02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Lãnh thổ Việt Nam là nơi

Lãnh thổ Việt Nam là nơi

Đông Nam Á có vị trí địa - chính trị rất quan trọng vì

Đông Nam Á có vị trí địa - chính trị rất quan trọng vì

Cho bảng số liệu : Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?

Cho bảng số liệu :
92.PNG
Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết ở nước ta vào các tháng 6 và 7, các cơn bão tác động chủ yếu đến ?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết ở nước ta vào các tháng 6 và 7, các cơn bão tác động chủ yếu đến khu vực nào?

Bài tập 3 trang 120 SGK Địa Lí 8

Vẽ biểu đồ phân bố dòng chảy trong năm tại trạm Sơn Tây (sông Hồng) theo bảng lưu lượng bình quân tháng (m3/s) (SGK trang 120).

Hoạt động nào sau đây không phải là hoạt động lâm nghiệp ở nước ta?

Hoạt động nào sau đây không phải là hoạt động lâm nghiệp ở nước ta?

Bài tập 2 trang 120 SGK Địa Lí 8

Có những nguyên nhân nào làm cho nước sông bị ô nhiễm? Liên hệ ở địa phương em.

Bài tập 1 trang 120 SGK Địa Lí 8

Vì sao sông ngòi nước ta lại có hai mùa nước khác nhau rõ rệt?

Câu hỏi phụ trang 120 SGK Địa Lí 8

Để dòng sông không bị ô nhiễm chúng ta cần phải làm gì?

Câu hỏi phụ trang 120 SGK Địa Lí 8

Em hãy tìm trên hình 33.1 (SGK trang 118) các hồ nước Hòa Bình, Trị An, Y-a-ly, Thác Bà, Dầu Tiếng và cho biết chúng nằm trên những dòng sông nào?

Câu hỏi phụ trang 119 SGK Địa Lí 8

Em hãy cho biết một số giá trị của sông ngòi nước ta.

Câu hỏi phụ trang 119 SGK Địa Lí 8

Em hãy cho biết, lượng phù sa lớn như vậy đã có những tác động như thế nào tới thiên nhiên và đời sống cư dân đồng bằng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nền nhiệt độ trung bình tháng 1 ở Nam Bộ phổ biến là

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nền nhiệt độ trung bình tháng 1 ở Nam Bộ phổ biến là

Câu hỏi phụ trang 119 SGK Địa Lí 8

Nhân dân ta đã tiến hành những biện pháp nào để khai thác các nguồn lợi và hạn chế tác hại của lũ lụt?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết phần lớn diện tích vùng Tây Nguyên có mật độ dân số (năm 2007) ở?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết phần lớn diện tích vùng Tây Nguyên có mật độ dân số (năm 2007) ở mức

Biện pháp quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng nông sản sau thu hoạch ở nước ta là

Biện pháp quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng nông sản sau thu hoạch ở nước ta là

Hiện nay nước ta có tỉ suất sinh giảm mạnh do

Hiện nay nước ta có tỉ suất sinh giảm mạnh do

Câu hỏi phụ trang 119 SGK Địa Lí 8

Dựa vào bảng 33.1 (SGK trang 119) và cho biết mùa lũ trên các lưu vực sông có trùng nhau không và giải thích vì sao có sự khác biệt ấy.

Hiện nay, Việt Nam chúng ta đứng hàng đầu thế giới về xuất khẩu các loại nông sản như

Hiện nay, Việt Nam chúng ta đứng hàng đầu thế giới về xuất khẩu các loại nông sản như

Câu hỏi phụ trang 117 SGK Địa Lí 8

Dựa trên hình 33.1 (SGK trang 118) em hãy sắp xếp các sông lớn theo hai hướng kể trên.

Cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng có sự chuyển dịch tích cực, chủ yếu do tác động của yếu tố nào sau đây?

Cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng có sự chuyển dịch tích cực, chủ yếu do tác động của yếu tố nào sau đây?

Câu hỏi phụ trang 117 SGK Địa Lí 8

Vì sao nước ta có rất nhiều sông suối, song phần lớn lại là các sông nhỏ, ngắn và dốc?

Ở nước ta hiện nay, tài nguyên thiên nhiên vùng biển có ý nghĩa lớn nhất tới đời sống của ngư dân vùng ven biển là

Ở nước ta hiện nay, tài nguyên thiên nhiên vùng biển có ý nghĩa lớn nhất tới đời sống của ngư dân vùng ven biển là

Dựa vào tiêu chí nào sau đây để phân chia các quốc gia trên thế giới thành hai nhóm nước phát triển và đang phát triển?

Dựa vào tiêu chí nào sau đây để phân chia các quốc gia trên thế giới thành hai nhóm nước phát triển và đang phát triển?

