Moon.vn - Tìm ID
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Kích hoạt Sách ID
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một trong những yếu tố khách quan tác động trực tiếp đến việc Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối đổi mới đất nước (t?

Một trong những yếu tố khách quan tác động trực tiếp đến việc Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12 – 1986) là

Nhiệm vụ chung của cách mạng hai miền Nam – Bắc trong thời kì 1954 – 1975 đã hoàn thành xuất sắc sau thắng lợi nào?

Nhiệm vụ chung của cách mạng hai miền Nam – Bắc trong thời kì 1954 – 1975 đã hoàn thành xuất sắc sau thắng lợi nào?

Đẩy mạnh các cuộc hành quân “tìm diệt” vào “vùng đất thánh” của “Việt Cộng” là thủ đoạn, hành động của Mĩ và chính quyền?

Đẩy mạnh các cuộc hành quân “tìm diệt” vào “vùng đất thánh” của “Việt Cộng” là thủ đoạn, hành động của Mĩ và chính quyền Sài Gòn trong chiến lược

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2 – 1951) có ý nghĩa là

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2 – 1951) có ý nghĩa là

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Đông Dương (5 – 1941) không xác định

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Đông Dương (5 – 1941) không xác định

Sự kiện quốc tế nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực nhất đến cách mạng Việt Nam?

Sự kiện quốc tế nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực nhất đến cách mạng Việt Nam?

Tổ chức nào được coi là đại diện tiêu biểu nhất của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản ở Việt Nam trong những năm 20 ?

Tổ chức nào được coi là đại diện tiêu biểu nhất của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản ở Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX?

Hạn chế về xác định động lực cách mạng trong Luận cương chính trị (10 – 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương bước đầu được?

Hạn chế về xác định động lực cách mạng trong Luận cương chính trị (10 – 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương bước đầu được Đảng khắc phục tại Hội nghị

Một trong những biểu hiện về sự phát triển “thần kì” của kinh tế Nhật Bản (1960 – 1973) là gì?

Một trong những biểu hiện về sự phát triển “thần kì” của kinh tế Nhật Bản (1960 – 1973) là gì?

Sự kiện nào đánh dấu tổ chức ASEAN có sự chuyển biến “từ một liên minh chính trị thành một liên minh chính trị – kinh tế?

Sự kiện nào đánh dấu tổ chức ASEAN có sự chuyển biến “từ một liên minh chính trị thành một liên minh chính trị – kinh tế của khu vực Đông Nam Á”?

Hai quốc gia đi tiên phong trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ là

Hai quốc gia đi tiên phong trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ là

Vào đầu thế kỉ XX, yếu tố nào quyết định đến sự xuất hiện và phát triển của khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam?

Vào đầu thế kỉ XX, yếu tố nào quyết định đến sự xuất hiện và phát triển của khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam?

Điểm chung của Cách mạng tháng Tám năm 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) và kháng chiến chống Mĩ, cứu ?

Điểm chung của Cách mạng tháng Tám năm 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) và kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975) ở Việt Nam là có sự kết hợp

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, lực lượng chính trị giữ vai trò

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, lực lượng chính trị giữ vai trò

Căn cứ địa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 – 1954) không phải là

Căn cứ địa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 – 1954) không phải là

Điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (5 – 1941) so với Luận cương chính trị (10 – 1930) c?

Điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (5 – 1941) so với Luận cương chính trị (10 – 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương là chủ trương

Đầu năm 1930, khuynh hướng vô sản thắng thế hoàn toàn trước khuynh hướng tư sản ở Việt Nam vì

Đầu năm 1930, khuynh hướng vô sản thắng thế hoàn toàn trước khuynh hướng tư sản ở Việt Nam vì

Nội dung nào là điểm tương đồng của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế gi?

Nội dung nào là điểm tương đồng của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Từ năm 1991 đến năm 2000, các nước lớn điều chỉnh quan hệ theo hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp chủ ?

Từ năm 1991 đến năm 2000, các nước lớn điều chỉnh quan hệ theo hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp chủ yếu vì

Hạn chế của các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là

Hạn chế của các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là

Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975) của nhân dân Việt Nam thắng lợi là một sự kiện có tầm quan trọng quốc ?

Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975) của nhân dân Việt Nam thắng lợi là một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc vì đã

Cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam tại các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 từ cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 có nhiệm vụ q?

Cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam tại các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 từ cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 có nhiệm vụ quan trọng là phải

Nước Nga sau Cách mạng tháng Mười (1917) và Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám (1945) có điểm chung là đều

Nước Nga sau Cách mạng tháng Mười (1917) và Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám (1945) có điểm chung là đều

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 và phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam có điểm khác biệt về

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 và phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam có điểm khác biệt về

Đặc điểm của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930 là

Đặc điểm của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930 là

Trong thập niên 90 của thế kỉ XX, các cuộc xung đột quân sự xảy ra ở bán đảo Bancăng và một số nước châu Phi là một tron?

