Moon.vn - Tìm ID
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Giai đoạn 1950 - 1973, nhiều nước tư bản Tây Âu một mặt tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mĩ, mặt khác

Giai đoạn 1950 - 1973, nhiều nước tư bản Tây Âu một mặt tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mĩ, mặt khác

Trong những năm 80 của thế kỉ XX, Liên Xô và Mĩ đã đạt được những thỏa thuận quan trọng nào sau đây?

Trong những năm 80 của thế kỉ XX, Liên Xô và Mĩ đã đạt được những thỏa thuận quan trọng nào sau đây?

Nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản (từ năm 1952 ) là

Nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản (từ năm 1952 ) là

Từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, cuộc cách mạng công nghệ đã trở thành cốt lõi của cuộc cách mạng

Từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, cuộc cách mạng công nghệ đã trở thành cốt lõi của cuộc cách mạng

Biến đổi nào sau đây không chứng tỏ phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay ?

Biến đổi nào sau đây không chứng tỏ phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới?

Nhận định nào dưới đây về chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70?

Nhận định nào dưới đây về chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là đúng

Một trong những mục tiêu chủ yếu của Mĩ trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu là gì?

Một trong những mục tiêu chủ yếu của Mĩ trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu là gì?

Từ thành công của nhóm 5 nước sang lập ASEAN trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, các nước đang phát triển ở?

Từ thành công của nhóm 5 nước sang lập ASEAN trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, các nước đang phát triển ở Đông Nam Á có thể rút ra bài học nào để hội nhập kinh tế quốc tế?

Tổ chức chính trị nào lãnh đạo nhân dân Ấn Độ đấu tranh giành độc lập sau Chiến tranht hế giới thứ hai?

Tổ chức chính trị nào lãnh đạo nhân dân Ấn Độ đấu tranh giành độc lập sau Chiến tranht hế giới thứ hai?

Giai đoạn 1950-1973, nhiều nước tư bản Tây Âu một mặt tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mĩ, mặt khác

Giai đoạn 1950-1973, nhiều nước tư bản Tây Âu một mặt tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mĩ, mặt khác

Sự kiện “Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức” được kí kết (11 - 1972) có ý nghĩa như thế nào?

Sự kiện “Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức” được kí kết (11 - 1972) có ý nghĩa như thế nào?

Một trong những nguyên tắc hoạt động quan trọng của tổ chức Liên hợp quốc là

Một trong những nguyên tắc hoạt động quan trọng của tổ chức Liên hợp quốc là

Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm 1949 có ý nghĩa lịch sử nào sau đây?

Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm 1949 có ý nghĩa lịch sử nào sau đây?

Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế là một trong những biểu hiện của xu thế nào sau đây?

Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế là một trong những biểu hiện của xu thế nào sau đây?

Nền kinh tế Mĩ lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái (1973 - 1982) chủ yếu là do

Nền kinh tế Mĩ lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái (1973 - 1982) chủ yếu là do

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, điều kiện khách quan nào có lợi cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới?

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, điều kiện khách quan nào có lợi cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới?

Sau khi cuộc Chiến tranh lạnh chấm dứt (1989), thể giới chuyển dần sang xu thế nào sau đây?

Sau khi cuộc Chiến tranh lạnh chấm dứt (1989), thể giới chuyển dần sang xu thế nào sau đây?

Mĩ và Liên Xô chính thức cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh (12 - 1989) không xuất phát từ

Mĩ và Liên Xô chính thức cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh (12 - 1989) không xuất phát từ

Trật tự thế giới hai cực Ianta hoàn toàn tan rã sau sự kiện nào dưới đây?

Trật tự thế giới hai cực Ianta hoàn toàn tan rã sau sự kiện nào dưới đây?

Nội dung nào sau đây không phải là vấn đề cấp bách đặt ra đối với ba trung tâm kinh tế-tài chính Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản ?

Nội dung nào sau đây không phải là vấn đề cấp bách đặt ra đối với ba trung tâm kinh tế-tài chính Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản vào năm 1973 ?

Từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ và Việt Nam đã tự túc được lương thực là nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào dưới?

Từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ và Việt Nam đã tự túc được lương thực là nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào dưới đây ?

Điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản (1973 – 1991) là

Điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản (1973 – 1991) là

Trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1946 - 1950), yếu tố nào sau đây quyết định sự thành công của Liên Xô?

Trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1946 - 1950), yếu tố nào sau đây quyết định sự thành công của Liên Xô?

Nhờ được viện trợ kinh tế của Mĩ qua Kế hoạch Mácsan, bước sang năm 1950 nền kinh tế các nước Tây Âu

Nhờ được viện trợ kinh tế của Mĩ qua Kế hoạch Mácsan, bước sang năm 1950 nền kinh tế các nước Tây Âu

Kiến giải nào dưới đây là đúng khi cho rằng “Toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, một thực tế không thể đảo ngược"?

Kiến giải nào dưới đây là đúng khi cho rằng “Toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, một thực tế không thể đảo ngược"?

Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX được khái quát ?

Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX được khái quát bằng nội dung nào sau đây?

Một trong những mục tiêu quan trọng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là

Một trong những mục tiêu quan trọng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là

Nhân tố hàng đầu chi phối quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu thập niên 90 của thế kỉ XX là gì ?

Nhân tố hàng đầu chi phối quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu thập niên 90 của thế kỉ XX là gì ?

Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949) có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?

Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949) có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?

Nội dung nào sau đây không phải là xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt?

Nội dung nào sau đây không phải là xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt?

Mục đích hàng đầu của Mĩ khi thực hiện “Kế hoạch Mác-san” (1947) là gì?

Mục đích hàng đầu của Mĩ khi thực hiện “Kế hoạch Mác-san” (1947) là gì?

Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai không liên quan đến vị thế của quốc gia nào sau đây?

Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai không liên quan đến vị thế của quốc gia nào sau đây?

Sau khi hoàn thành khôi phục kinh tế (1945 – 1950), nhiệm vụ trọng tâm của Liên Xô là gì?

Sau khi hoàn thành khôi phục kinh tế (1945 – 1950), nhiệm vụ trọng tâm của Liên Xô là gì?