Ở Trung Bộ, nguyên nhân gây ngập lụt mạnh vào các tháng IX - X là do

Ở Trung Bộ, nguyên nhân gây ngập lụt mạnh vào các tháng IX - X là do

Bài tập 3 trang 116 SGK Địa Lí 8

Vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội, Huế và Tp. Hồ Chí Minh (theo số liệu bảng 31.1 SGK). Nhận xét về sự khác nhau của các trạm khí tượng đó.

Bài 2 trang 185 sgk địa lí 7

Cho bảng số liệu tỉ trọng của ba khu vực kinh tế trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Pháp và U-crai-na năm 2000.

Screen Shot 2019-04-20 at 16.28.46.png

- Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của Pháp và U-crai-na (năm 2000).
- Nhận xét về trình độ phát triển của Pháp và ư-crai-na.

Bài tập 2 trang 116 SGK Địa Lí 8

Trong mùa gió đông bắc, thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không? Vì sao?

Bài 1 trang 185 sgk địa lí 7

Xác định trên lược đồ hình 61.1:
- Tên và vị trí của một số quốc gia thuộc các khu vực Bắc Âu, Tây và Trung Âu, Nam Âu và Đông Âu.
- Vị trí các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.

Bài tập 1 trang 116 SGK Địa Lí 8

Nước ta có mấy mùa khí hậu? Nêu đặc trưng khí hậu từng mùa ở nước ta.

Bài 3 trang 183 sgk Địa Lí 7

Hãy tính toán để hoàn thành bảng số liệu sau đây:

Screen Shot 2019-04-20 at 16.22.57.png

Câu hỏi phụ trang 116 SGK Địa Lí 8

Em hãy nêu một số câu ca dao, tục ngữ phản ánh khí hậu - thời tiết nước ta.

Câu hỏi phụ trang 115 SGK Địa Lí 8

Những nông sản nhiệt đới nào của nước ta có giá trị xuất khẩu với số lượng ngày càng lớn trên thị trường?

Bài 2 trang 183 sgk Địa Lí 7

Tại sao nói Liên minh châu Âu là hình thức liên minh cao nhất trong các hình thức tổ chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giới?

Câu hỏi phụ trang 115 SGK Địa Lí 8

Dựa vào bảng 32.1 (SGK trang 115), em hãy cho biết mùa bão nước ta diễn biến như thế nào?

Bài 1 trang 183 sgk Địa Lí 7

Xác định ranh giới của Liên minh châu Âu trên bản đồ hành chính - chính trị châu Âu

Ở đồng bằng của nước ta phát triển mạnh cây ngắn ngày, thâm canh, tăng vụ, nuôi trồng thủy sản chủ yếu do

Ở đồng bằng của nước ta phát triển mạnh cây ngắn ngày, thâm canh, tăng vụ, nuôi trồng thủy sản chủ yếu do

Câu hỏi phụ trang 115 SGK Địa Lí 8

Em hãy nêu nhiệt độ tháng cao nhất của ba trạm khí tượng Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh (bảng 31.1 trang 110) và nguyên nhân của những khác biệt đó.

Câu hỏi phụ trang 182 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 60.3, nêu một vài nét về hoạt động thương mại của Liên minh châu Âu.

Screen Shot 2019-04-20 at 16.17.18.png

Câu hỏi phụ trang 114 SGK Địa Lí 8

So sánh số liệu khí hậu ba trạm Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh (bảng 31.1) đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam, em hãy cho biết:
- Nhiệt độ tháng thấp nhất của ba trạm.
- Lượng mưa trung bình tháng ít nhất của ba trạm.
- Nêu nhận xét chung về khí hậu nước ta trong mùa đông.

Câu hỏi phụ trang 182 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 60.1, nêu sự mở rộng của Liên minh châu Âu qua các giai đoạn.

Screen Shot 2019-04-20 at 16.13.55.png

Định hướng chủ yếu của chuyển dịch trong nội bộ từng ngành kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng là

Định hướng chủ yếu của chuyển dịch trong nội bộ từng ngành kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng là

Bài tập 3 trang 113 SGK Địa Lí 8

Em hãy sưu tầm năm câu cao dao, tục ngữ nói về khí hậu - thời tiết ở nước ta hoặc ở địa phương em.

Bài 2 trang 180 sgk địa lí 7

Nền kinh tế của khu vực Đông Âu có những khác biệt gì so với các khu vực khác của châu Âu.

Bài tập 2 trang 113 SGK Địa Lí 8

Nước ta có mấy miền khí hậu? Nêu đặc điểm khí hậu từng miền.

Bài 1 trang 180 sgk địa lí 7

Nêu các đặc điểm tự nhiên nổi bật của khu vực Đông Âu.

Câu hỏi phụ trang 179 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 59.2, giải thích về sự thay đổi từ bắc xuông nam của thảm thực vật ở Đông Âu.