Trong thập niên 90 của thế kỉ XX, các cuộc xung đột quân sự xảy ra ở bán đảo Bancăng và một số nước châu Phi là một trong những

Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức (1972) và Định ước Henxinki (1975) đều chủ trương

Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức (1972) và Định ước Henxinki (1975) đều chủ trương

Nguyên nhân quyết định làm thất bại “kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh” trong chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân P?

Nguyên nhân quyết định làm thất bại “kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh” trong chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp (1858 – 1860) là gì?

Sự kiện nào mở ra kỉ nguyên độc lập, thống nhất để đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam?

Sự kiện nào mở ra kỉ nguyên độc lập, thống nhất để đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam?

Nội dung nào thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo của Bộ Chính trị Trung ương Đảng trong việc đề ra kế hoạch giải phóng hoàn ?

Nội dung nào thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo của Bộ Chính trị Trung ương Đảng trong việc đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976?

Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam?

Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam?

Trong những năm 1953 – 1954, để can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương, Mĩ đã

Trong những năm 1953 – 1954, để can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương, Mĩ đã

Ở Việt Nam, ngày 30 – 8 – 1945, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị là sự kiện đánh dấu

Ở Việt Nam, ngày 30 – 8 – 1945, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị là sự kiện đánh dấu

Nội dung nào không phải là ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam?

Nội dung nào không phải là ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam?

Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (tháng 8 – 1925) là mốc đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam

Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (tháng 8 – 1925) là mốc đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam

Từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản thực hiện chính sách đối ngoại trở về châu Á dựa trên cơ sở nào?

Từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản thực hiện chính sách đối ngoại trở về châu Á dựa trên cơ sở nào?

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới diễn ra đầu tiên ở khu vực nào?

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới diễn ra đầu tiên ở khu vực nào?

Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cơ bản bị sụp đổ?

Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cơ bản bị sụp đổ?

Hội nghị Pốtxđam (1945) thông qua quyết định nào dưới đây?

Hội nghị Pốtxđam (1945) thông qua quyết định nào dưới đây?

Với thắng lợi của Cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga trở thành nước

Với thắng lợi của Cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga trở thành nước

Giai đoạn 1986 – 1990, lương thực – thực phẩm Việt Nam đạt được thành tựu là

Giai đoạn 1986 – 1990, lương thực – thực phẩm Việt Nam đạt được thành tựu là

Chiến dịch nào đã kết thúc thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 ở miền Nam Việt Nam?

Chiến dịch nào đã kết thúc thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 ở miền Nam Việt Nam?

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (1 – 1959) đưa ra chủ trương gì để đưa cách mạng miề?

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (1 – 1959) đưa ra chủ trương gì để đưa cách mạng miền Nam có sự chuyển biến tích cực?

Năm 1953, thực dân Pháp đề ra kế hoạch Nava với hi vọng

Năm 1953, thực dân Pháp đề ra kế hoạch Nava với hi vọng

Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12 – 3 – 1945) được Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đôn?

Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12 – 3 – 1945) được Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra sau khi

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 10 – 1930) đã thông qua

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 10 – 1930) đã thông qua

Cơ quan ngôn luận của An Nam Cộng sản đảng (1929) là tờ

Cơ quan ngôn luận của An Nam Cộng sản đảng (1929) là tờ

Sự kiện quan trọng của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam vào tháng 6 – 1925 là

Sự kiện quan trọng của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam vào tháng 6 – 1925 là

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Mĩ trong giai đoạn 1945 – 1973 là

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Mĩ trong giai đoạn 1945 – 1973 là

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) kí Hiệp ước Bali vào thời gian nào?

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) kí Hiệp ước Bali vào thời gian nào?

Vào khoảng những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào có sản lượng công nghiệp chiếm khoảng 20% toàn thế giới?

Vào khoảng những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào có sản lượng công nghiệp chiếm khoảng 20% toàn thế giới?

Nhận định nào dưới đây phản ánh đúng tuần tự về hình thái của cách mạng miền Nam trong thời kì 1954 – 1975?

Nhận định nào dưới đây phản ánh đúng tuần tự về hình thái của cách mạng miền Nam trong thời kì 1954 – 1975?

Một trong những điểm giống nhau giữa Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương và Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam là

Một trong những điểm giống nhau giữa Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương và Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam là

Thành quả lớn nhất của cách mạng Việt Nam (1930 – 1945) do Đảng lãnh đạo là

Thành quả lớn nhất của cách mạng Việt Nam (1930 – 1945) do Đảng lãnh đạo là

Tác dụng trước mắt của việc đàm phán và kí kết Hiệp định Sơ bộ giữa đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với đại?

Tác dụng trước mắt của việc đàm phán và kí kết Hiệp định Sơ bộ giữa đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với đại diện Chính phủ Pháp (6–3–1946) là

Chủ trương chung của Đảng Cộng sản Đông Dương giai đoạn 1939 – 1945 là gì?

Chủ trương chung của Đảng Cộng sản Đông Dương giai đoạn 1939 – 1945 là gì?

Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam cùng ra đời (1929) có ý nghĩa như thế nào?

Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam cùng ra đời (1929) có ý nghĩa như thế nào?