Mọi cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật trong lịch sử đều có nguồn gốc sâu xa từ

Mọi cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật trong lịch sử đều có nguồn gốc sâu xa từ

Nhận định nào sau đây về Hội nghị Ianta (2 – 1945) là đúng và đầy đủ?

Nhận định nào sau đây về Hội nghị Ianta (2 – 1945) là đúng và đầy đủ?

Sự phát triển kinh tế của Nhật Bản (1973 – 1991) thường xen kẽ với những giai đoạn suy thoái ngắn. Điều này chủ yếu là do

Sự phát triển kinh tế của Nhật Bản (1973 – 1991) thường xen kẽ với những giai đoạn suy thoái ngắn. Điều này chủ yếu là do

(5)

(5)

(4)

(4)

(3)

(3)

(2)

(2)

(1)

(1)

(5)

(5)

(4)

(4)

(3)

(3)

(2)

(2)

(1)

(1)

(5)

(5)

(4)

(4)

(3)

(3)

(2)

(2)

(1)

(1)

(5)

(5)

(4)

(4)

(3)

(3)

(2)

(2)

(1)

(1)

(5)

(5)

(4)

(4)

(3)

(3)

(2)

(2)

(1)

(1)

(5)

(5)

(4)

(4)

(3)

(3)

(2)

(2)

(1)

(1)

(5)

(5)

(4)

(4)

(3)

(3)

(2)

(2)

(1)

(1)

Có bao nhiêu biện pháp sau đây có thể tạo ra nguồn biến dị di truyền cung cấp cho quá trình chọn giống? I. Tiến hành la?

Có bao nhiêu biện pháp sau đây có thể tạo ra nguồn biến dị di truyền cung cấp cho quá trình chọn giống?
I. Tiến hành lai hữu tính giữa các giống khác nhau.
II. Sử dụng kĩ thuật di truyền để chuyển gen.
III. Gây đột biến nhân tạo bằng các tác nhân vật lí, hoá học.
IV. Loại bỏ những cá thể không mong muốn.

Trong kĩ thuật chuyển gen, enzim dùng để cắt phân tử ADN là

Trong kĩ thuật chuyển gen, enzim dùng để cắt phân tử ADN là

Phương pháp chủ yếu tạo ra các giống vi khuẩn sản xuất được hooc môn của người là

Phương pháp chủ yếu tạo ra các giống vi khuẩn sản xuất được hooc môn của người là

Sinh vật nào sau đây không phải là sinh vật biến đổi gen?

Sinh vật nào sau đây không phải là sinh vật biến đổi gen?

Trong quá trình tạo ADN tái tổ hợp ở kĩ thuật chuyển gen, hai loại enzim được sử dụng là

Trong quá trình tạo ADN tái tổ hợp ở kĩ thuật chuyển gen, hai loại enzim được sử dụng là

Restrictara và ligaza tham gia vào công đoạn nào sau đây trong kĩ thuật chuyển gen?

Restrictara và ligaza tham gia vào công đoạn nào sau đây trong kĩ thuật chuyển gen?

Trong kĩ thuật chuyển gen, người ta thường dùng cấu trúc nào sau đây làm thể truyền?

Trong kĩ thuật chuyển gen, người ta thường dùng cấu trúc nào sau đây làm thể truyền?

Nuôi cấy hạt phấn của cây có kiểu gen AabbDdEE thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa tạo thành các dòng lưỡng bội?

Nuôi cấy hạt phấn của cây có kiểu gen AabbDdEE thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa tạo thành các dòng lưỡng bội thuần chủng. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến, kiểu gen của những dòng lưỡng bội thuần chủng này là

Tiến hành nuôi hạt phấn của cây có kiểu gen Aa$\frac{{\underline {{\rm{BD}}} }}{{{\rm{bd}}}}$ tạo ra các dòng đơn bội. S?

Tiến hành nuôi hạt phấn của cây có kiểu gen Aa$\frac{{\underline {{\rm{BD}}} }}{{{\rm{bd}}}}$ tạo ra các dòng đơn bội. Sau đó gây lưỡng bội hóa các dòng đơn bội để thu được các dòng thuần chủng. Biết rằng, trong quá trình giảm phân đã không xảy ra hiện tượng đột biến, các gen trên 1 nhiễm sắc thể liên kết hoàn toàn với nhau. Theo lí thuyết, số dòng thuần chủng tối đa là

Ở bò, người ta tiến hành cho bò đực có kiểu gen AABBdd giao phối với bò cái có kiểu gen aabbDD được 1 hợp tử. Sau đó cho?

Ở bò, người ta tiến hành cho bò đực có kiểu gen AABBdd giao phối với bò cái có kiểu gen aabbDD được 1 hợp tử. Sau đó cho hợp tử phát triển thành phôi rồi tách phôi thành 10 phần đem cấy vào tử cung của 10 con cái (bò nhận phôi) có kiểu gen aabbdd. Cả 10 phôi này phát triển bình thường, trở thành 10 bê con. Các con bê này

Phương pháp cấy truyền phôi trong công nghệ tế bào động vật có ý nghĩa

Phương pháp cấy truyền phôi trong công nghệ tế bào động vật có ý nghĩa

Trong các quy trình sau, có bao nhiêu quy trình có thể được sử dụng để tạo ra loài mới hoặc giống mới? I. Dung hợp tế bà?

Trong các quy trình sau, có bao nhiêu quy trình có thể được sử dụng để tạo ra loài mới hoặc giống mới?
I. Dung hợp tế bào trần của hai loài thành tế bào lai rồi nuôi cấy cho chúng phân chia và tái sinh thành cơ thể rồi nhân lên thành dòng.
II. Lai xa kèm cơ thể của 2 loài gần gũi nhau tạo ra tế bào lai, sau đó đa bội hóa tạo thành cơ thể lai mang bộ nhiễm sắc thể của 2 loài rồi nhân lên thành dòng.
III. Nuôi cấy hạt phấn cho phát triển thành cây đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa rồi nhân lên thành dòng.
IV. Gây đột biến, chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn rồi nhân lên thành dòng.

Nuôi cấy các hạt phấn của một cây có kiểu gen AaBbDdEe để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lí các mô đơn bội này bằng c?