Screen Shot 2019-04-20 at 16.06.45.png

Bài tập 1 trang 113 SGK Địa Lí 8

Đặc điểm chung khí hậu nước ta là gì? Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ở những mặt nào?

Nguyên nhân chủ yếu làm cho ngành công nghiệp chế biến thủy, hải sản phân bố tập trung ở vùng nguyên liệu?

Nguyên nhân chủ yếu làm cho ngành công nghiệp chế biến thủy, hải sản phân bố tập trung ở vùng nguyên liệu là do

Câu hỏi phụ trang 178 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 59.1, cho biết dạng địa hình chủ yếu của khu vực Đông Âu

Screen Shot 2019-04-20 at 16.04.23.png

Câu hỏi phụ trang 112 SGK Địa Lí 8

Sự thất thường trong chế độ nhiệt chủ yếu diễn ra ở miền nào? Vì sao?

Câu hỏi phụ trang 111 SGK Địa Lí 8

Những nhân tố chủ yếu nào đã làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng và thất thường?

Phương hướng quan trọng nhất để phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta hiện nay là

Phương hướng quan trọng nhất để phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta hiện nay là

Câu hỏi phụ trang 111 SGK Địa Lí 8

Vì sao các địa điểm trên lại thường có mưa lớn?

Câu hỏi phụ trang 111 SGK Địa Lí 8

Vì sao hai loại gió mùa trên lại có đặc tính trái ngược nhau như vậy?

Phát biểu nào sau đây đúng về ảnh hưởng của địa hình đến chế độ mưa ở nước ta?

Phát biểu nào sau đây đúng về ảnh hưởng của địa hình đến chế độ mưa ở nước ta? 

Câu hỏi phụ trang 111 SGK Địa Lí 8

Dựa vào bảng 31.1 (SGK trang 110), cho biết những tháng nào có nhiệt độ không khí giảm dần từ nam ra bắc và giải thích vì sao?

Câu hỏi phụ trang 178 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 59.1, cho biết dạng địa hình chủ yếu của khu vực Đông Âu

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây không tiếp giáp với Trung Quốc?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây không tiếp giáp với Trung Quốc?

Bài tập 3 trang 109 SGK Địa Lí 8

Cho biết quốc lộ 1A từ Lạng Sơn tới Cà Mau vượt qua các đèo lớn nào? Các đèo này có ảnh hưởng tới giao thông bắc - nam như thế nào? Cho ví dụ.

So với cả nước vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của ngành kinh?

So với cả nước vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của ngành kinh tế biển nào sau đây?

Sự màu mỡ của đất feralit ở miền núi nước ta phụ thuộc chủ yếu vào

Sự màu mỡ của đất feralit ở miền núi nước ta phụ thuộc chủ yếu vào

Bài tập 2 trang 109 SGK Địa Lí 8

Đi dọc kinh tuyến 108oĐ (hình 30.1), đoạn từ dãy núi Bạch Mã đến bờ biển Phan Thiết, ta phải đi qua:
a) Các cao nguyên nào?
b) Em có nhận xét gì về địa hình và nham thạch của các cao nguyên này?

Dia.30.1.PNG

Bài 3 trang 177 sgk địa lí 7

Nêu những thuận lợi phát triển du lịch của khu vực Nam Âu.

Nguyên nhân chủ yếu để Đông Nam Á trồng được nhiều cây lúa gạo là do

Nguyên nhân chủ yếu để Đông Nam Á trồng được nhiều cây lúa gạo là do

Bài 2 trang 177 sgk địa lí 7

Tại sao nói kinh tế khu vực Nam Âu kém phát triển hơn so với Bắc Âu, Tây và Trung Âu.

Bài 1 trang 177 sgk Địa Lí 7

Xác định trên bản đồ vị trí của các bán đảo, các dãy núi ở khu vực Nam Âu.

Bài tập 1 trang 109 SGK Địa Lí 8

Căn cứ vào hình 28.1 (SGK trang 103), hình 33.1 (SGK trang 118) hoặc bản đồ địa hình trong Atlat Việt Nam, em hãy cho biết:
Đi theo vĩ tuyến 22oB, từ biên giới Việt - Lào đến biên giới Việt - Trung, ta phải vượt qua:
- Các dãy núi nào?
- Các dòng sông lớn nào?

Cho biểu đồ về tổng sản phẩm trong nước của một số quốc gia, giai đoạn 2010 - 2015:Biểu đồ thể hiện nội?

Cho biểu đồ về tổng sản phẩm trong nước của một số quốc gia, giai đoạn 2010 - 2015:

ảnh73.PNG
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Câu hỏi phụ trang 176 SGK Địa lí 7

Nêu một số địa điểm và hoạt động du lịch nổi tiếng ở các nước Nam Âu.

Bài tập 4 trang 108 SGK Địa Lí 8

Địa hình châu thổ sông Hồng khác với địa hình châu thổ sông cửu Long như thế nào?