Biến đổi nào của khu vực Đông Bắc Á trong 10 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã trở thành “bước đột phá” làm th?

Biến đổi nào của khu vực Đông Bắc Á trong 10 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã trở thành “bước đột phá” làm thay đổi bản đồ địa – chính trị thế giới?

Mục tiêu quan trọng hàng đầu của Mĩ trong chiến lược toàn cầu là nhằm

Mục tiêu quan trọng hàng đầu của Mĩ trong chiến lược toàn cầu là nhằm

Một trong những hạn chế của các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là

Một trong những hạn chế của các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là

Trong hai cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược (1945 –1975), nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi trước đối phương bằ?

Trong hai cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược (1945 –1975), nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi trước đối phương bằng việc

Chiến dịch nào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) được nhân dân ta áp dụng theo cách “đánh điểm di?

Chiến dịch nào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) được nhân dân ta áp dụng theo cách “đánh điểm diệt viện”?

Tình hình của nước Nga sau Cách mạng tháng Mười năm 1917 và Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã phản ánh đúng l?

Tình hình của nước Nga sau Cách mạng tháng Mười năm 1917 và Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã phản ánh đúng luận điểm của Lênin về việc

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 và phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam có điểm khác biệt về

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 và phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam có điểm khác biệt về

Nội dung cốt lõi trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” (xuất bản năm 1927), được bí mật gửi về nước là tập hợp

Nội dung cốt lõi trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” (xuất bản năm 1927), được bí mật gửi về nước là tập hợp

Nội dung nào dưới đây không phải là thách thức lớn của nhân loại đang phải đối mặt hiện nay?

Nội dung nào dưới đây không phải là thách thức lớn của nhân loại đang phải đối mặt hiện nay?

Một trong những biểu hiện của xu thế hòa hoãn Đông – Tây diễn ra từ những năm 70 của thế kỉ XX là

Một trong những biểu hiện của xu thế hòa hoãn Đông – Tây diễn ra từ những năm 70 của thế kỉ XX là

Một trong những sai lầm của vua quan triều đình nhà Nguyễn trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược (1858 – 1884) là

Một trong những sai lầm của vua quan triều đình nhà Nguyễn trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược (1858 – 1884) là

Sự kiện nào ghi nhận đất nước Việt Nam đã thực sự thống nhất, cùng chung đường lối chiến lược đi lên chủ nghĩa xã hội?

Sự kiện nào ghi nhận đất nước Việt Nam đã thực sự thống nhất, cùng chung đường lối chiến lược đi lên chủ nghĩa xã hội?

Nét tương đồng về nghệ thuật quân sự của chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là gì?

Nét tương đồng về nghệ thuật quân sự của chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là gì?

Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam?

Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam?

Tháng 9 – 1953, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đề ra chủ trương tập trung lực lượng mở các?

Tháng 9 – 1953, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đề ra chủ trương tập trung lực lượng mở các cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà Pháp tương đối yếu nhằm

“Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã. Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang tột độ. Điều kiện khách quan thuận lợi cho?

“Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã. Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang tột độ. Điều kiện khách quan thuận lợi cho tổng khởi nghĩa đã đến” (Lịch sử 12, NXB GDVN, 2018). Điều kiện khách quan thuận lợi được đề cập trong đoạn trích là

Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc ?

Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là

Nhiệm vụ hàng đầu đặt ra cho nhân dân Việt Nam từ khi thực dân Pháp đặt ách cai trị, bóc lột (1884) đến năm 1945 là

Nhiệm vụ hàng đầu đặt ra cho nhân dân Việt Nam từ khi thực dân Pháp đặt ách cai trị, bóc lột (1884) đến năm 1945 là

Từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản thực hiện chính sách đối ngoại theo định hướng nào?

Từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản thực hiện chính sách đối ngoại theo định hướng nào?

Những nước đầu tiên tuyên bố độc lập trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai thuộc

Những nước đầu tiên tuyên bố độc lập trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai thuộc

Sự kiện nào ghi nhận chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên thế giới sụp đổ hoàn toàn?

Sự kiện nào ghi nhận chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên thế giới sụp đổ hoàn toàn?

Hội nghị Ianta (2 – 1945) không đưa ra quyết định nào dưới đây?

Hội nghị Ianta (2 – 1945) không đưa ra quyết định nào dưới đây?

Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga có tính chất là cuộc cách mạng

Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga có tính chất là cuộc cách mạng

Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12 năm 1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương phát triển nền kinh tế hàng h?

Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12 năm 1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, tỉnh cuối cùng của miền Nam Việt Nam được hoàn toàn giải phóng là

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, tỉnh cuối cùng của miền Nam Việt Nam được hoàn toàn giải phóng là

Trước Hội nghị lần thứ 15 (tháng 1 – 1959) Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đưa ra chủ trương nào cho các?

Trước Hội nghị lần thứ 15 (tháng 1 – 1959) Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đưa ra chủ trương nào cho cách mạng miền Nam?

Năm 1953, thực dân Pháp đề ra kế hoạch Nava với hi vọng

Năm 1953, thực dân Pháp đề ra kế hoạch Nava với hi vọng

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (11 – 1939) xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương như thế nào?

