Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Những ý tưởng Toán học - Thầy Tuấn

Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí:

Đăng ký miễn phí


Những ý tưởng Hóa học - Thầy Vương

Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí:

Đăng ký miễn phí


Khóa Sinh học 10 - Chương trình SGK

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí:

Đăng ký miễn phí


Khóa Sinh học 11- Chương trình SGK

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí:

Đăng ký miễn phí


Khóa Sinh học 12 - Chương trình SGK

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí:

Đăng ký miễn phí


Bài mới phát hành
1.Xây dựng ý tưởng giải bài toán hàm hợp - Phần 6 18/11/2021

2.Xây dựng ý tưởng giải bài toán hàm hợp - Phần 2 16/11/2021

3.Xây dựng ý tưởng giải bài toán hàm hợp - Phần 1 16/11/2021

4. Xây dựng ý tưởng giải bài toán hàm hợp - Phần 3 16/11/2021

5. Xây dựng ý tưởng giải bài toán hàm hợp - Phần 4 16/11/2021

6.Xây dựng ý tưởng giải bài toán hàm hợp - Phần 5 16/11/2021

7.YTHH - Cảm nhận giả thiết bài toán đốt cháy AMIN 11/11/2021

8.Thi online - Cảm nhận giả thiết bài toán đốt cháy AMIN 11/11/2021

9.YTTH-Xây dưng bảng biến thiên kép cho hàm tổng f(u)+p(x) 06/11/2021

10.YTTH-Xây dưng bảng biến thiên kép cho hàm tổng f(u)+p(x) 06/11/2021

11.YTHH - Tách cụm quy đổi giải đốt cháy thuần AMIN 05/11/2021

12.Thi online - YTHH - Tách cụm quy đổi giải đốt cháy thuần AMIN 05/11/2021

13.Ý tưởng xử lý bài toán tổng hợp dao động - P2 04/11/2021

14.YTTH-Tìm số điểm cực trị của hàm |f(u)| 03/11/2021

15.Ý tưởng xử lý bài toán tổng hợp dao động - P1 03/11/2021

16.YTTH-Tìm số điểm cực trị của hàm |f(u)| 02/11/2021

17.Ý tưởng xử lý bài toán con lắc đơn - P2 02/11/2021

18.YTTH-Phương pháp BỘI NGHIỆM đỉnh cao phần 3 (chứa tham số m) 01/11/2021

19.Ý tưởng xử lý bài toán con lắc đơn - P1 01/11/2021

20.Ý tưởng xử lý bài toán con lắc lò xo - P4 30/10/2021