Bài tập 3 trang 108 SGK Địa Lí 8

Địa hình cao nguyên ba dan tập trung nhiều ở miền nào?

Bài tập 2 trang 108 SGK Địa Lí 8

Địa hình đá vôi tập trung nhiều ở miền nào?

Bài tập 1 trang 108 SGK Địa Lí 8

Địa hình nước ta chia thành mấy khu vực? Đó là những khu vực nào?

Vấn đề cần đặc biệt chú ý trong phát triển thủy điện ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Vấn đề cần đặc biệt chú ý trong phát triển thủy điện ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Câu hỏi phụ trang 107 SGK Địa Lí 8

Em hãy tìm trên hình 28.1 (SGK trang 103) vị trí của vịnh Hạ Long, vịnh Cam Ranh, bãi biển Đồ Sơn, sầm Sơn, Vũng Tàu, Hà Tiên.

Câu hỏi phụ trang 107 SGK Địa Lí 8

Vì sao các đồng bằng duyên hải Trung Bộ nhỏ hẹp và kém phì nhiêu?

Câu hỏi phụ trang 175 SGK Địa lí 7

Phân tích hình 58.2 , nêu đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của khí hậu khu vực Nam Âu. Kể tên một số sản phẩm nông nghiệp độc đáo ở các vùng có kiểu khí hậu này.

Công nghiệp xay xát của nước ta phát triển mạnh, tốc độ tăng nhanh chủ yếu do

Công nghiệp xay xát của nước ta phát triển mạnh, tốc độ tăng nhanh chủ yếu do

Câu hỏi phụ trang 175 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 58.1, nêu tên một số dãy núi của khu vực Nam Âu.

Khu vực kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của nước ta là do

Khu vực kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của nước ta là do

Bài 2 trang 174 sgk địa lí 7

Dựa vào bảng số liệu trang 174:
- Tính thu nhập bình quân/người của mỗi nước.
- Nhận xét về cơ cấu tổng sản phẩm trong nước và rút ra kết luận về nền kinh tế của các nước.

Phát biểu nào sau đây không đúng về điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á?

Phát biểu nào sau đây không đúng về điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á?

Bài 1 trang 174 sgk địa lí 7

Nêu đặc điểm 3 miền địa hình ở Tây và Trung Âu.

Câu hỏi phụ trang 173 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 57.1 , hãy giải thích tại sao khí hậu ở Tây và Trung Âu chịu ảnh hưởng rõ rệt của biển.

Screen Shot 2019-04-20 at 15.02.54.png

Vùng chịu nặng nề nhất của bão ở nước ta là

Vùng chịu nặng nề nhất của bão ở nước ta là

Cho bảng số liệu : Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về giá trị xuất khẩu hàng hóa và dị?

Cho bảng số liệu :91.PNG
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của một số quốc gia giai đoạn 2010 - 2014?

Bài 3 trang 171 sgk Địa lí 7

Dựa vào bảng số liệu SGK (trang 171), vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng và sản lượng bình quân đầu người về giấy, bìa (năm 1999) ở một số nước Bắc Âu; nêu nhận xét.
Sản lượng giấy, bìa bình quân đầu người (kg)
Sản lượng giấy, bìa bình quân đầu người (kg)

Nhiều nước Đông Nam Á phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản trong thời gian gần đây, chủ yếu là do

Nhiều nước Đông Nam Á phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản trong thời gian gần đây, chủ yếu là do

Cho bảng số liệu : Để thể hiện số dân và sản lượng lương thực có hạt ở nước ta giai đoạn 2005 - 2015, biểu đồ nào sau đâ?

Cho bảng số liệu :90.PNG
Để thể hiện số dân và sản lượng lương thực có hạt ở nước ta giai đoạn 2005 - 2015, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

Bài 2 trang 171 sgk Địa lí 7

Các nước Bắc Âu đã khai thác thiên nhiên hợp lí đế phát triển kinh tế như thế nào?

Đặc điểm vị trí địa lí nào sau đây đã quy định tính nhiệt đới của thiên nhiên nước ta?

Đặc điểm vị trí địa lí nào sau đây đã quy định tính nhiệt đới của thiên nhiên nước ta?

Mục đích chủ yếu của việc khai thác Apatit ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Mục đích chủ yếu của việc khai thác Apatit ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Trình độ đô thị hóa ở nước ta hiện nay còn thấp biểu hiện là

Trình độ đô thị hóa ở nước ta hiện nay còn thấp biểu hiện là

Bài 1 trang 171 sgk địa lí 7

Nêu những khó khăn về điều kiện tự nhiên của các nước Bắc Âu đối với đời sống và sản xuất.

Cho bảng số liệu : Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về diện tích lúa theo mùa vụ ở nước?