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (11 – 1939) xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương như thế nào?

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 10 – 1930) quyết định đổi tên Đảng?

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 10 – 1930) quyết định đổi tên Đảng thành

Tổ chức Cộng sản ra đời đầu tiên ở Việt Nam trong năm 1929 là

Tổ chức Cộng sản ra đời đầu tiên ở Việt Nam trong năm 1929 là

Lực lượng nào trong xã hội Việt Nam được Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Đông Dương xác định là đội ngũ chủ lực của cuộc?

Lực lượng nào trong xã hội Việt Nam được Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Đông Dương xác định là đội ngũ chủ lực của cuộc vận động giải phóng dân tộc (1939 – 1945)?

Về kinh tế, nhìn chung giai đoạn 1950 – 1973, cả Nhật Bản và Tây Âu đều

Về kinh tế, nhìn chung giai đoạn 1950 – 1973, cả Nhật Bản và Tây Âu đều

Sự kiện nào dưới đây có ý nghĩa “mở ra một chương mới cho quan hệ giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á”?

Sự kiện nào dưới đây có ý nghĩa “mở ra một chương mới cho quan hệ giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á”?

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào có nền công nghiệp đứng thứ hai thế giới?

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào có nền công nghiệp đứng thứ hai thế giới?

Thực tiễn về mối quan hệ giữa nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945?

Thực tiễn về mối quan hệ giữa nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) và chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975) cho thấy, biện pháp quyết định để để Việt Nam hội nhập quốc tế thành công là phải

Đâu không phải yếu tố dẫn đến sự hoạt động, phát triển mạnh và thắng lợi của khuynh hướng vô sản ở Việt Nam từ sau Chiến?

Đâu không phải yếu tố dẫn đến sự hoạt động, phát triển mạnh và thắng lợi của khuynh hướng vô sản ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930?

Một trong những điểm mới và tiến bộ của Hội nghị lần thứ 8 (5 – 1941) so với Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đả?

Một trong những điểm mới và tiến bộ của Hội nghị lần thứ 8 (5 – 1941) so với Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương là chủ trương

Khuynh hướng vô sản đã thắng thế hoàn toàn trước khuynh hướng tư sản ở Việt Nam (đầu năm 1930) vì lí do nào dưới đây?

Khuynh hướng vô sản đã thắng thế hoàn toàn trước khuynh hướng tư sản ở Việt Nam (đầu năm 1930) vì lí do nào dưới đây?

Yếu tố nào sau đây quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới?

Yếu tố nào sau đây quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Hạn chế lớn nhất của các cuộc khởi nghĩa trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là gì?

Hạn chế lớn nhất của các cuộc khởi nghĩa trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là gì?

Thực chất của việc Mĩ “dính líu”, “can thiệp” vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương của Pháp (1945 – 1954), sau đó xâ?

Thực chất của việc Mĩ “dính líu”, “can thiệp” vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương của Pháp (1945 – 1954), sau đó xâm lược Việt Nam (1954 – 1975) là minh chứng cho

Nhiệm vụ hàng đầu trong cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam ở các đô thị từ phía Bắc từ vĩ tuyến 16 từ cuối năm 1946 đế?

Nhiệm vụ hàng đầu trong cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam ở các đô thị từ phía Bắc từ vĩ tuyến 16 từ cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 là gì?

Thực tiễn việc giải quyết những khó khăn, thử thách của nước Nga sau Cách mạng tháng Mười (1917) và Việt Nam sau Cách mạ?

Thực tiễn việc giải quyết những khó khăn, thử thách của nước Nga sau Cách mạng tháng Mười (1917) và Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám (1945) đã chứng minh luận điểm nào dưới đây?

Điểm chung của Cách mạng tháng Tám (1945), kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) và chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1?

Điểm chung của Cách mạng tháng Tám (1945), kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) và chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975) ở Việt Nam là có sự kết hợp của

So với cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, lực lượng vũ trang trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 có sự khác biệt?

So với cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, lực lượng vũ trang trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 có sự khác biệt là đóng vai trò

Từ năm 1991 đến năm 2000, về cơ bản các nước lớn đều có sự điều chỉnh chính sách đối ngoại theo hướng hòa dịu, thỏa hiệp?

Từ năm 1991 đến năm 2000, về cơ bản các nước lớn đều có sự điều chỉnh chính sách đối ngoại theo hướng hòa dịu, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp vì lí do chủ yếu nào dưới đây?

Sự kiện nào đánh dấu cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước Việt Nam đã hoàn thành?

Sự kiện nào đánh dấu cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước Việt Nam đã hoàn thành?

Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) và chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) của quân dân Việt Nam đều có điểm chung là

Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) và chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) của quân dân Việt Nam đều có điểm chung là

Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam?

Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam?

Một trong những mục tiêu của quân dân Việt Nam khi mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 là gì?

Một trong những mục tiêu của quân dân Việt Nam khi mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 là gì?