Nuôi cấy các hạt phấn của một cây có kiểu gen AaBbDdEe để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lí các mô đơn bội này bằng cônsixin để gây lưỡng bội hoá, thu được 80 cây lưỡng bội. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, không xảy ra hiện tượng đột biến. Theo lí thuyết, khi nói về 80 cây này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các cây này có tối đa 16 loại kiểu gen.
II. Trong các cây này, có thể có cây mang kiểu gen aabbddEE.
III. Tất cả các cây này đều có kiểu hình giống nhau.
IV. Mỗi cây giảm phân bình thường chỉ cho 1 loại giao tử.

Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra cơ thể lai có nguồn gen khác xa nhau mà bằng lai hữu tính không thể thực hiện được?

Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra cơ thể lai có nguồn gen khác xa nhau mà bằng lai hữu tính không thể thực hiện được?

Tiến hành dung hợp tế bào trần tế bào sinh dưỡng của cơ thể thuộc loài A có kiểu gen AAbb với tế bào sinh dưỡng thuộc lo?

Tiến hành dung hợp tế bào trần tế bào sinh dưỡng của cơ thể thuộc loài A có kiểu gen AAbb với tế bào sinh dưỡng thuộc loài B có kiểu gen HHmm tạo ra tế bào lai. Nuôi cây tế bào lai trong điều kiện thích hợp sẽ phát triển thành cây lai hoàn chỉnh. Cây lai này có kiểu gen là

Chuyển nhân của tế bào sinh dưỡng từ cơ thể có kiểu gen aaBBddEE (cơ thể 1) vào trứng đã bị mất nhân của cơ thể có kiểu ?

Chuyển nhân của tế bào sinh dưỡng từ cơ thể có kiểu gen aaBBddEE (cơ thể 1) vào trứng đã bị mất nhân của cơ thể có kiểu gen AAbbDDee (cơ thể 2) tạo ra tế bào chuyển nhân. Nuôi cấy tế bào chuyển nhân tạo nên cơ thể hoàn chỉnh (cơ thể 3). Kiểu gen của cơ thể chuyển nhân (cơ thể 3) này sẽ là

Phương pháp nào sau đây sẽ tạo ra được các cây lai có mức phản ứng hoàn toàn giống với dạng ban đầu.

Phương pháp nào sau đây sẽ tạo ra được các cây lai có mức phản ứng hoàn toàn giống với dạng ban đầu.

Ở thực vật, dòng tế bào sinh dưỡng của loài A có kiểu gen aaBb, dòng tế bào sinh dưỡng của loài B có kiểu gen ddee. Tiến?

Ở thực vật, dòng tế bào sinh dưỡng của loài A có kiểu gen aaBb, dòng tế bào sinh dưỡng của loài B có kiểu gen ddee. Tiến hành lai tế bào sinh dưỡng giữa 2 tế bào của 2 dòng này tạo ra tế bào lai, tế bào lai phát triển thành cây lai. Cây lai sẽ có kiểu gen

Người ta tiến hành nuôi các hạt phấn của cây có kiểu gen AabbDdEeGg thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa để tạo ?

Người ta tiến hành nuôi các hạt phấn của cây có kiểu gen AabbDdEeGg thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa để tạo ra các dòng thuần chủng. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến trong quá trình giảm phân. Theo lí thuyết, quá trình này sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần có kiểu gen khác nhau?

Bằng kĩ thuật chia cắt phôi động vật, từ một phôi bò ban đầu được chia cắt thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử ?

Bằng kĩ thuật chia cắt phôi động vật, từ một phôi bò ban đầu được chia cắt thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các con bò mẹ khác nhau để phôi phát triển bình thường, sinh ra các bò con. Các bò con này

Từ 2 giống cây trồng của 2 loài có kiểu gen AaBb và DdEe, để tạo giống cây trồng có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các c?

Từ 2 giống cây trồng của 2 loài có kiểu gen AaBb và DdEe, để tạo giống cây trồng có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây?

Trong công nghệ tế bào thực vật, tế bào trần là

Trong công nghệ tế bào thực vật, tế bào trần là

Nuôi cấy hạt phấn của cây có kiểu gen AaBbddEE thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa tạo thành các dòng lưỡng bội?

Nuôi cấy hạt phấn của cây có kiểu gen AaBbddEE thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa tạo thành các dòng lưỡng bội thuần chủng. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến. Theo lí thuyết, sẽ tạo ra được tối đa bao nhiêu dòng thuần chủng từ cây nói trên?

Tiến hành chia cắt một phôi cừu có kiểu gen AABB thành 20 phôi và cấy vào 20 con cừu mẹ, sau một thời gian sinh ra 20 cá?

Tiến hành chia cắt một phôi cừu có kiểu gen AABB thành 20 phôi và cấy vào 20 con cừu mẹ, sau một thời gian sinh ra 20 cá thể cừu con. Phát biểu nào là đúng về 20 cá thể cừu con

Nhiều giống vật nuôi, cây trồng mới được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến nhân tạo. Để tạo ra được giống mới, ngoài ?

Nhiều giống vật nuôi, cây trồng mới được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến nhân tạo. Để tạo ra được giống mới, ngoài việc xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến thì còn có giai đoạn nào sau đây?

Trong trường hợp gen có lợi là trội hoàn toàn, theo giả thuyết siêu trội, phép lai nào sau đây cho F1 có ưu thế lai cao ?

Trong trường hợp gen có lợi là trội hoàn toàn, theo giả thuyết siêu trội, phép lai nào sau đây cho F1 có ưu thế lai cao nhất?

Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về ưu thế lai? I. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở cơ thể mang nhiều cặp gen đồng hợp?

Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về ưu thế lai?
I. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở cơ thể mang nhiều cặp gen đồng hợp trội nhất.
II. Ưu thế lai chỉ biểu hiện ở phép lai nghịch
III. Chỉ có một số tổ hợp lai giữa các cặp bố mẹ nhất định mới có ưu thế lai cao.
IV. Người ta không sử dụng con lai có ưu thế cao làm giống vì chúng đồng nhất về kiểu hình.
V. Phương pháp sinh sản sinh dưỡng là phương pháp phổ biến nhất duy trì ưu thế lai ở thực vật.
VI.Phương pháp sử dụng hai dòng thuần chủng mang các cặp gen tương phản để tạo con lai có ưu thế lai được gọi là lai khác dòng kép.

Ở thực vật, khi lai khác dòng thì cơ thể lai F1 có ưu thế lai cao nhất nhưng tại sao lại không dùng cơ thể lai F1 để làm?