Cho bảng số liệu :89.PNG
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về diện tích lúa theo mùa vụ ở nước ta qua các năm?

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm dân tộc nước ta?

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm dân tộc nước ta?

Câu hỏi phụ trang 169 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 56.4 kết hợp với kiến thức đã học, giải thích tại sao có sự khác biệt về mặt khí hậu giữa phía đông và phía tây dãy Xcan-đi-na-vi?

Screen Shot 2019-04-20 at 14.25.26.png

Cần bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn ở Bắc Trung Bộ chủ yếu do vùng có

Cần bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn ở Bắc Trung Bộ chủ yếu do vùng có

Cho bảng số liệu: LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2016 (Đơn vị : Nghìn?

Cho bảng số liệu: LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2016

                                                         (Đơn vị : Nghìn người)
ảnh72.PNG
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh về tỉ lệ lao động có việc làm của một số quốc gia, năm 2016?

Câu hỏi phụ trang 168 SGK Địa lí 7

Xác định vị trí của các nước khu vực Bắc Âu trên hình 56.1

Screen Shot 2019-04-20 at 14.21.53.png

Chuyển biến tích cực của ngành ngoại thương ở nước ta về quy mô nhập khẩu là

Chuyển biến tích cực của ngành ngoại thương ở nước ta về quy mô nhập khẩu là

Phát biểu nào sau đây đúng về ngành thủy sản của nước ta hiện nay?

Phát biểu nào sau đây đúng về ngành thủy sản của nước ta hiện nay?

Trong rừng của phần lãnh thổ phía Bắc có các loài cây cận nhiệt đới chủ yếu là do

Trong rừng của phần lãnh thổ phía Bắc có các loài cây cận nhiệt đới chủ yếu là do

Cho biểu đồ:MỘT SỐ TIÊU CHÍ CỦA DÂN CƯ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2015Nhận xét nào sau đây đúng về các tiêu?

Cho biểu đồ: 

MỘT SỐ TIÊU CHÍ CỦA DÂN CƯ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2015
ẢNH71.PNGNhận xét nào sau đây đúng về các tiêu chí dân cư nước ta, giai đoạn 2005-2015?

Vào mùa hạ, nền nhiệt độ của nước ta tương đối đồng nhất trên cả nước chủ yếu là do hoạt động của

Vào mùa hạ, nền nhiệt độ của nước ta tương đối đồng nhất trên cả nước chủ yếu là do hoạt động của

Biện pháp chủ yếu nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các nước Đông Nam Á là

Biện pháp chủ yếu nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các nước Đông Nam Á là

Phạm vi lãnh thổ vùng đất của Việt Nam không bao gồm

Phạm vi lãnh thổ vùng đất của Việt Nam không bao gồm

Cho biểu đồ về than, dầu thô và điện của nước ta : Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

Cho biểu đồ về than, dầu thô và điện của nước ta :88.PNG
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

Vùng biển nước ta giàu tài nguyên sinh vật chủ yếu là do

Vùng biển nước ta giàu tài nguyên sinh vật chủ yếu là do

Nguyên nhân chủ yếu làm cho tỉ trọng dân số thành thị nước ta ngày càng tăng là do

Nguyên nhân chủ yếu làm cho tỉ trọng dân số thành thị nước ta ngày càng tăng là do

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, đô thị thuộc tỉnh Quảng Nam là

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, đô thị thuộc tỉnh Quảng Nam là 

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, trung tâm kinh tế không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, trung tâm kinh tế không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

Biện pháp quan trọng nhất để giải quyết việc làm ở khu vực nông thôn nước ta là

Biện pháp quan trọng nhất để giải quyết việc làm ở khu vực nông thôn nước ta là

Câu hỏi phụ trang 105 SGK Địa Lí

So sánh địa hình hai vùng đồng bằng nêu trên (hình 29.2 và 29.3) em nhận thấy chúng giống nhau và khác nhau như thế nào?

Câu hỏi phụ trang 105 SGK Địa Lí 8

Nhìn trên hình 29.3 (SGK trang 106) em thấy đồng bằng sông Hồng có hình dạng như thế nào?

Câu hỏi phụ trang 105 SGK Địa Lí 8

Tìm trên hình 28.1 các cao nguyên Kon Tum, Plây Ku, Đắk Lắk. Di Linh.

Câu hỏi phụ trang 105 SGK Địa Lí 8

Quan sát hình 28.1 (SGK trang 103), cho biết:
- Trường Sơn Bắc chạy theo hướng nào?
- Vị trí của đèo Ngang, đèo Lao Bảo, đèo Hải Vân.

Câu hỏi phụ trang 104 SGK Địa Lí 8

Vì sao Hoàng Liên Sơn được coi là nóc nhà của Việt Nam?

Câu hỏi phụ trang 104 SGK Địa Lí 8

Tìm trên hình 28.1 (SGK trang 103) các cánh cung sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn và Đông Triều,...