Nhận định nào dưới đây không phản ánh đúng về Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

Nhận định nào dưới đây không phản ánh đúng về Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam?

Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam?

Sự kiện nào đánh dấu phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu chuyển sang tự giác?

Sự kiện nào đánh dấu phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu chuyển sang tự giác?

Từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản thực hiện chính sách đối ngoại trở về châu Á dựa trên cơ sở nào?

Từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản thực hiện chính sách đối ngoại trở về châu Á dựa trên cơ sở nào?

Biến đổi quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á từ sau năm 1945 là gì?

Biến đổi quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á từ sau năm 1945 là gì?

Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi bị sụp đổ hoàn toàn?

Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi bị sụp đổ hoàn toàn?

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 và phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam có sự khác biệt về

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 và phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam có sự khác biệt về

Đặc điểm bao trùm của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930 là gì?

Đặc điểm bao trùm của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930 là gì?

Từ thập niên 90 của thế kỉ XX, các cuộc xung đột quân sự xảy ra ở bán đảo Bancăng, ở một số nước châu Phi và sự kiện nướ?

Từ thập niên 90 của thế kỉ XX, các cuộc xung đột quân sự xảy ra ở bán đảo Bancăng, ở một số nước châu Phi và sự kiện nước Mĩ bị khủng bố (11 – 9 – 2001) là minh chứng cho

Đâu là nguyên nhân cơ bản dẫn đến ba trung tâm kinh tế – tài chính Mĩ, Nhật Bản và Tây Âu bị khủng hoảng, suy thoái kéo ?

Đâu là nguyên nhân cơ bản dẫn đến ba trung tâm kinh tế – tài chính Mĩ, Nhật Bản và Tây Âu bị khủng hoảng, suy thoái kéo dài trong giai đoạn 1973 – 1991?

Nội dung nào là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam (185?

Nội dung nào là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam (1858 – 1884)?

Hội nghị Pốtxđam (1945) thông qua quyết định nào?

Hội nghị Pốtxđam (1945) thông qua quyết định nào?

Theo Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” do Đảng Cộng sản Đông Dương ban hành (12 – 3 – 1945), kẻ t?

Theo Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” do Đảng Cộng sản Đông Dương ban hành (12 – 3 – 1945), kẻ thù nguy hiểm nhất của nhân dân ta là

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 không có sự tham gia của cá nhân, tổ chức nào dưới đây?

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 không có sự tham gia của cá nhân, tổ chức nào dưới đây?

Sự kiện mở đầu cho những hoạt động khởi sắc của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là

Sự kiện mở đầu cho những hoạt động khởi sắc của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là

Nhiệm vụ hàng đầu của Liên Xô từ năm 1945 đến năm 1950 là

Nhiệm vụ hàng đầu của Liên Xô từ năm 1945 đến năm 1950 là

Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga đều do

Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga đều do

Đảng Cộng sản Việt Nam xác định trọng tâm của đường lối đổi mới (từ năm 1986) là đổi mới về

Đảng Cộng sản Việt Nam xác định trọng tâm của đường lối đổi mới (từ năm 1986) là đổi mới về

Cuộc khởi nghĩa từng phần trong phong trào cách mạng 1939 – 1945 ở Việt Nam do Đảng Cộng sản Đông Dương phát động được t?

Cuộc khởi nghĩa từng phần trong phong trào cách mạng 1939 – 1945 ở Việt Nam do Đảng Cộng sản Đông Dương phát động được tính từ khi nào?

Thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947, quân dân Việt Nam đã làm thất bại

Thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947, quân dân Việt Nam đã làm thất bại

Theo Luận cương chính trị (10 – 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương, động lực của cách mạng được xác định là gì?

Theo Luận cương chính trị (10 – 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương, động lực của cách mạng được xác định là gì?

Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập (1925) là

Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập (1925) là

Tổ chức nào dưới đây do Phan Bội Châu thành lập năm 1904?

Tổ chức nào dưới đây do Phan Bội Châu thành lập năm 1904?

Trong giai đoạn 1973 – 1991, đặc điểm nổi bật của kinh tế Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản là

Trong giai đoạn 1973 – 1991, đặc điểm nổi bật của kinh tế Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản là

Từ quá trình tiến hành và thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) và chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975) củ?

Từ quá trình tiến hành và thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) và chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975) của nhân dân Việt Nam để lại cho Đảng bài học kinh nghiệm hàng đầu là

Luận cương chính trị (10 – 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương không đưa ngọn cờ dân tộc lên hàng đầu mà nặng về đấu tran?

Luận cương chính trị (10 – 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương không đưa ngọn cờ dân tộc lên hàng đầu mà nặng về đấu tranh giai cấp. Điều này do

Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến ch?

Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm (1945 – 1975) để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay là

Khó khăn chung của quân dân Việt Nam khi mở các chiến dịch Việt Bắc thu – đông (1947), Biên giới thu – đông (1950) và Đi?

Khó khăn chung của quân dân Việt Nam khi mở các chiến dịch Việt Bắc thu – đông (1947), Biên giới thu – đông (1950) và Điện Biên Phủ (1954) là gì?