Ở thực vật, khi lai khác dòng thì cơ thể lai F1 có ưu thế lai cao nhất nhưng tại sao lại không dùng cơ thể lai F1 để làm giống bằng phương pháp lai hữu tính?

Khi nói về ưu thế lai, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng? I. Ưu thế lai thường biểu hiện cao nhất ở F1 và sau đ?

Khi nói về ưu thế lai, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng?
I. Ưu thế lai thường biểu hiện cao nhất ở F1 và sau đó giảm dần ở các đời tiếp theo.
II. Ưu thế lai có thể biểu hiện ở con lai của phép lai giữa hai dòng thuần chủng.
III. Các con lai F1 có ưu thế lai cao thường được sử dụng để làm thương phẩm.
IV. Ưu thế lai có thể biểu hiện ở phép lai thuận.

Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây là đúng?

Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây là đúng?

Để tạo giống mới bằng nguồn biến dị tổ hợp người ta đem lai hai giống có kiểu gen AaBbDD x AaBbdd, thu được F1. Sau đó ?

Để tạo giống mới bằng nguồn biến dị tổ hợp người ta đem lai hai giống có kiểu gen AaBbDD x AaBbdd, thu được F1. Sau đó cho F1 tự thụ phấn, số dòng thuần tối đa có thể được tạo ra là

Biết không xảy ra hiện tượng đột biến,từ hai dòng thuần chủng có kiểu gen AABbddee và aabbDDEE. Có thể tạo ra được bao n?

Biết không xảy ra hiện tượng đột biến,từ hai dòng thuần chủng có kiểu gen AABbddee và aabbDDEE. Có thể tạo ra được bao nhiêu dòng thuần chủng mới từ hai dòng thuần này?

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về nguồn biến dị di truyền của quá trình tạo giống mới? I. Biến dị tổ hợp. II.?

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về nguồn biến dị di truyền của quá trình tạo giống mới?
I. Biến dị tổ hợp.
II. Biến di đột biến.
III. Biến dị không di truyền.
IV. ADN tái tổ hợp.

Trong phương pháp tạo giống mới bằng ưu thế lai, loại biến dị nào sau đây là nguyên liệu của quá trình tạo ưu thế lai?

Trong phương pháp tạo giống mới bằng ưu thế lai, loại biến dị nào sau đây là nguyên liệu của quá trình tạo ưu thế lai?

Quá trình tạo giống mới không sử dụng loại nguyên liệu sau đây?

Quá trình tạo giống mới không sử dụng loại nguyên liệu sau đây?

Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau: (1) Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn. (2) Tạo dòng thuầ?

Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau:
(1) Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn.
(2) Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.
(3) Lai các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau với nhau.
(4) Tự thụ phấn hoặc giao phối gần để tạo ra các giống thuần chủng.
Việc tạo giống thuần chủng trên nguồn biến dị tổ hợp được thực hiện theo trình tự là:

Kết quả của biến dị tổ hợp do lai trong chọn giống là

Kết quả của biến dị tổ hợp do lai trong chọn giống là

Đặc điểm nổi bật của ưu thế lai là

Đặc điểm nổi bật của ưu thế lai là

Biết không xảy ra hiện tượng đột biến,từ hai dòng thuần chủng có kiểu gen AAbbddee và aabbDDEE. Có thể tạo ra được bao n?

Biết không xảy ra hiện tượng đột biến,từ hai dòng thuần chủng có kiểu gen AAbbddee và aabbDDEE. Có thể tạo ra được bao nhiêu dòng thuần chủng mới từ hai dòng thuần này?

Theo lí thuyết, đời con F1 của phép lai nào sau đây có ưu thế lai cao cao nhất?

Theo lí thuyết, đời con F1 của phép lai nào sau đây có ưu thế lai cao cao nhất?

Từ năm 1928 đến năm 1941, Liên Xô thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội là do

Từ năm 1928 đến năm 1941, Liên Xô thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội là do

Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng và đầy đủ về kết quả thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga?

Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng và đầy đủ về kết quả thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga?

Nhân dân Liên Xô đã hoàn thành các kế hoạch 5 năm trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội với khẩu hiệu nào sau đây?

Nhân dân Liên Xô đã hoàn thành các kế hoạch 5 năm trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội với khẩu hiệu nào sau đây?

Từ thực tiễn thành công của Chính sách Kinh tế mới ở Nga đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho các nước trong quá trình b?

Từ thực tiễn thành công của Chính sách Kinh tế mới ở Nga đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho các nước trong quá trình bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội?

Nội dung nào không phải là đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nông nghiệp Liên Xô trong những năm 1921- 1941?

Nội dung nào không phải là đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nông nghiệp Liên Xô trong những năm 1921- 1941?

Sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, Liên Xô bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ trọng tâm là

Sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, Liên Xô bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ trọng tâm là

Năm 1933, Liên Xô chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với nước tư bản nào?

Năm 1933, Liên Xô chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với nước tư bản nào?

Theo Chính sách Kinh tế mới (NEP, 1922), ở lĩnh vực tiền tệ nhà nước có chính sách gì?

Theo Chính sách Kinh tế mới (NEP, 1922), ở lĩnh vực tiền tệ nhà nước có chính sách gì?

Trong thời kì thực hiện công nghiệp hóa, ngành công nghiệp nào chưa được Chính phủ Liên Xô chú trọng đầu tư phát triển?

Trong thời kì thực hiện công nghiệp hóa, ngành công nghiệp nào chưa được Chính phủ Liên Xô chú trọng đầu tư phát triển?

Trong thương nghiệp và tiền tệ, Chính sách Kinh tế của Lênin (NEP, 1922) mới không đề cập đến vấn đề nào?

Trong thương nghiệp và tiền tệ, Chính sách Kinh tế của Lênin (NEP, 1922) mới không đề cập đến vấn đề nào?

Yếu tố nào không phải là nguyên tắc tồn tại của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết?

Yếu tố nào không phải là nguyên tắc tồn tại của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết?

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về thành tựu văn hóa, giáo dục, xã hội của Liên Xô giai đoạn 1925 – 1941?

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về thành tựu văn hóa, giáo dục, xã hội của Liên Xô giai đoạn 1925 – 1941?

