Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

2000 bài tập nâng cao luyện thi Đại học môn Hóa

ID: 0

Tác giả: Thầy Phạm Hùng Vương

Số Trang: 0

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 149.000 VNĐ

Mua sách

1. Lý thuyết hóa hữu cơ 17
2. Lý thuyết hóa vô cơ 9
3. Bài tập hóa hữu cơ 17
4. Bài tập hóa vô cơ 26
Bài mới phát hành
1.20. Tổng hợp – Chuyên đề hệ sunfua và mở rộng
2.19. Các bài tập vô hay – lạ – khó tổng hợp hóa vô cơ – đề 2
3.18. Các bài tập vô hay – lạ – khó tổng hợp hóa vô cơ – đề 1
4.17. Dạng đề TN THPT 2020 và 2021 - Dạng muối ngậm nước và độ tan
5.16. Dạng đề THPT QG 2019 - Hệ phản ứng muối sắt(II) và KMnO4
6.15. Dạng đề THPT QG 2018 - Hệ đặc trưng Fe²⁺ và Ag⁺ - NO₃⁻.
7.14. Các bài tập chuyên đề HNO3 qua các kỳ thi chính thức của Bộ giáo dục
8.13g. Chuyên đề HNO3 – Xử lí hệ sản phẩm khử đặc biệt (phần 4)
9.13e. Chuyên đề HNO3 – Đặc trưng xử lý dung dịch sản phẩm thu được sau phản ứng
10.13d. Chuyên đề HNO3 – Hệ phối hợp xử lý phần 1, 2, 3.
11.13c. Chuyên đề HNO3 – Xử lý tổng hợp phần 3 (dung dịch sản phẩm thu được)
12.13b. Chuyên đề HNO3 – Xử lý tổng hợp phần 2 (hỗn hợp axit tham gia)
13.13a. Chuyên đề HNO3 – Xử lý tổng hợp phần 1 (hỗn hợp kim loại, oxit, muối)
14.12. Chuyên đề đặc biệt – Đồ thị hình vẽ xử lý thí nghiệm
15.11. Chuyên đề đặc biệt – Bảng đồ thị xử lý thí nghiệm
16.10b. Đại cương kim loại – Chuyên đề điện phân (pp điện phân) – Mức độ 2
17.10a. Đại cương kim loại – Chuyên đề điện phân (pp điện phân) – Mức độ 1
18.9. Đại cương kim loại – Chuyên đề kim loại đẩy muối (pp thủy luyện)
19.8. Đại cương kim loại – Chuyên đề nhiệt nhôm (pp nhiệt luyện)
20.7. Đặc trưng hỗn hợp kiềm, kiềm thổ, nhôm và oxit (M, M2O; N, NO,Al, Al2O3,…)