So với Hội nghị lần thứ 15 (1 – 1959), Hội nghị lần thứ 21 (7 – 1973) của Đảng Lao động Việt Nam có điểm gì khác biệt?

So với Hội nghị lần thứ 15 (1 – 1959), Hội nghị lần thứ 21 (7 – 1973) của Đảng Lao động Việt Nam có điểm gì khác biệt?

Quan điểm coi nông dân là lực lượng số một của cách mạng giải phóng dân tộc được Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục phát hu?

Quan điểm coi nông dân là lực lượng số một của cách mạng giải phóng dân tộc được Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục phát huy trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như thế nào?

Tham gia vào việc chống chủ nghĩa phát xít, phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1936 – 1945 do Đảng Cộng sản Đ?

Tham gia vào việc chống chủ nghĩa phát xít, phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1936 – 1945 do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo có đóng góp nào dưới đây?

Việc mở rộng thành viên của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từ ASEAN 5 lên ASEAN 10 diễn ra lâu dài và ?

Việc mở rộng thành viên của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từ ASEAN 5 lên ASEAN 10 diễn ra lâu dài và đầy trở ngại vì lí do chủ yếu nào dưới đây?

Xu hướng bạo động và cải cách trong phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX đều

Xu hướng bạo động và cải cách trong phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX đều

Một trong những điểm chung của các chiến lược chiến tranh do Mĩ tiến hành ở miền Nam Việt Nam (1954 – 1975) là gì?

Một trong những điểm chung của các chiến lược chiến tranh do Mĩ tiến hành ở miền Nam Việt Nam (1954 – 1975) là gì?

Thực tiễn việc giải quyết mối quan hệ giữa Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với thực dân Pháp và quân Trung Hoa ?

Thực tiễn việc giải quyết mối quan hệ giữa Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với thực dân Pháp và quân Trung Hoa Dân quốc (từ 9 – 1945 đến 12 – 1946) đã để lại bài học kinh nghiệm gì trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

Điều khoản nào trong Hiệp định Sơ bộ (6 – 3 – 1946) được kí kết giữa Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với Chính ?

Điều khoản nào trong Hiệp định Sơ bộ (6 – 3 – 1946) được kí kết giữa Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với Chính phủ Pháp trên thực tế có lợi cho ta?

Nhận xét nào dưới đây phản ánh đúng và đầy đủ về Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

Nhận xét nào dưới đây phản ánh đúng và đầy đủ về Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

Việc Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (1920), điều này chứng tỏ

Việc Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (1920), điều này chứng tỏ

Mục đích hàng đầu của Mĩ khi thực hiện “Kế hoạch Mácsan” (1947) ở Tây Âu là gì?

Mục đích hàng đầu của Mĩ khi thực hiện “Kế hoạch Mácsan” (1947) ở Tây Âu là gì?

Sau Chiến tranh lạnh, sự kiện nào ở khu vực Đông Nam Á trở thành tấm gương tiêu biểu cho việc giải quyết hòa bình ở nhữn?

Sau Chiến tranh lạnh, sự kiện nào ở khu vực Đông Nam Á trở thành tấm gương tiêu biểu cho việc giải quyết hòa bình ở những khu vực có xung đột trên thế giới?

Phong trào Cần vương (1885 – 1896) và khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913) ở Việt Nam có sự khác biệt về

Phong trào Cần vương (1885 – 1896) và khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913) ở Việt Nam có sự khác biệt về

Nội dụng nào dưới đây không phản ánh đúng bối cảnh lịch sử của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở V?

Nội dụng nào dưới đây không phản ánh đúng bối cảnh lịch sử của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam sau năm 1975?

Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975), nhân dân Việt Nam đã sử dụng phương châm đấu tranh chủ yếu nào?

Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975), nhân dân Việt Nam đã sử dụng phương châm đấu tranh chủ yếu nào?

Trong thời kì 1954 – 1975, cách mạng miền Nam Việt Nam đã đóng vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng?

Trong thời kì 1954 – 1975, cách mạng miền Nam Việt Nam đã đóng vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, vì cuộc cách mạng này

Trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ, quân dân miền Nam đã thực hiện nhiệm vụ chủ yếu ?

Trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ, quân dân miền Nam đã thực hiện nhiệm vụ chủ yếu nào dưới đây?

Để tránh đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc, tính từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, (từ tháng 9 – 1945 đến trước ngày 6 – 3 ?

Để tránh đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc, tính từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, (từ tháng 9 – 1945 đến trước ngày 6 – 3 – 1946), Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện chủ trương gì?

Nội dung nào dưới đây phải là điểm khác biệt căn bản giữa Luận cương chính trị (10 – 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương ?

Nội dung nào dưới đây phải là điểm khác biệt căn bản giữa Luận cương chính trị (10 – 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương với Cương lĩnh chính trị (2 – 1930) của Đảng Cộng sản Việt Nam?

“Chính cương vắn tắt”, “Sách lược vắn tắt”, “Điều lệ vắn tắt” do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đầu năm 1930 được coi là Cương?