Từ năm 1925 đến năm 1941, nhân dân Liên Xô bước vào thời kì xây dựng

Từ năm 1925 đến năm 1941, nhân dân Liên Xô bước vào thời kì xây dựng

Liên Xô bước vào thời kì chiến tranh chống phát xít Đức vào thời gian nào sau đây?

Liên Xô bước vào thời kì chiến tranh chống phát xít Đức vào thời gian nào sau đây?

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước?

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước?

Liên Xô tiến hành công cuộc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa được thực hiện theo đường lối ưu tiên phát triển

Liên Xô tiến hành công cuộc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa được thực hiện theo đường lối ưu tiên phát triển

Xuất phát điểm của nền kinh tế nước Nga khi ban hành Chính sách Kinh tế mới (NEP, 1921) là gi?

Xuất phát điểm của nền kinh tế nước Nga khi ban hành Chính sách Kinh tế mới (NEP, 1921) là gi?

Trong việc đề ra và thực hiện các kế hoạch 5 nước của Liên Xô (từ sau năm 1925) không có sự lãnh đạo của

Trong việc đề ra và thực hiện các kế hoạch 5 nước của Liên Xô (từ sau năm 1925) không có sự lãnh đạo của

Nội dung nào sau đây không phải là nội dung của Chính sách kinh tế mới (NEP, 1921) do Lênin khởi xướng?

Nội dung nào sau đây không phải là nội dung của Chính sách kinh tế mới (NEP, 1921) do Lênin khởi xướng?

Trong Chính sách kinh tế mới (NEP, 1921), nước Nga đã thay thế chế độ tương thu lương thực thừa bằng thuế lương thực

Trong Chính sách kinh tế mới (NEP, 1921), nước Nga đã thay thế chế độ tương thu lương thực thừa bằng thuế lương thực

Sự ra đời của Liên bàng Cộng hòa Xô viết (1922) không liên quan đến việc

Sự ra đời của Liên bàng Cộng hòa Xô viết (1922) không liên quan đến việc

Tháng 3 -1921, Đảng Bôsêvích Nga quyết định thực hiện Chính sách Kinh thế mới (NEP) trong bối cảnh nào sau đây?

Tháng 3 -1921, Đảng Bôsêvích Nga quyết định thực hiện Chính sách Kinh thế mới (NEP) trong bối cảnh nào sau đây?

Từ việc quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy của tư sản trong Chính sách Cộng sản thời chiến, đến việc thực hiện Chính sá?

Từ việc quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy của tư sản trong Chính sách Cộng sản thời chiến, đến việc thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) đã đưa tới thay đổi gì ở Nga?

Chính sách kinh tế mới (NEP) ở Nga được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, nhưng bắt đầu từ ngành

Chính sách kinh tế mới (NEP) ở Nga được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, nhưng bắt đầu từ ngành

Một tác động to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đối với phong trào cách mạng thế giới là

Một tác động to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đối với phong trào cách mạng thế giới là

Năm 1917 nước Nga phải tiến hành liên tiếp hai cuộc cách mạng không phải do

Năm 1917 nước Nga phải tiến hành liên tiếp hai cuộc cách mạng không phải do

Lênin và Đảng Bônsêvích Nga đã quyết định chuyển từ đấu tranh chính trị sang khởi nghĩa giành chính quyền trên toàn nước?

Lênin và Đảng Bônsêvích Nga đã quyết định chuyển từ đấu tranh chính trị sang khởi nghĩa giành chính quyền trên toàn nước Nga trong bối cảnh nào?

Bản báo cáo quan trọng của Lênin trước Trung ương Đảng Bônsêvích (4 - 1917) là

Bản báo cáo quan trọng của Lênin trước Trung ương Đảng Bônsêvích (4 - 1917) là

Hai cuộc cách mạng năm 1917 ở Nga không liên quan đến

Hai cuộc cách mạng năm 1917 ở Nga không liên quan đến

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

Lãnh đạo hai cuộc cách mạng xã hội ở Nga trong năm 1917 là

Lãnh đạo hai cuộc cách mạng xã hội ở Nga trong năm 1917 là

Luận cương tháng Tư của Lênin đã chỉ rõ mục tiêu, đường lối của Cách mạng tháng Mười sẽ chuyển từ

Luận cương tháng Tư của Lênin đã chỉ rõ mục tiêu, đường lối của Cách mạng tháng Mười sẽ chuyển từ

Nội dung nào sau đây là ý nghĩa của Luận cương tháng Tư do Lênin soạn thảo?

Nội dung nào sau đây là ý nghĩa của Luận cương tháng Tư do Lênin soạn thảo?

Nguyễn Ái Quốc lấy biểu tượng nào sau đây khi so sánh tác động, ảnh hưởng của cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga ?

Nguyễn Ái Quốc lấy biểu tượng nào sau đây khi so sánh tác động, ảnh hưởng của cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga ?

Thực tiến thành công của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 cho thấy, nguyên nhân quyết định đưa tới thành công của cuộc ?

Thực tiến thành công của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 cho thấy, nguyên nhân quyết định đưa tới thành công của cuộc cách mạng là gì?

Cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga đã thay đổi cục diện chính trị thế giới như thế nào?

Cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga đã thay đổi cục diện chính trị thế giới như thế nào?

Một điểm giống nhau giữa cuộc Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 19917 ở Nga là gì?

Một điểm giống nhau giữa cuộc Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 19917 ở Nga là gì?

Lực lượng đi đầu trong cuộc tấn công Cung điện Mùa Đông của Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là

Lực lượng đi đầu trong cuộc tấn công Cung điện Mùa Đông của Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là

Nguyễn Ái Quốc tiếp xúc với bản Sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa khi

Nguyễn Ái Quốc tiếp xúc với bản Sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa khi

Cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ cơ bản nào sau đây?

Cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ cơ bản nào sau đây?

“Tự do cho nước Nga” là khẩu hiệu trong cuộc đấu tranh cách mạng nào ở Nga?

“Tự do cho nước Nga” là khẩu hiệu trong cuộc đấu tranh cách mạng nào ở Nga?

Đỉnh cao của hình thức đấu tranh trong Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga là gì?

Đỉnh cao của hình thức đấu tranh trong Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga là gì?

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng và đầy đủ về cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga ?

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng và đầy đủ về cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga ?

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga ?

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga ?

