50 Đề Minh họa Luyện thi THPT Quốc gia 2021 môn Tiếng Anh

Giáo viên: Cô Trang Anh

ID: 800000

Tác giả: Cô Trang Anh

Số Trang: 476

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 150.000 VNĐ

mua
50 ĐỀ MINH HỌA LUYỆN THI THỬ THPT QUỐC GIA 2021 MÔN TIẾNG ANH 99+
Bài mới phát hành
1.Đề thi THPT Quốc Gia chính thức năm 2020 - Mã 407 20/05/2021
2.Dạng bài phát âm 20/05/2021
3.Dạng bài trọng âm 20/05/2021
4.Dạng bài Tìm lỗi sai 20/05/2021
5. Dạng bài Tình huống giao tiếp 20/05/2021
6.Dạng bài Từ đồng nghĩa - trái nghĩa 20/05/2021
7.Dạng bài Câu đồng nghĩa và kết hợp câu 20/05/2021
8.Dạng bài Đọc điền 20/05/2021
9.Dạng bài Đọc hiểu 20/05/2021
10.Dạng bài Chọn đáp án đúng 20/05/2021

Phản hồi từ học sinh