ... need trong câu là main verb nên dont you thôi bạn . 5/2/2017
. 05/02/2017
Vũ Minh Nhật
Need là V => Mượn Do/does làm câu hỏi đuôi. . 5/2/2017
Nguyễn Quang Thịnh
???? ai g.thích hộ cái TT.TT . 4/2/2017
Vũ Minh Nhật
Need là V => Mượn Do/does làm câu hỏi đuôi. . 5/2/2017
. 05/02/2017
Xem 1 trả lời

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

VP: Số 24, Lô 14A, Trung Yên 11, Cầu Giấy, Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 304360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017