Nội dung nào sau đây phán ánh không đúng tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX “đã tiến sát tới một cuộc cách mạng”?

Nội dung nào sau đây phán ánh không đúng tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX “đã tiến sát tới một cuộc cách mạng”?

Tiền đề quan trọng nhất dẫn đến năm 1917 ở Nga diễn ra hai cuộc cách mạng là gì?

Tiền đề quan trọng nhất dẫn đến năm 1917 ở Nga diễn ra hai cuộc cách mạng là gì?

Căn cứ nào sau đây để khẳng định: Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, một tình hình chính trị phức tạp chưa từng có đã xuấ?

Căn cứ nào sau đây để khẳng định: Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, một tình hình chính trị phức tạp chưa từng có đã xuất hiện ở nước Nga?

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga?

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga?

Cuộc tổng bãi công chính trị ở Pêtơrôgrát ở Nga gắn liền với cuộc

Cuộc tổng bãi công chính trị ở Pêtơrôgrát ở Nga gắn liền với cuộc

Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến ở Nga đã tác động gì đến nền kinh tế?

Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến ở Nga đã tác động gì đến nền kinh tế?

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hình quân đội Nga khi tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hình quân đội Nga khi tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Yếu tố kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga đầu thế kỉ XX là

Yếu tố kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga đầu thế kỉ XX là

Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, các Xô viết ở nước Nga được thành lập là chính quyền đại diện cho

Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, các Xô viết ở nước Nga được thành lập là chính quyền đại diện cho

Sau cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917, ngoài Chính quyền Xô viết của công-nông-binh lính còn có

Sau cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917, ngoài Chính quyền Xô viết của công-nông-binh lính còn có

Trước cuộc Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới lần hai, đứng đầu Nhà nước quân chủ chuyên chế ở Nga là

Trước cuộc Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới lần hai, đứng đầu Nhà nước quân chủ chuyên chế ở Nga là

Trước cuộc Cách mạng tháng 2 - 1917, Nga là theo thể chế chính trị nào?

Trước cuộc Cách mạng tháng 2 - 1917, Nga là theo thể chế chính trị nào?

Khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ (1914), nước Nga

Khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ (1914), nước Nga

Nga Hoàng tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) đã đẩy nước Nga lâm vào tình trạng

Nga Hoàng tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) đã đẩy nước Nga lâm vào tình trạng

Giống lúa X khi trồng ở đồng bằng Bắc Bộ cho năng suất 8 tấn/ha, ở vùng Trung Bộ cho năng suất 6 tấn/ha, ở đồng bằng sôn?

Giống lúa X khi trồng ở đồng bằng Bắc Bộ cho năng suất 8 tấn/ha, ở vùng Trung Bộ cho năng suất 6 tấn/ha, ở đồng bằng sông Cửu Long cho năng suất 10 tấn/ha.Nhận xét nào sau đây là đúng?

Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, kiểu hình và mội trường, có bao nhiêu phát biểu đúng? I. Gen ở trong nhân thì có m?

Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, kiểu hình và mội trường, có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Gen ở trong nhân thì có mức phản ứng rộng hơn gen ở tế bào chất.
II. Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau gọi là thường biến.
III. Các tính trạng khối lượng, thể tích thường là những tính trạng chịu ảnh hưởng nhiều bởi môi trường.
IV. Thường biến giúp cho sinh vật tồn tại trước sự thay đổi của môi trường sống.

Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình, phát biểu nào sau đây sai?

Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình, phát biểu nào sau đây sai?

Khi nói về điểm giống nhau giữa đột biến và thường biến, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng. I. Đều làm thay đổi kiểu h?

Khi nói về điểm giống nhau giữa đột biến và thường biến, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng.
I. Đều làm thay đổi kiểu hình trên cơ thể sinh vật.
II. Đều có quá trình biến đổi kiểu gen.
III. Đều có khả năng di truyền.
IV. Đều có thể có lợi cho sinh vật.

Cho các bước sau (1) Tạo ra các cây có cùng một kiểu gen (2) Tập hợp các kiểu hình thu được từ những cây có cùng kiểu ge?

Cho các bước sau
(1) Tạo ra các cây có cùng một kiểu gen
(2) Tập hợp các kiểu hình thu được từ những cây có cùng kiểu gen
(3) Trồng các cây có cùng kiểu gen trong những điều kiện môi trường khác nhau.
Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen ở thực vật cần tiến hành các bước lần lượt như sau

Kiểu hình của một cơ thể có thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là

Kiểu hình của một cơ thể có thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là

Khi nghiên cứu về tính trạng khối lượng hạt của 4 giống lúa (đơn vị tính: g/1000 hạt), người ta thu được như sau: Tính?

Khi nghiên cứu về tính trạng khối lượng hạt của 4 giống lúa (đơn vị tính: g/1000 hạt), người ta thu được như sau:
34.png
Tính trạng khối lượng hạt của giống nào có mức phản ứng rộng nhất.

Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

Ở 1 loài cam, có một cơ thể kích thước lớn hơn so với các cây cùng loài. Người ta đưa ra 2 giả thuyết để giải thích cho ?

Ở 1 loài cam, có một cơ thể kích thước lớn hơn so với các cây cùng loài. Người ta đưa ra 2 giả thuyết để giải thích cho sự hình thành kiểu hình khác thường của cây này.
Giả thuyết 1 cho rằng cây cam này là một dạng đột biến đa bội.
Giả thuyết 2 cho rằng cây cam này không bị đột biến nhưng do thường biến gây nên sự thay đổi về kiểu hình.
Có bao nhiêu phương pháp sau đây sẽ cho phép xác định được cây này là do đột biến đa bội hay do thường biến?
I. Chiết cành của cây cam này đem trồng ở môi trường có những cây thuộc loài này đang sống và so sánh kiểu hình với các cây của loài này ở trong cùng một môi trường.
II. Quan sát bộ NST của tế bào ở cây cam này và so sánh với bộ NST của loài cam trên.
III. Đem hạt của cây cam này và của các cây cam khác cùng loài rồi so sánh kiểu hình.
IV. Cho cây này lai với các cây cùng loài, dựa vào tỉ lệ kiểu hình đời con để rút ra phát biểu.

Mềm dẻo kiểu hình là hiện tượng cùng một kiểu gen nhưng khi sống ở các điều kiện môi trường khác nhau thì biểu hiện kiểu?