“Chính cương vắn tắt”, “Sách lược vắn tắt”, “Điều lệ vắn tắt” do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đầu năm 1930 được coi là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì đây là văn kiện

Trong những năm 1973 – 1991, nền kinh tế Mĩ bị khủng hoảng và suy thoái kéo dài, một phần do nguyên nhân nào dưới đây?

Trong những năm 1973 – 1991, nền kinh tế Mĩ bị khủng hoảng và suy thoái kéo dài, một phần do nguyên nhân nào dưới đây?

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, bản đồ địa – chính trị thế giới có những thay đổi to lớn và sâu sắc là do

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, bản đồ địa – chính trị thế giới có những thay đổi to lớn và sâu sắc là do

N. Manđêla được trao giải thưởng Nôbel hòa bình, vì ông đã

N. Manđêla được trao giải thưởng Nôbel hòa bình, vì ông đã

Quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945) không có nội dung

Quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945) không có nội dung

Hai cuộc cách mạng ở Nga trong năm 1917 không có sự tham gia của các lực lượng, tổ chức nào trong xã hội?

Hai cuộc cách mạng ở Nga trong năm 1917 không có sự tham gia của các lực lượng, tổ chức nào trong xã hội?

Trong 5 năm đầu đổi mới đất nước (1986 – 1990) ở Việt Nam, thành tựu nào đã góp phần giải quyết được khó khăn, khủng hoả?

Trong 5 năm đầu đổi mới đất nước (1986 – 1990) ở Việt Nam, thành tựu nào đã góp phần giải quyết được khó khăn, khủng hoảng của 10 năm trước đó?

Khẩu hiệu nổi tiếng nào đã trở thành tinh thần quyết đánh và quyết thắng của quân dân miền Bắc trong hai lần chống chiến?

Khẩu hiệu nổi tiếng nào đã trở thành tinh thần quyết đánh và quyết thắng của quân dân miền Bắc trong hai lần chống chiến tranh phá hoại (1965 – 1968 và 1972 – 1973) của Mĩ?

Với việc kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, cách mạng miền Bắc Việt Nam đã

Với việc kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, cách mạng miền Bắc Việt Nam đã

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập năm 1945 là nhà nước của

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập năm 1945 là nhà nước của

“Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hi sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành ?

“Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hi sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” là nhận định của Hồ Chí Minh về vấn đề thời cơ trong

Trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam, mô hình “nhà nước của dân, do dân, vì dân” lần đầu tiên được lập ra ở?

Trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam, mô hình “nhà nước của dân, do dân, vì dân” lần đầu tiên được lập ra ở hai tỉnh

“Tập hợp tất cả những người dân thuộc địa sống trên đất Pháp cho cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân” là mục đích th?

“Tập hợp tất cả những người dân thuộc địa sống trên đất Pháp cho cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân” là mục đích thành lập của

“Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam” là

“Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam” là

Hội nghị Ianta (1945) không có sự tham gia của

Hội nghị Ianta (1945) không có sự tham gia của

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời năm 1967 không chịu tác động bởi hoàn cảnh nào dưới đây?

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời năm 1967 không chịu tác động bởi hoàn cảnh nào dưới đây?

Tính đến năm 2003, những quốc gia nào trên thế giới đã phóng thành công tàu vũ trụ cùng nhà du hành chinh phục không gia?

Tính đến năm 2003, những quốc gia nào trên thế giới đã phóng thành công tàu vũ trụ cùng nhà du hành chinh phục không gian?

Ngày 31 – 3 – 1968, bất chấp sự phản đối của chính quyền Sài Gòn, Tổng thống Mĩ Giônxơn tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc ?

Ngày 31 – 3 – 1968, bất chấp sự phản đối của chính quyền Sài Gòn, Tổng thống Mĩ Giônxơn tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam từ vĩ tuyến 20 trở ra; không tham gia tranh cử Tổng thống nhiệm kì thứ hai; sẵn sàng đàm phán với Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để đi đến kết thúc chiến tranh. Những động thái đó chứng tỏ: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 đã

Việc ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra đời (1929), nội bộ chia rẽ, sau đó hợp nhất lại thành Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu?

Việc ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra đời (1929), nội bộ chia rẽ, sau đó hợp nhất lại thành Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) để lại bài học kinh nghiệm gì cho xây dựng đất nước ngày nay?

Điểm chung trong chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) và chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) của quân dân Việt Nam là lực lượng vũ ?

Điểm chung trong chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) và chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) của quân dân Việt Nam là lực lượng vũ trang giữ vai trò

Căn cứ địa trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) và chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975) của nhân dân?

Căn cứ địa trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) và chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975) của nhân dân Việt Nam không phải là

Từ những thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1930 – 1975) do Đảng và Chính phủ lãnh đạo đã chứng minh cho luận điểm đúng đ?

Từ những thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1930 – 1975) do Đảng và Chính phủ lãnh đạo đã chứng minh cho luận điểm đúng đắn, sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc về tiến hành cuộc cách mạng

Nội dung nào phản ánh tính chất triệt để của phong trào cách mạng (1930 – 1931) ở Việt Nam?