Bài tập 3 trang 103 SGK Địa Lí 8

Các dạng địa hình sau đây ở nước ta được hình thành như thế nào ?
- Địa hình các-xtơ.
- Địa hình cao nguyên badan
- Địa hình đồng bằng phù sa mới
- Địa hình đê sông, đê biển.

Bài tập 2 trang 103 SGK Địa Lí 8

Địa hình nước ta hình thành và biến đổi do những nhân tố chủ yếu nào?

Bài tập 1 trang 103 SGK Địa Lí 8

Nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta.

Nguồn lợi thủy sản của nước ta đang bị giảm sút chủ yếu là do

Nguồn lợi thủy sản của nước ta đang bị giảm sút chủ yếu là do

Nguồn nào sau đây được xem là chủ yếu nhất gây ô nhiễm môi trường nước trên diện rộng ở nước ta?

Nguồn nào sau đây được xem là chủ yếu nhất gây ô nhiễm môi trường nước trên diện rộng ở nước ta?

Bài 3 trang 167 sgk địa lí 7

Lĩnh vực dịch vụ ở châu Âu phát triển đa dạng như thế nào?

Câu hỏi phụ trang 102 SGK Địa Lí 8

Em hãy cho biết khi rừng bị con người chặt phá thì mưa lũ sẽ gây ra hiện tượng gì? Bảo vệ rừng có những lợi ích gì?

Bài 2 trang 167 sgk địa lí 7

Trình bày sự phát triển công nghiệp ờ châu Âu.

Bài 1 trang 167 sgk địa lí 7

Vì sao sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả cao.

Tính chất nhiệt đới của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ tăng dần so với miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ chủ yếu là do

Tính chất nhiệt đới của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ tăng dần so với miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ chủ yếu là do

Câu hỏi phụ trang 102 SGK Địa Lí 8

Em hãy cho biết lên một số hang động nổi tiếng ở nước ta.

Câu hỏi phụ trang 167 SGK Địa lí 7

Nêu tên một số trung tâm du lịch nổi tiếng ở châu Âu.

Câu hỏi phụ trang 102 SGK Địa Lí 8

Em hãy tìm trên hình 28.1 (SGK trang 103) các vùng núi cao, các cao nguyên ba dan, các đồng bằng trẻ, phạm vi thềm lục địa. Nhận xét về sự phân bố và hướng nghiêng của chúng.

Chế độ nhiệt ở miền Bắc có một cực đại là do

Chế độ nhiệt ở miền Bắc có một cực đại là do

Câu hỏi phụ trang 166 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 55.3, nêu sự hợp tác rộng rãi trong ngành công nghiệp sản xuất máy bay ở châu Âu.

Screen Shot 2019-04-20 at 11.30.56.png

Ở nước ta, việc làm là một vấn đề còn gay gắt, nguyên nhân chủ yếu do

Ở nước ta, việc làm là một vấn đề còn gay gắt, nguyên nhân chủ yếu do

Ở miền Bắc nước ta vào mùa đông xuất hiện những ngày nắng ấm là do hoạt động của

Ở miền Bắc nước ta vào mùa đông xuất hiện những ngày nắng ấm là do hoạt động của

Câu hỏi phụ trang 101 SGK Địa Lí 8

Em hãy tìm trên hình 28.1 (SGK trang 103) một số nhánh núi, khối núi lớn ngăn cách và phá vỡ tính liên tục của dải đồng bằng ven biển nước ta.

Phát biểu nào sau đây không đúng với phân bố dân cư ở nước ta hiện nay?

Phát biểu nào sau đây không đúng với phân bố dân cư ở nước ta hiện nay?

Câu hỏi phụ trang 165 SGK Địa lí 7

Dựa vào hình 55.2 , trình bày sự phân bố các ngành công nghiệp ở châu Âu.

Screen Shot 2019-04-20 at 11.25.43.png

Địa hình của Đông Nam Á biển đảo chủ yếu là

Địa hình của Đông Nam Á biển đảo chủ yếu là

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm dân số nước ta hiện nay?

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm dân số nước ta hiện nay?

Câu hỏi phụ trang 164 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 55.1, cho biết các cây trồng chính và vật nuôi chính ờ châu Âu. Sự phân bố các cây trồng và vật nuôi đó.

Screen Shot 2019-04-20 at 11.21.08.png

Câu hỏi phụ trang 101 SGK Địa Lí 8

Hãy tìm trên hình 28.1 (SGK trang 103) đỉnh Phan-xi-păng và đỉnh Ngọc Linh (2598m).

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là nơi có

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là nơi có

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, sông nào sau đây không thuộc hệ thống sông Mã?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, sông nào sau đây không thuộc hệ thống sông Mã?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết đô thị nào sau đây là tỉnh lị của tỉnh Quảng Trị?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết đô thị nào sau đây là tỉnh lị của tỉnh Quảng Trị?