Mềm dẻo kiểu hình là hiện tượng cùng một kiểu gen nhưng khi sống ở các điều kiện môi trường khác nhau thì biểu hiện kiểu hình khác nhau. Có bao nhiêu ví dụ sau đây phản ánh sự mềm dẻo kiểu hình?
I. Hai chị em trong 1 dòng họ được nuôi dưỡng theo hai cách khác nhau nên chiều cao khác nhau.
II. Hai cây xoài thuộc cùng một dòng thuần chủng, được trồng ở 2 miền nam, bắc khác nhau nên kích thước quả khác nhau.
III. Các cây hoa cẩm tú cầu có cùng kiểu gen nhưng màu hoa biểu hiện tùy thuộc độ pH của môi trường đất.
IV. Cùng giống lúa nhưng trồng ở các vùng đất khác nhau sẽ cho chất lượng hạt khác nhau.

Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

. Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng? I. Trong cùng một quần thể, các gen ?

. Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng?
I. Trong cùng một quần thể, các gen khác nhau có mức phản ứng khác nhau.
II. Mức phản ứng chỉ phụ phụ thuộc vào kiểu gen của cơ thể mà không phụ thuộc môi trường sống.
III. Tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp hơn tính trạng số lượng.
IV. Mức phản ứng quy định giới hạn về năng suất của giống vật nuôi và cây trồng.

Ở dê, tính trạng râu xồm do 1 gen gồm 2 alen quy định nằm trên nhiễm sắc thể thường. Nếu cho dê đực thuần chủng (AA) có ?

Ở dê, tính trạng râu xồm do 1 gen gồm 2 alen quy định nằm trên nhiễm sắc thể thường. Nếu cho dê đực thuần chủng (AA) có râu xồm giao phối với dê cái thuần chủng (aa) không có râu xồm thì F1 thu được 1 đực râu xồm: 1 cái không râu xồm. Cho F1 giao phối với nhau, thu được ở F2 có tỉ lệ phân li 1 râu xồm: 1 không râu xồm. Nếu chỉ chọn những con đực râu xồm ở F2 cho tạp giao với các con cái không râu xồm ở F2 thì tỉ lệ dê cái không râu xồm ở đời lai thu được là bao nhiêu?

Ở cừu, gen A nằm trên NST thường, trong đó, gen A quy định tính trạng có sừng, gen a quy định tính trạng không có sừng; ?

Ở cừu, gen A nằm trên NST thường, trong đó, gen A quy định tính trạng có sừng, gen a quy định tính trạng không có sừng; kiểu gen Aa biểu hiện ở con đực có sừng, còn ở con cái là không có sừng. Trong một phép lai P: ♀ cừu có sừng × ♂ cừu không có sừng, thu được F1. Cho các con cái F1 giao phối với cừu đực không sừng, thu được F2. Trong số cừu không sừng ở F2, lấy ngẫu nhiên 2 cá thể. Xác suất để thu được 2 con cừu cái không sừng thuần chủng là bao nhiêu? 

Ở hoa anh thảo (Primula sinensis), alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Các nhà khoa ?

Ở hoa anh thảo (Primula sinensis), alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm:
- Thí nghiệm 1: Đem cây P1 có kiểu gen AA trồng ở môi trường có nhiệt độ 20oC thì ra hoa đỏ, khi trồng ở môi trường có nhiệt độ 35oC thì ra hoa trắng. Thế hệ sau của cây hoa trắng này đem trồng ở môi trường có nhiệt độ 20oC thì lại ra hoa đỏ.
- Thí nghiệm 2: Đem cây P2 có kiểu gen aa trồng ở môi trường có nhiệt độ 20oC hay 35oC đều ra hoa trắng.
- Thí nghiệm 3: Đem cây P1 và cây P2 lai với nhau thu được các cây F1.
Phát biểu nào sau đây đúng?

Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình, phát biểu nào sau đây sai?

Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình, phát biểu nào sau đây sai?

Ở cây hoa liên hình, màu hoa được quy định bởi một cặp gen. Cây hoa màu đỏ thuần chủng (RR) trồng ở nhiệt độ 350C cho ho?

Ở cây hoa liên hình, màu hoa được quy định bởi một cặp gen. Cây hoa màu đỏ thuần chủng (RR) trồng ở nhiệt độ 350C cho hoa màu trắng, đời sau của cây hoa màu trắng này trồng ở 200C thì lại cho màu đỏ; còn cây hoa màu trắng thuần chủng (rr) trồng ở nhiệt độ 350C hay 200C đều cho hoa màu trắng. Điều này chứng tỏ ở cây hoa liên hình:

Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình, phát biểu nào sau đây sai?

Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình, phát biểu nào sau đây sai?

Ở dê, gen A nằm trên NST thường quy định có râu, gen a quy định không râu, kiểu gen Aa biểu hiện có râu ở dê đực và khôn?

Ở dê, gen A nằm trên NST thường quy định có râu, gen a quy định không râu, kiểu gen Aa biểu hiện có râu ở dê đực và không râu ở dê cái, gen B nằm trên 1 nhiễm sắc thể khác quy định lông đen, gen b quy định lông trắng, các cặp gen phân li độc lập nhau. Có bao nhiêu phép lai sau đây sinh ra con đực có râu, lông đen?
I. AaBb × aaBb.
II. AaBb × Aabb.
III. aaBB × aaBb.
IV. AABB × AaBB.
V. AABb × AAbb.
VI. AAbb × aaBB.

Ở dê, gen A nằm trên NST thường quy định có râu, gen a quy định không râu, kiểu gen Aa biểu hiện có râu ở dê đực và khôn?

Ở dê, gen A nằm trên NST thường quy định có râu, gen a quy định không râu, kiểu gen Aa biểu hiện có râu ở dê đực và không râu ở dê cái,gen B nằm trên 1 nhiễm sắc thể khác quy định lông đen, gen b quy định lông trắng, các cặp gen phân li độc lập nhau. Phép lai nào sau đây cho tất cả các con cái đều không râu, lông trắng?

Ở dê, gen A nằm trên NST thường quy định có râu, gen a quy định không râu, kiểu gen Aa biểu hiện có râu ở dê đực và khôn?