Nội dung nào phản ánh tính chất triệt để của phong trào cách mạng (1930 – 1931) ở Việt Nam?

Nội dung nào là không phải là điểm tương đồng giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và so với khu vực Mĩ Latinh ?

Nội dung nào là không phải là điểm tương đồng giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và so với khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Sự ra đời của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO, 1949) và tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955) là hệ quả trực tiếp của

Sự ra đời của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO, 1949) và tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955) là hệ quả trực tiếp của

Những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) của thực dân P?

Những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp đã

Một trong những điểm chung của các chiến lược chiến tranh do Mĩ tiến hành ở miền Nam Việt Nam (1954 – 1975) là gì?

Một trong những điểm chung của các chiến lược chiến tranh do Mĩ tiến hành ở miền Nam Việt Nam (1954 – 1975) là gì?

Từ ngày 6 – 3 – 1946 đến trước ngày 19 – 12 – 1946, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nhân nhượng cho thực dân?

Từ ngày 6 – 3 – 1946 đến trước ngày 19 – 12 – 1946, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nhân nhượng cho thực dân Pháp một số quyền lợi với nguyên tắc cao nhất là

Thực tiễn việc giải quyết những vấn đề về đối nội và đối ngoại ở nước Nga sau Cách mạng tháng Mười (1917) và Việt Nam sa?

Thực tiễn việc giải quyết những vấn đề về đối nội và đối ngoại ở nước Nga sau Cách mạng tháng Mười (1917) và Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám (1945) để lại bài học kinh nghiệm gì cho lịch sử dân tộc?

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 và phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam có điểm khác biệt về

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 và phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam có điểm khác biệt về

Ý nghĩa to lớn nhất của phong trào cách mạng 1930 – 1931 do Đảng lãnh đạo là gì?

Ý nghĩa to lớn nhất của phong trào cách mạng 1930 – 1931 do Đảng lãnh đạo là gì?

Từ những năm 70 của thế kỉ XX, Thái Lan, Ấn Độ, Mĩ, Việt Nam, Nhật Bản… đã tự túc lương thực và trở thành những nước xuấ?

Từ những năm 70 của thế kỉ XX, Thái Lan, Ấn Độ, Mĩ, Việt Nam, Nhật Bản… đã tự túc lương thực và trở thành những nước xuất khẩu lúa gạo hàng đầu thế giới đều nhờ vào

Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện về sự sụp đổ của trật tự thế giới “hai cực” Ianta?

Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện về sự sụp đổ của trật tự thế giới “hai cực” Ianta?

Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1914 có điểm gì mới so với phong trào yêu nước trướ?

Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1914 có điểm gì mới so với phong trào yêu nước trước đó?

Điều kiện quyết định để cả nước Việt Nam cùng đi lên chủ nghĩa xã hội là gì?

Điều kiện quyết định để cả nước Việt Nam cùng đi lên chủ nghĩa xã hội là gì?

Trong thời kì 1954 – 1975, đâu là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm cho Việt Nam trở thành nơi diễn ra “sự kiện ?

Trong thời kì 1954 – 1975, đâu là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm cho Việt Nam trở thành nơi diễn ra “sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”?

Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam?

Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam?

Từ tháng 1 – 1959, nhân dân miền Nam Việt Nam phải sử dụng bạo lực cách mạng, vì

Từ tháng 1 – 1959, nhân dân miền Nam Việt Nam phải sử dụng bạo lực cách mạng, vì

Thời cơ “ngàn năm có một” của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được Đảng Cộng sản Đông Dương và Hồ Chí Minh xác định t?

Thời cơ “ngàn năm có một” của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được Đảng Cộng sản Đông Dương và Hồ Chí Minh xác định từ sau ngày

Nội dung nào dưới đây là điểm khác nhau giữa Luận cương chính trị (10 – 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương với Cương lĩn?

Nội dung nào dưới đây là điểm khác nhau giữa Luận cương chính trị (10 – 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương với Cương lĩnh chính trị đầu tiên (2 – 1930) của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam (1929) không phải là

Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam (1929) không phải là

Tháng 9 – 1951, Nhật Bản kí với Mĩ Hiệp ước hòa bình Xan Phranxixcô nhằm

Tháng 9 – 1951, Nhật Bản kí với Mĩ Hiệp ước hòa bình Xan Phranxixcô nhằm

Tính chất điển hình trong phong trào đấu tranh ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

Tính chất điển hình trong phong trào đấu tranh ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

Nội dung nào dưới đây không phải là yếu tố thuận lợi thúc đẩy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới phát?

Nội dung nào dưới đây không phải là yếu tố thuận lợi thúc đẩy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển mạnh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Vấn đề nào dưới đây không được các cường quốc đưa ra bàn luận tại Hội nghị Ianta và Hội nghị Pốtxđam (1945)?

Vấn đề nào dưới đây không được các cường quốc đưa ra bàn luận tại Hội nghị Ianta và Hội nghị Pốtxđam (1945)?

Một trong những kết quả đạt được của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là gì?

Một trong những kết quả đạt được của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là gì?

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017