Bài 2 trang 163 sgk địa lí 7

Quan sát hình 54.2, nhận xét sự thay đổi kết cấu dân số theo độ tuổi của châu Âu và của thế giới trong giai đoạn 1960 - 2000.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây có hướng tây bắc - đông nam?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây có hướng tây bắc - đông nam?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, đyờng 14 và 28 giao nhau tại

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, đyờng 14 và 28 giao nhau tại

Câu hỏi 2 trang 100 SGK Địa Lí 8

Đọc lược đồ khoáng sản Việt Nam trong sách giáo khoa hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, vẽ lại kí hiệu và ghi vào vở học nơi phân bố của mười loại khoáng sản chính theo mẫu (SGK trang 100).

Bài 1 trang 163 sgk địa lí 71

Trình bày sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá ở châu Âu.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, trung tâm công nghiệp có giá trị sản xuất lớn nhất vùng Đồng bằng sông?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, trung tâm công nghiệp có giá trị sản xuất lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

Bài tập 1 trang 100 SGK Địa Lí 8

Dựa trên bản đồ hành chính Việt Nam trong SGK hoặc Atlat Địa lí Việt Nam:
-Xác định vị trí của tỉnh, thành phố mà em đang sống
- Xác định vị trí, toạ độ các điểm cực Bắc, cực Nam. cực Đông, cực Tây của lãnh thổ phần đất liền nước ta.
- Lập bảng theo mẫu. Cho biết có bao nhiêu tỉnh ven biển?

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của địa hình Việt Nam?

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của địa hình Việt Nam?

Câu hỏi phụ trang 163 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 54.3, nhận xét sự phân bố dân cư châu Âu:
- Các vùng có mật độ dân số cao (trên 125 người/km2).
- Các vùng có mật độ dân số thấp (dưới 25 người/km2).

Screen Shot 2019-04-20 at 11.09.45.png

Quá trình xâm thực mnahj ở miền núi nước ta dẫn đến hệ quả chủ yếu nào sau đây?

Quá trình xâm thực mnahj ở miền núi nước ta dẫn đến hệ quả chủ yếu nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trung tâm công nghiệp Bắc Ninh không có ngành

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trung tâm công nghiệp Bắc Ninh không có ngành

Phát biểu nào sau đây đúng với rừng ngập mặn ở nước ta?

Phát biểu nào sau đây đúng với rừng ngập mặn ở nước ta?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi không thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi không thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, trung tâm công nghiệp nào ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có ngành cơ khi?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, trung tâm công nghiệp nào ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có ngành cơ khí, đóng tàu?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết các tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản khai thác lớn hơn sản lượ?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết các tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản khai thác lớn hơn sản lượng thủy sản nuôi trồng?

Biện pháp cải tạo đất nông nghiệp ở đồng bằng nước ta là

Biện pháp cải tạo đất nông nghiệp ở đồng bằng nước ta là

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9 hãy cho biết nơi nào sau đây có lượng mưa lớn nhất vào tháng 9?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9 hãy cho biết nơi nào sau đây có lượng mưa lớn nhất vào tháng 9?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết trong số các đỉnh núi sau đây, đỉnh núi nào có độ cao lớn nhất?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết trong số các đỉnh núi sau đây, đỉnh núi nào có độ cao lớn nhất?

Câu hỏi phụ trang 161 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 54.2, nhận xét sự thay đối kết cấu dân số theo độ tuổi của châu Âu và của thế giới trong giai đoạn 1960 — 2000.

Screen Shot 2019-04-20 at 11.00.52.png

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết vườn quốc gia Hoàng Liên nằm ở phân khu địa lí động vật nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết vườn quốc gia Hoàng Liên nằm ở phân khu địa lí động vật nào sau đây?

Câu hỏi phụ trang 161 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 54.1, cho biết châu Âu có các nhóm ngôn ngữ nào? Nêu tên các nước thuộc từng nhóm.

Screen Shot 2019-04-20 at 10.57.59.png

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, đường 14 và 28 giao nhau tại

Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Bài 2 trang 159 sgk Địa Lí 7

Phân tích các biểu đồ hình 53.1, theo trình tự :

Screen Shot 2019-04-20 at 10.49.16.png

Nhiệt độ trung bình tháng I và tháng VII. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng I và tháng VII. Nhận xét chung về chế độ nhiệt.
- Các tháng mưa nhiều. Các tháng mưa ít. Nhận xét chung về chế độ mưa. Xác định kiểu khí hậu của từng trạm. Cho biết lí do. xếp các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa (A, B, C) với các lát cắt thảm thực vật (D, E, F) thành từng cặp sao cho phù hợp.

Bài tập 2 trang 98 SGK Địa Lí 8

Nêu một số nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng một số tài nguyên khoáng sản nước ta.