Ở dê, gen A nằm trên NST thường quy định có râu, gen a quy định không râu, kiểu gen Aa biểu hiện có râu ở dê đực và không râu ở dê cái, gen B nằm trên 1 nhiễm sắc thể khác quy định lông đen, gen b quy định lông trắng, các cặp gen phân li độc lập nhau. Phép lai nào sau đây cho tất cả các con đực đều có râu, lông đen?

Ở cừu, gen A nằm trên NST thường quy định có sừng, a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và khô?

Ở cừu, gen A nằm trên NST thường quy định có sừng, a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái, gen B nằm trên nhiễm sắc thể thường khác quy định lông trắng trội hoàn toàn so với gen b quy định lông đen các gen phân li độc lập nhau. Cho lai cừu đực không sừng, lông đen với cừu cái có sừng, lông đen được F1. Nếu cho các cừu đực F1 giao phối với cừu cái có sừng, lông đen. Biết không xảy ra đột biến.Theo lí thuyết thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con sẽ là?

Ở cừu, gen A nằm trên NST thường quy định có sừng, a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và khô?

Ở cừu, gen A nằm trên NST thường quy định có sừng, a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái,gen B nằm trên nhiễm sắc thể thường khác quy định lông trắng trội hoàn toàn so với gen b quy định lông đen các gen phân li độc lập nhau. Cho lai cừu đực không sừng, lông đen với cừu cái có sừng, lông trắng thuần chủng được F1. Nếu cho các cừu cái F1 giao phối với cừu đực không sừng, lông đen. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở giới cái của đời con sẽ là?

Ở dê, gen A nằm trên NST thường quy định có râu, gen a quy định không râu, kiểu gen Aa biểu hiện có râu ở dê đực và khôn?

Ở dê, gen A nằm trên NST thường quy định có râu, gen a quy định không râu, kiểu gen Aa biểu hiện có râu ở dê đực và không râu ở dê cái. Phép lai nào sau đây cho tất cả các con cái đều không râu?

Ở cừu, gen A quy định có sừng, gen a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cá?

Ở cừu, gen A quy định có sừng, gen a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng, được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2, cho các cừu F2 giao phối tự do. Theo lí thuyết, thì trong số các con cừu đực được sinh ra ở F3 số con không sừng chiếm tỷ lệ

Ở cừu, gen A nằm trên NST thường quy định có sừng, a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và khô?

Ở cừu, gen A nằm trên NST thường quy định có sừng, a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Cho lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng được F1. Nếu cho các cừu cái F1 giao phối với cừu đực không sừng, theo lí thuyết thì tỉ lệ kiểu hình ở giới cái của đời con sẽ là?

Ở cừu, gen A nằm trên NST thường quy định có sừng, a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và khô?

Ở cừu, gen A nằm trên NST thường quy định có sừng, a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Cho lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng được F1. Nếu cho các cừu cái F1 giao phối với cừu đực không sừng, theo lí thuyết thì tỉ lệ kiểu hình ở giới đực của đời con sẽ là?

Giống thỏ Himalaya có bộ lông trắng muốt trên toàn thân, ngoại trừ các đầu mút của cơ thể như tai, bàn chân, đuôi và mõm?

Giống thỏ Himalaya có bộ lông trắng muốt trên toàn thân, ngoại trừ các đầu mút của cơ thể như tai, bàn chân, đuôi và mõm có lông đen. Tại sao các tế bào của cùng một cơ thể, có cùng một kiểu gen nhưng lại biểu hiện màu lông khác nhau ở các bộ phận khác nhau của cơ thể? Để lí giải hiện tượng này, các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm: cạo phần lông trắng trên lưng thỏ và buộc vào đó cục nước; tại vị trí này lông mọc lên lại có màu đen. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về kết qủa của thí nghiệm trên?
I. Các tế bào ở vùng thân có nhiệt độ cao hơn các tế bào ở các đầu mút cơ thể nên các gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin không được biểu hiện, do đó lông có màu trắng.
II. Gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin biểu hiện ở điều kiện nhiệt độ thấp nên các vùng đầu mút của cơ thể lông có màu đen.
III. Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin.
IV. Khi buộc cục nước đá vào từng lông bị cạo, nhiệt độ giảm đột ngột làm phát sinh đột biến gen ở vùng này làm cho lông mọc lên có màu đen.

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về sự tương tác giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình? I. Cây rau mác số?

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về sự tương tác giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình?
I. Cây rau mác sống trên cạn có hình mũi mác, sống dưới nước có hình bản dài.
II. Cáo bắc cực mùa hè có lông màu nâu, thưa; mùa đông có lông màu trắng, dày.
III. Người bị hội chứng Đao có cổ ngắn, gáy rộng và dẹt, khe mắt xếch, si đần, vô sinh,…
IV. Trẻ em bị bệnh phêninkêtô niệu nếu áp dụng chế độ ăn kiêng thì trẻ có thể phát triển bình thường.

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về sự tương tác giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình? I. Người bị bệnh ?

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về sự tương tác giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình?
I. Người bị bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm thì sẽ bị viêm phổi, thấp khớp, suy thận,...
II. Người bị hội chứng AIDS thì thường bị ung thư, tiêu chảy, lao, viêm phổi,...
III. Người bị hội chứng Đao có cổ ngắn, gáy rộng và dẹt, khe mắt xếch, si đần, vô sinh,…
IV. Trẻ em bị bệnh phêninkêtô niệu nếu áp dụng chế độ ăn kiêng thì trẻ có thể phát triển bình thường.

Cho 2 thứ cây lai thuận nghịch được kết quả sau: Lai thuận: ♀ lá đốm x ♂ lá xanh →F1: 100% lá đốm. Lai nghịch: ♀lá xan?

Cho 2 thứ cây lai thuận nghịch được kết quả sau:
Lai thuận: ♀ lá đốm x ♂ lá xanh →F1: 100% lá đốm.
Lai nghịch: ♀lá xanh x ♂lá đốm →F1: 100% lá xanh.
Nếu lấy hạt phấn ở F1 của phép lai thuận thụ phấn cho cây F1 của phép lai nghịch thì kết quả kiểu hình ở F2 thu được sẽ thế nào?

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

DMCA.com Protection Status

Khóa học online và Sách ID được phân phổi bởi

Cty cổ phần đầu tư phát triển iMus

Chính sách và quy định chung
Chính sách bảo mật thông tin