Bài 1 trang 159 sgk địa lí 7

Nhận xét đặc điểm khí hậu.
Quan sát hình 51.2, cho biết:
- Vì sao ở cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len ?
- Quan sát các đường đẳng nhiệt tháng 1, nhận xét nhiệt độ châu Âu vào mùa đông.
- Nêu tên các kiểu khí hậu ở châu Âu và so sánh diện tích của các vùng có kiểu khí hậu đó.

Trong những năm qua, nội bộ ngành nông nghiệp của nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng

Trong những năm qua, nội bộ ngành nông nghiệp của nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng

Bài tập 1 trang 98 SGK Địa Lí 8

Chứng minh rằng nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng.

Điểm giống nhau về tự nhiên của Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á biển đảo là đều có

Điểm giống nhau về tự nhiên của Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á biển đảo là đều có

Câu hỏi phụ trang 98 SGK Địa Lí 8

Em hãy cho biết một số nguyên nhân dẫn tới hậu quả đó và cho một số dẫn chứng.

Bài 2 trang 158 sgk Địa Lí 7

Tại sao thảm thực vật ở châu Âu lại thay đổi từ Tây sang đông?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng với du lịch của nước ta?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng với du lịch của nước ta?

Bài 1 trang 158 sgk Địa Lí 7

So sánh sự khác nhau giữa khí hậu ôn đới hải dương và khí hậu ôn đới lục địa, giữa khí hậu ôn đới lục địa và khí hậu địa trung hải.

Căn cứ vào bản đồ Thủy sản (năm 2007) trang 20 của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết tỉnh nào sau đây co?

Căn cứ vào bản đồ Thủy sản (năm 2007) trang 20 của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất cả nước?

Câu hỏi phụ trang 97 SGK Địa Lí 8

Em hãy tìm trên hình 26.1 (SGK trang 97) các mỏ chính ở nước ta được nêu trong bảng 26.1 (SGK trang 99).

Câu hỏi phụ trang 158 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 52.4, cho biết trên dãy An-pơ có bao nhiêu đai thực vật? Mỗi đai bắt đầu và kết thúc ở độ cao nào?

Screen Shot 2019-04-20 at 10.40.39.png

Các huyện đảo thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

Các huyện đảo thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

Loại gió có cơ chế hoạt động quanh năm ở nước ta là

Loại gió có cơ chế hoạt động quanh năm ở nước ta là

Trong những năm gần đây, tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta có xu hướng

Trong những năm gần đây, tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta có xu hướng

Câu hỏi phụ trang 153 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 52.3, cho biết khí hậu địa trung hải có gì đặc biệt?

Screen Shot 2019-04-20 at 10.38.40.png

Cho biểu đồ về dầu thô và điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015:Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đâ?

Cho biểu đồ về dầu thô và điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015:

ảnh70.PNG
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Câu hỏi phụ trang 96 SGK Địa Lí 8

Em hãy tìm trên hình 26.1 (SGK trang 97) một số mỏ khoáng sản lớn nêu trên.

Phát biểu nào sau đây không đúng với xã hội của Đông Nam Á?

Phát biểu nào sau đây không đúng với xã hội của Đông Nam Á?

Câu hỏi phụ trang 156 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 52.2, cho biết đặc điểm của khí hậu ôn đới lục địa.

Screen Shot 2019-04-20 at 10.36.15.png

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Duyên hải Nam Trung Bộ có các khu kinh tế ven biển nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Duyên hải Nam Trung Bộ có các khu kinh tế ven biển nào sau đây?

Bài tập 2 trang 95 SGK Địa Lí 8

Nêu ý nghĩa của giai đoạn Tân kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay.

Hàm lượng phù sa của sông ngòi nước ta lớn là do

Hàm lượng phù sa của sông ngòi nước ta lớn là do

Câu hỏi phụ trang 156 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 52.1, cho biết đặc điểm của khí hậu ôn đới hải dương.

Screen Shot 2019-04-20 at 10.33.33.png

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết trạm khí tượng nào sau đây có nhiệt độ trung bình năm cao nhất?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết trạm khí tượng nào sau đây có nhiệt độ trung bình năm cao nhất?

Bài tập 1 trang 95 SGK Địa Lí 8

Trình bày lịch sử phát triển của tự nhiên nước ta.

Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm dân tộc của nước ta hiện nay?

Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm dân tộc của nước ta hiện nay?

Phát biểu nào sau đây không đúng với Đông Nam Á lục địa?

Phát biểu nào sau đây không đúng với Đông Nam Á lục địa?

Câu hỏi phụ trang 94 SGK Địa Lí 8

Em hãy cho biết một số trận động đất khá mạnh xảy ra những năm gần đây tại khu vực Điện Biên, Lai Châu chứng tỏ điều gì?

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017